Fortsatt arbete med moderniseringen av väderradaranläggningar/ The work with modernizing the radar facilities continues.

Arbetet med uppgraderingen av väderradaranläggningar fortsätter. Radaranläggningen i Vara har nu tagits ned vilket innebär att inga data kommer att levereras under installationen och de inledande testerna av anläggningen. I mitten av februari beräknas anläggningen vara i drift igen. I mitten av april planeras väderradaranläggningen Vilebo uppgraderas. 

-------------------------------------------------------------------------------------

The work with modernizing the radar facilities continues. The radar facility in Vara has now temporarily been shut down, which means that no data will be delivered during the installation and the tests of the new radar. According to our plan, data from Vara will be delivered in mid-February. The plan is also to the upgrade radar Vilebo from mid-April.