Påverkan på PMP-produktion

SMHI kommer att uppgradera operativ- och filsystem vilket kommer att medföra förseningar för vissa modellkörningar. Som en följd av detta kan tidsupplösningen i PMP-produkterna komma att påverkas.

Påverkan för PMP sker eventuellt under dessa tider:

  • Onsdag – fredag 1-3 oktober kl 0630 – 1500
  • Måndag – fredag 6-10 oktober kl 0630 – 1500
  • Ev även måndag – fredag 13-17 oktober kl 0630 – 1500