Tangerat rekordsent årshögsta från 1869

Under förra helgen, den 9-10 september, var det för årstiden mycket varmt väder i landet med lokalt några nya septemberrekord. Nu har Sverker uppdagat ytterligare ett rekord som förtjänar att rapporteras. 

Som bekant infaller årets högsta temperatur vid SMHIs stationer vanligen någon gång under sommarmånaderna juni-augusti. Ibland sker så även i maj. Däremot är det mer ovanligt att det sker i april eller september. Men det sistnämnda är exakt vad som skedde under helgen. 

Mycket varm septemberhelg med lokala rekord

Tangering av Jönköpings datumrekord från 1869

I Karlshamn i Blekinge hade man 27,1° under söndagen den 10:e september. Detta är utöver nytt septemberrekord även årets högsta temperatur i Karlshamn. Att årets högsta temperatur vid en SMHI-station infaller så sent som den 10:e september har bara inträffat en enda gång tidigare, nämligen 1869. Den gången var det Jönköping i Småland som fick vänta ända till den 10:e september på årets högsta temperatur. 

Karlshamns ovanligt sena årshögsta får emellertid ses som en mycket lokal företeelse där närheten till havet sannolikt spelat in. De flesta av SMHIs övriga stationer uppmätte i år sin högsta temperatur under de varma dagarna i juni. I mindre grad förekommer även den 9-11 juli samt den 8:e augusti och då främst i norra Norrland. 

Extremdatum för Sverige 

På nationell nivå var årets varmaste dag den 15:e juni samt den 8:e augusti då temperaturen nådde upp i 31,1°. På landsbasis är tidsrymden för när årets högsta temperatur infaller kortare och löper från den 23:e maj (1993) till den 27:e augusti (1964).

På stationsnivå sträcker sig detta tidsspann från den 23:e april till den 10:e september vilket avser samtliga av SMHIs stationer som genom årens lopp mätt temperaturen. Rekordet för tidigaste datum på stationsnivå står Målilla för som den 23:e april 1996 hade hela 28,8° vilket för övrigt är den näst högsta uppmätta apriltemperaturen i Sverige.

Högsta temperaturer i april

Trevlig helg!

//Misha