Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Skyfall över Halland

I oktober kanske man förväntar sig att höstregnen ska vara av mer ihållande slag och av ganska jämn intensitet. Men i samband med tisdagens regn så registrerade vår automatstation i Ullared i Halland en regnintensitet som var praktiskt taget lika hög som i de kraftigaste åskskurarna under högsommaren.
 

September bjöd på ovanliga månadskombinationer

Efter förhållandevis måttliga temperaturer under juli och augusti blev september 2023 mycket varm i hela landet. Det var varmt främst i delar av södra Sverige till och med rekordvarmt, exempelvis i Uppsala där gamla septemberrekordet från 1775 slogs.

Delar av södra Sverige kan ha haft en rekordvarm september

September 2023 har på många håll i Sverige varit mycket varm. När nu bara några dagar av månaden återstår kan vi konstatera att några stationer i södra Sverige sannolikt har haft en rekordvarm septembermånad.

Snödjupsrekord för september i Kiruna

Snösäsongen har fått en rivstart i norra Norrland med snödjupsrekord för september månad i bland annat Kiruna och Karesuando. Snöfallet är kopplat till ett djupt lågtryck över mellersta Skandinavien. Söder om lågtrycket har det också fallit mycket nederbörd men då i form av regn.

Tangerat rekordsent årshögsta från 1869

Under förra helgen, den 9-10 september, var det för årstiden mycket varmt väder i landet med lokalt några nya septemberrekord. Nu har Sverker uppdagat ytterligare ett rekord som förtjänar att rapporteras. 

Ovädret Hans rörde om i havet

De främsta minnena från det omfattande lågtryckssystemet som täckte Sverige andra veckan i augusti är väl det ymniga regnandet, följt av omfattande översvämningar särskilt i de mellersta delarna av landet. Men Hans hade stor inverkan även på förhållandena till havs, vi tar en titt på några spännande händelser under ovädret.

Mycket varm septemberhelg med lokala rekord

Det gångna veckoslutet blev mycket varmt i landet. På sina håll i söder och lokalt även i norr kom man under helgen upp i högsommartemperaturer. Här och var blev det även nya septemberrekord medan man på andra platser får gå tillbaka flera decennier för att finna en varmare septemberdag. Högsta uppmätta värde under veckoslutet blev 27,6° från Oskarshamn i Småland i söndags den 10:e. Detta efter att ett värde på 29,0° från Skillinge i ostligaste Skåne samma dag underkänts. 

Absolutrekord, landskapsrekord, dygnsrekord och augustirekord

Augusti 2023 är nu till ända. Det lär nog inte komma som någon större överraskning att det är en diger lista med stationer som slagit sina gamla augustirekord när det gäller nederbörd. För några stationer var augusti 2023 även den blötaste månaden oavsett tid på året. Därtill fick vi även ett nytt landskapsrekord. Observera att samtliga värden är preliminära tills dess att de slutgranskats.

Rekordblöt sommar för några stationer

Den kalendariska sommaren 2023 har nu avslutats och många är nog de semesterfirare och bönder som helst vill glömma denna regniga sommar. För oss på SMHI påbörjas nu arbetet med att sammanställa vilka stationer som haft en rekordblöt sommar. Följande stationer har preliminärt haft sin allra blötaste sommar. 

WMO lanserar globala normalvärden 1991-2020

En efterlängtad produkt har nu lanserats av den världsmeteorologiska organisationen (WMO). Normalvärden för perioden 1991-2020 publiceras för drygt 5000 stationer i 141 medlemsländer. SMHI har förstås bidragit med normalvärden för våra svenska stationer.