Planerad implementering av GRIB edition 2 för modelldata från Arome i Öppna data/Planned implementation of GRIB edition 2 in Arome model output in Open data

SMHI kommer att implementera GRIB edition 2 för all modelldata från Arome i de Öppna data tjänsterna. Införandet är planerat att ske den 3:e december 2018. Testfiler kommer att tillhandahållas inför bytet. Alla användare uppmanas att förbereda övergången till GRIB edition 2 till detta datum.

SMHI will implement GRIB edition 2 in all model output from Arome in all Open data services. The implementation is planned to 3rd of December 2018. Test files will be made available. All users are requested to prepare the transition to GRIB edition 2.