Nyhetsarkiv

Vårfloden avtar

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i Norrbottens län fjälltrakt där flödena är höga. Under veckan väntas de minska då snösmältningen avtagit. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avancerade beräkningar lägger grunden för nya översvämningsvarningar

Hydrologi

När det förnyade vädervarningssystemet införs 2021 är översvämningsvarningar en nyhet. SMHI har därför nu utvecklat en ny metod för hydraulisk modellering för att kunna bedöma risken för översvämningar i samband med höga flöden. Modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden är inte över, höga flöden i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren på de flesta håll. I översta delen av Torneälven mellan Abisko och Rautasälven är flödena dock mycket höga.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt höga flöden i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena fortsätter att öka i vissa vattendrag i Norrbottens fjälltrakter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden ger fortsatt höga flöden i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i fjällen

Hydrologi

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lite lugnare än det varit de senaste veckorna. Det finns dock mycket snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i Norrland

Hydrologi

Snösmältningen pågår och det är varning för mycket höga flöden, klass 2, i Indalsälven uppströms Storsjön och i delar av Torneälven med biflödena Muonioälven och Lainioälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden pågår

Hydrologi

Flera varningar för höga flöden är utfärdade för både små och stora vattendrag i Norra Sverige. På många håll har flödet börjat minska i vattendragen, men snösmältningen fortsätter och längre fram finns fortfarande risk att flödena ökar igen, eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

HydrologiForskning

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla innovativa system och lösningar för att förutsäga och hantera översvämningar i stadsmiljöer.  Bland mycket annat har man jämfört och utvärderat observations- och prognossystem på allt från lokala till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden har startat i Norrbottens inland

Hydrologi

Varning för höga flöden är utfärdad för Norrbottens läns inland i mindre vattendrag. Snösmältningen fortsätter och längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad