Skyfall över Halland

I oktober kanske man förväntar sig att höstregnen ska vara av mer ihållande slag och av ganska jämn intensitet. Men i samband med tisdagens regn så registrerade vår automatstation i Ullared i Halland en regnintensitet som var praktiskt taget lika hög som i de kraftigaste åskskurarna under högsommaren.
 

Bilden visar en karta överNordeuropa med en analys av väderläget den 3 oktober 2023.
Väderanalys gällande klockan 14 den 3 oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Det var ett lågtryck som under fördjupning drog in över Götaland och gav stora regnmängder på många håll och även åska. Enligt nyhetsrapporteringen förekom översvämningar på flera håll i Halland, bland annat i Falkenberg och Varberg.

Den allra högsta nederbördsintensiteten som registrerades av stationen i Ullared var 2,0 mm/minut under tre på varandra följande minuter mellan klockan 12.02 och 12.05. Eftersom skyfall definieras som 1 mm/minut så hade man alltså dubbel skyfallsintensitet i Ullared när regnet var som kraftigast.

Oktoberrekord i korttidsnederbörd

Det här ger nederbördsmängder över kort tid som vi inte tidigare sett i oktober månad sedan våra nuvarande automatstationer infördes 1995.

På 15 minuter mellan klockan 11.59 och 12.14 fick Ullared 19,9 mm. Tidigare största 15-minutersmängd i oktober var 16,3 mm i Malexander i Östergötland den 6 oktober 2020.

På 60 minuter mellan klockan 11.16 och 12.16 fick Ullared 44,5 mm. Tidigare största 60-minutersmängd i oktober var 29,5 mm vid samma tillfälle i Malexander den 6 oktober 2020.

Dock inget oktoberrekord för dygnsnederbörd

Totalt under nederbördsdygnet den 3 oktober fick Ullared 65,2 mm. En station i norra Småland, Sunneränga, fick ännu mer med 70,7 mm. Där har vi dock inga uppgifter om nederbördsintensiteten över kort tid.

Prästkulla nära Eksjö i Småland fick 43,9 mm, vilket är det största i oktober där under åtminstone de 73 år vi har i digitaliserad form. 

Bilden visar en karta med de största nederbördsmängderna den 3 oktober 2023.
Största nederbördsmängder under nederbördsdygnet den 3 oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Historiskt har vi haft tillfällen med över 100 mm under ett oktoberdygn. Bland annat i Skåne i oktober 1982 och i samband med ett snö- och regnoväder vid Norrlandskusten i oktober 1992. Men detta var före automatstationernas tid så där har vi inga uppgifter om nederbördsmängderna över korta tidsintervall.

Högsta nederbörd i oktober

Rekordvärme nere i Europa

Lågtrycket och regnområdet bildades i gränsområdet till för årstiden extremt varm luft nere på kontinenten. I Spanien har det varit 38°, i Frankrike 35° samt i Tyskland och Polen nästan 30°. Det kan vi få anledning att återkomma till senare i vår sammanfattning av det globala vädret i oktober.

Sverker Hellström