Delar av södra Sverige kan ha haft en rekordvarm september

September 2023 har på många håll i Sverige varit mycket varm. När nu bara några dagar av månaden återstår kan vi konstatera att några stationer i södra Sverige sannolikt har haft en rekordvarm septembermånad.

Stationer där det är sannolikt med nya septemberrekord

Vid följande stationer har det sannolikt varit den hittills varmaste september. I allmänhet dominerar åren 2016, 2006, 1999 och 1949 de gamla rekorden i södra Sverige. Medelvärdena för respektive station avser perioden 1 till 25 september. Stationerna går här från söder till norr. Notera att samtliga värden är preliminära.

 • Falsterbo (Skåne, startår 1880): 17,7°. Rekord: 17,0° från 2016.
 • Malmö (Skåne, startår 1917): 17,4°. Rekord 16,6° från 2006.
 • Lund (Skåne, startår 1859): 17,5°. Rekord 16,6° från 2016.
 • Ronneby-Bredåkra (Blekinge, startår 1881): 15,8°. Rekord 15,0° från 1949.
 • Karlshamn (Blekinge, startår 1858): 16,3°. Rekord 15,8° från 1949.
 • Halmstad (Halland, startår 1859): 16,6°. Rekord 16,1° från 1999.
 • Oskarshamn (Småland, startår 1939): 16,0°. Rekord 15,1° från 1949.
 • Västervik/Gladhammar (Småland, startår 1859): 15,9°. Rekord 15,2° från 2006.
 • Jönköping (Småland, startår 1859): 14,9°. Rekord 14,2° från 1949.
 • Prästkulla (Småland, startår 1920): 14,4°. Rekord 13,9° från 2006.
 • Målilla (Småland, startår 1946): 15,4°. Rekord 14,7° från 1949.
 • Borås (Västergötland, startår 1884): 15,3°. Rekord 14,6° från 2006.
 • Malexander (Östergötland, startår 1944): 15,5°. Rekord 14,8° från 2006.
 • Linköping-Malmslätt (Östergötland, startår 1858): 15,6°. Rekord 14,8° från 2016.
 • Norrköping-SMHI (Östergötland, startår 1944): 16,2°. Rekord 15,3° från 2016.
 • Södertälje (Södermanland, startår 1909): 15,1°. Rekord 14,6° från 1999.
 • Gävle (Gästrikland, startår 1858): 14,4°. Rekord 13,7° från 2006.

Detta är de stationer med minst 0,5° marginal ner till sina högsta medeltemperaturer för september. Därutöver gäller att deras respektive mätserie skall sträcka sig från 1949 eller tidigare. För Kalmars del liksom för norra Norrland förekommer september 1934 som den allra varmaste septembermånaden. Bland stationer med kortare mätserier hittar vi Ljungby (Småland, startår 1962), Torup (Halland, startår 1972) och Åmot (Gästrikland, startår 1951) som också verkar ha fått en rekordvarm septembermånad.

Utöver de uppräknade stationerna finns drygt ett dussin stationer med långa eller medellånga mätserier där månaden som helhet möjligen varit rekordvarm. För dessa är marginalen till gällande septemberrekord mindre (0,1°-0,4°) och dessa har därför utelämnats. Bland dessa finns Uppsala, Växjö, Västerås, Helsingborg och Edsbyn. Huruvida även dessa stationer slår sina rekord vet vi först när september avslutats.

Svenska månadsrekordet för september kan eventuellt slås

Det svenska rekordet för högsta månadsmedeltemperatur i september lyder på 17,1° och uppmättes 2006 i Göteborg samt vid Ölands norra udde (automatstationen). Hittills i september ligger stationerna Falsterbo, Malmö, Lund och Hallands Väderö, alla belägna i Skåne, över detta värde med några dagar kvar av månaden.

Högsta månadsmedeltemperatur i september

21:a september sannolikt årets sista högsommardag

Torsdagen den 21:a september rörde sig för årstiden mycket varm luft upp över södra Sverige. Allra varmast var det då i Målilla i Småland där temperaturen nådde upp till 25,2° följt av Mariestad i Västergötland med 25,1°. Att temperaturen når över 25° vid någon station under andra halvan av september är ovanligt men förekommer. Den 29:e september 2011 uppmättes 25,6° i Hudiksvall i Hälsingland vilket även är det allra senaste datumet för högsommartemperatur som vi känner till.

//Misha