Kung Bore har återvänt och hösten avancerar

Under de senaste dygnen har det varit påfallande lägre temperaturer i främst landets norra delar. Vid den högt belägna fjällstationen Tarfala (1143 möh) i norra Lappland har det de senaste fyra dygnen varit vintertemperaturer. Där kommer vi ikväll, fredag den 6:e oktober, formellt kunna konstatera att den meteorologiska vintern anlände till Tarfala den 2:a oktober. Detta då vinterns ankomst räknas som det första av fem dygn där dygnsmedeltemperaturen är 0,0° eller lägre.

Automatstationen i Tarfala en vintrig dag.
Automatstationen i Tarfala en vintrig dag. Foto SMHI Förstora Bild

Normal tidpunkt för vinterns ankomst i Tarfala

Tarfalas normaldatum för vinterns ankomst, avser 1991-2020, är den 28:e september. Att vintern anländer till högfjället i norr i början av oktober är därför helt normalt. Utifrån den senaste prognosen är det inte otänkbart att den meteorologiska vintern kan komma att etablera sig på fler platser i främst norra Norrland.

Dygnsmedeltemperaturens avvikelse relativt 1991-2020 för den 1-5 oktober 2023.
Dygnsmedeltemperaturens avvikelse relativt 1991-2020 för den 1-5 oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Hösten avancerar söderut

Årstidskartan per den 5:e oktober.
Årstidskartan per den 5:e oktober. Den meteorologiska hösten (brun färg) har nu etablerat sig över praktiskt taget hela Norrland. Illustration SMHI Förstora Bild

Även längre söderut har de lägre temperaturerna de senaste dagarna gjort att den meteorologiska hösten raskt kunnat återta avancera söderut. Till den 1 oktober hade den meteorologiska hösten nått ner till i höjd med Västerdalälven. Normalt skall hösten den 1 oktober ha nått ner över en stor del av inre Götaland. Utifrån den senaste prognosen förefaller det troligt att hösten kan komma att fortsätta avancera söderut de kommande dygnen innan mildare luft väntas in över landet i mitten av nästa vecka. Som bekant krävs att dygnsmedeltemperaturen under fem dygn i följd för vart och ett av dygnen håller sig under 10,0° för att meteorologisk höst skall anses råda.

Trevlig helg!

//Misha