Djupa lågtryck i början av oktober

Under första halvan av oktober 2023 har det varit ganska livlig lågtryckstrafik över Sverige. Mellan lågtrycken har kalluften i norr försökt avancera söderut. Längst i norr, där kalluften dominerat, har det nu byggts upp ett snötäcke på ett par decimeter.

Lågtryck på likartade banor

Lågtrycken har följt på varandra i likartade banor. Den första veckan i oktober passerade tre lågtryck på banor över södra Sverige. Vädret i samband med det första av dessa bloggade jag om.

Skyfall över Halland

Under den andra oktoberveckan bildades två lågtryck som under fördjupning passerade norra halvan av landet. Båda dessa lågtryck hade som lägst lufttryck under 970 hPa, något som inte är så vanligt i oktober.

Bilden visar en karta över Nordeuropa med en analys av väderläget den 12 oktober 2023.
Väderanalys gällande klockan 02 den 12 oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Det första av dessa lågtryck hade som lägst ett lufttryck på 964,3 hPa i Haparanda natten mot den 12 oktober. Bara 1869 respektive 1933 har Haparanda haft ett lägre lufttryck i oktober månad. Den 18 oktober 1869 avlästes Haparandas rekordvärde för oktober med 960,2 hPa.

På morgonen den 12 oktober rapporterades 32 cm snödjup från Kiruna och Saittarova. Söder om lågtrycket var det mycket blåsigt med västsydvästlig storm 24,7 m/s vid Väderöarna i Bohuslän på kvällen den 11 oktober.

Nästa lågtryck gav mer nysnö längst i norr

Under veckoslutet den 14-15 oktober var det dags för nästa djupa lågtryck. Det hade som lägst ett lufttryck på 968,6 hPa vid Skellefteå och Luleå flygplatser.

Bilden visar en karta över Nordeuropa med en analys av väderläget den 14 oktober 2023.
Väderanalys gällande klockan 14 den 14 oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Norr om lågtrycket byggdes snötäcket på ytterligare. På söndagsmorgonen den 15 oktober hade för första gången den här säsongen fyra stationer ett snödjup över 40 cm.

Det största snödjupet rapporterades från Parakka i nordöstra Lappland med 43 cm. Detta är nominellt nytt snödjupsrekord i Parakka för oktober månad. Snödjupsstatistik finns för stationen sedan 1989.

Jag skriver nominellt rekord. Det är ett uttryck vi meteorologer ibland använder när siffervärdet är det högsta rapporterade, men där det kan finnas tveksamheter i tolkningen.

I det här fallet saknas snödjupsdata för Parakka i oktober 2019-2021. Just i oktober 2021 var det ett flertal stationer i norra Norrland som satte nya rekord för snödjup i oktober. Så det är möjligt att även Parakka då hade mer snö än man rapporterat i oktober i år. 

Sverker Hellström