Nyhetsarkiv

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

HydrologiForskning

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI, deltar.

"När det gäller vattenfrågor är gapet mellan forskning och dagens beslutade policys stort. För att stödja beslutsfattande att nå hållbarhetsmålen behövs en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hornavan är fortfarande Sveriges djupaste sjö

Hydrologi

Hornavan är Sveriges djupaste sjö. Det fastställdes i en sjödjupskarta redan på 1800-talet. Kartan har dock varit svår att tolka, varför SMHI nu tagit fram en ny sjödjupskarta. Mätningar har genomförts med olika teknik under åren 1996-1997, och resultatet bekräftas genom en ny mätning den 16 mars …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

HydrologiForskning

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska markens utsläpp av koldioxid, dels för ökad biologisk mångfald. Det finns också en förhoppning om att återställda våtmarker kan ha en dämpande effekt på extrema vattenflöden, och minska problem med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatForskning

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Viktig vägledning för att följa upp vattenuttag

Hydrologi

I dagarna har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) rapporterat till regeringen om en vägledning för tillsyn av vattenuttag. Vägledningen är viktig för att länsstyrelserna ska kunna göra sitt uppdrag. SMHI har samarbetat med HaV och bidragit med kunskap.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nederbörd och snösmältning gav höga vinterflöden och översvämningar i södra Sverige

Hydrologi

Början av januari blev nederbördsrik i södra Sverige och det i samband med snösmältning ledde till höga vattenflöden i många vattendrag och stora problem med översvämningar. SMHI publicerade översvämningsvarningar för första gången sedan konsekvensbaserade vädervarningar infördes hösten 2021.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snabb påfyllning i Vänern och Vättern

Hydrologi

Både Vänerns och Vätterns vattennivå har under hösten varit låg, men de stora nederbördsmängderna som fallit under januari har lett till att nivåerna stigit snabbt. Vänerns nivå är nu nästan normal medan Vätterns nivå fortfarande är en decimeter under normal nivå.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu sjunker vattennivåerna i södra Sverige

Hydrologi

Efter en hektisk vecka med höga flöden och översvämningar i södra Sverige ser det nu ut att vända.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Översvämningar och höga flöden i södra Sverige

Hydrologi

Tidigare snösmältning i kombination med regn har lett till att nivåer och flöden i sjöar och vattendrag ökat. SMHI har gått ut med hydrologiska varningar i flera vattendrag i södra Sverige där konsekvenserna för samhället kan vara mycket allvarliga.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI delar öppna data för bättre övervakning av nederbörd

MeteorologiHydrologiForskning

En noggrann övervakning av nederbörd är viktigt för att kunna planera för ett hållbart samhälle. Ändå är övervakningen utmanande på många sätt. Genom att dela högupplöst data, framtagna med hjälp av mikrovågslänkar i telekommunikationsnätverk, underlättar nu SMHI för vidare forskning och teknisk …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad