Snödjupsrekord för september i Kiruna

Snösäsongen har fått en rivstart i norra Norrland med snödjupsrekord för september månad i bland annat Kiruna och Karesuando. Snöfallet är kopplat till ett djupt lågtryck över mellersta Skandinavien. Söder om lågtrycket har det också fallit mycket nederbörd men då i form av regn.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget över Nordatlanten och Nordeuropa den 20 september 2023.
Väderanalys gällande klockan 02 den 20 september 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Väderkartan gällande natten mot onsdag 20 september visar ett omfattande lågtrycksområde över Nordatlanten och Nordeuropa. Lågtrycksområdet har flera delcentra och ett par av dessa ligger över mellersta Skandinavien. Norr därom har det på flera håll varit ymnigt snöfall och dessutom i kombination med kraftig ostlig vind.

Septemberrekord i bland annat Kiruna och Karesuando

Det allra största snödjupet under onsdagsmorgonen rapporterades från Kiruna med 38 cm. Det är med god marginal det största snödjup som rapporterats från Kiruna i september. Det tidigare rekordet var 21 cm den 20 september 1932. Snödjupsmätningarna inleddes 1905.

Det näst största snödjupet med 25 cm rapporterades från Jukkasjärvi någon mil öster om Kiruna. Där är det dock inte så lång mätserie.

Bland stationer med långa eller mycket långa mätserier förtjänar att nämnas Karesuando som har rapporterat 15 cm snö. Tidigare rekord var 7 cm den 28 september 1948. Liksom för Kiruna inleddes snödjupsmätningar 1905, men var mer sporadiska till en början. 

Om vi ser till Sverige i sin helhet är 38 cm i Kiruna det största snödjupet i september i Sverige sedan år 2003. Då hade Katterjåkk 40 cm.

Det svenska septemberrekordet är 62 cm i Sösjö i Jämtland den 28 september 1954. De sista dagarna i september 1954 är än i dag oöverträffade när det gäller snödjup i september med drygt en halvmeter vid flera stationer i Dalarna, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland.

Största snödjup i september

Tidiga snöfall i Sverige

Stora regnmängder i Halland

Söder om lågtrycket har det fallit rikliga regnmängder på flera håll. Allra mest i västra Götaland, där Torup i Halland fått 66,7 mm det senaste dygnet.

Det är också det ett septemberrekord i sitt slag för stationsserien i Torup. Det tidigare septemberrekordet för dygnsnederbörd i Torup var 43,8 mm den 21 september 2012. Mätserien i Torup har pågått sedan 1972. Det finns dessutom några år med mätningar i mitten av 1900-talet.

Snöfallet i norr har ännu inte upphört, så det är möjligt att jag kommer med en uppföljning i morgon. 

Sverker Hellström