Nyhetsarkiv

Vårfloden har kulminerat

Hydrologi

Vårfloden har inneburit höga flöden och SMHI har haft varningar utfärdade i många vattendrag i norra Sverige. Nu är vattenflödena minskande på de allra flesta håll men det finns fortfarande en del snö kvar i fjällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i fjällen i Västerbotten

Hydrologi

Nu smälter snö och is i fjälltrakten och vårfloden ger höga flöden i delar av Umeälven, Vindelälven och Juktån. Varningsområdet har utökats och omfattar nu vissa vattendrag i fjällen i Västerbotten. Sedan tidigare har SMHI varningar utfärdade i delar av Norrbottens län.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med fortsatt höga flöden i Norrbotten

Hydrologi

SMHI har flödesvarningar utfärdade för Muonioälven, Vittangiälven och Torneälven. I Pärlälven är flödet stigande och väntas nå gul varningsnivå under onsdagen. Enligt SMHIs prognos avtar vattenflödet i de norra delarna under veckan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gör att SMHI nu varnar för höga flöden i små och medelstora vattendrag i delar av Norrbottens inland samt för Vittangiälven nedströms Vittangijärvi.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden tilltar i Norrbottens inland

Hydrologi

Hittills i år har vårfloden gått lugnt till och SMHI har bara haft en varning ute för höga flöden i Lillpiteälven. Med varmare temperaturer smälter nu snön i Norrbottens inland där vårflödena ökar den kommande veckan enligt SMHIs prognos.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets andra prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

Islossning vid Haparanda väntas ske under vecka 19 och vara av svårighetsgrad mellansvår enligt den senaste prognosen från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Läget inför vårfloden

Hydrologi

Med det varma vädret smälter nu snö och is i norra Sverige och vattenflödena ökar. SMHIs analyser tyder på en relativt mild vårflodssäsong i södra delarna av Norrland då redan mycket snö smält bort. I norra Norrlands inland och fjälltrakter ligger dock mer snö än normalt kvar för årstiden vilket …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI undersöker samband mellan hydrologi och biologisk mångfald

HydrologiForskning

Under ett halvår har forskare genomfört en studie som utvecklat SMHIs arbete med våtmarker till att inkludera biodiversitet. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete har forskare arbetat med att kombinera hydrologisk kompetens för att undersöka biologisk mångfald i våtmarker, vilket har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu ännu fler digitala kartor för sjödjup

Hydrologi

Nu läggs ytterligare 700 sjödjupskartor ut på smhi.se. Det är kartor som skickats in från olika länsstyrelser och från Sveriges lantbruksuniversitet - SLU. Totalt har nu närmare 10 000 sjödjupskartor blivit tillgängliga i ett omfattande digitaliseringsarbete. Kartorna är ett viktigt underlag för …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad