September bjöd på ovanliga månadskombinationer

Efter förhållandevis måttliga temperaturer under juli och augusti blev september 2023 mycket varm i hela landet. Det var varmt främst i delar av södra Sverige till och med rekordvarmt, exempelvis i Uppsala där gamla septemberrekordet från 1775 slogs.

Juli och augusti är som bekant klimatologiskt sett årets varmaste månader medan vintermånaderna januari och februari är de kallaste. Ibland händer det dock att naturen spelar oss ett spratt och levererar en ovanlig kombination av månadsmedeltemperaturer. Det är precis vad detta inlägg kommer att handla om.

September blev årets varmaste månad vid Ölands södra udde

Det mest uppseendeväckande var ändå att september blev årets varmaste månad vid Ölands södra udde. Ute vid Utklippan i Blekinge skärgård blev september ihop med juli årets varmaste månad. Att september ståtar som årets varmaste månad vid en svensk station är mycket ovanligt.

September blev årets varmaste månad vid Ölands södra udde. I bakgrunden fyren Långe Jan.
September blev årets varmaste månad vid Ölands södra udde. I bakgrunden fyren Långe Jan. Foto SMHI Förstora Bild

Endast två kända fall finns där september varit årets varmaste månad. Först 1949 ute vid Svenska Högarna och Söderarm, båda i Uppland, samt Storlien i Jämtland och senare 1961 ute vid Ölands södra grund och Utklippan i Blekinge. Kuriöst nog var september 1949 i Storlien det årets enda sommarmånad (månadsmedeltemperatur på minst 10,0°).

Ovanliga kombinationer av månadsmedeltemperaturer

September varmare än både juli och augusti

För flera stationer i år inträffade det emellertid att september blev varmare än både juli och augusti. Också denna kombination är ovanlig och även här är det bara åren 1949 och 1961 som detta har inträffat i Sverige.

I år blev september varmare än både juli och augusti vid följande stationer:

  • Göteborg (Västergötland)
  • Göteborg-Landvetter (Västergötland)
  • Vinga (Västergötland)
  • Rångedala (Västergötland)
  • Halmstad (Halland)
  • Nidingen (Halland)
  • Hallands Väderö (Skåne)
  • Visingsö (Småland)
  • Tomtabacken (Småland)

Detta gäller förstås även för Ölands södra udde.

September varmare än juli

Det är värt att nämna att senaste gången en svensk station hade lägre månadsmedeltemperatur under enbart juli månad jämfört med september var 1968 ute vid Utklippan. Dessförinnan inträffade det 1965, 1961, 1949 och 1934. Dessutom tillkommer Visby 1866. Inalles sex tillfällen före år 2023. Av dessa år var antalet stationer flest 1965 då 13 stationer hade en septembermånad varmare än juli. För övriga årtal gäller i samtliga fall att enstaka stationer hade en ljummare september kontra juli.

September varmare än augusti

För ett antal stationer blev september varmare än augusti vilket senast skedde 2016. Längre bak i tiden inträffade det 1999, 1998, 1961, 1949 samt Hoburg och Visby 1884 och Lund 1866.

Av dessa sju år står 1949 i särklass när det gäller geografisk utbredning. För lite mer än 100 stationer var september då varmare än augusti. För övriga år har det som mest handlat om lite mer än dussintalet stationer.

I år inträffade detta vid lite mer än dussinet stationer, däribland Helsingborg (Skåne), Hörby (Skåne), Karlskrona-Söderstjerna (Blekinge) och Harstena (Östergötland).

Om man tar hänsyn till gällande avrundningsregler var september och augusti lika varma vid de två halländska stationerna Ullared och Torup. Vid båda dessa stationer var september dessutom varmare än juli.

//Misha