SMHI byter system för generering av väderradarprodukter 2016-12-07/ SMHI is replacing the product generator for weather radar products 2016-12-07

SMHI byter system för generering av väderradarprodukter. Bytet medför att användning av nya metoder som visar på kvalitativa förbättringar i produkter blir möjlig. Dessutom medför bytet ytterligare möjligheter att förbättra behandling av både bakomliggande data och färdig produkt.

Som användare av radardata i öppna data kommer bytet upplevas som att ekon förskjuts något i produkterna. Detta på grund av förbättrad hantering av både geografiska referenser hos ingående data och kartografiska projektioner för produkten

-------------------------------------------------------------------------------

SMHI is replacing the product generator for weather radar products. The current system, Nordrad2 is replaced by system Baltrad. The replacement brings new methods for improvement in both data and product quality, and a possibility to improve processing of data and products even further.

As user of the radar data in open data, the dataset image content will be displaced in the adapted product compared with the original. This is mainly due to improved management of geographic references and the improved library for cartographic projections.