Nyhetsarkiv

SMHI bidrar till hur investeringsstöd för bevattningsdammar fördelas över landet

HydrologiKlimatForskning

Lantbrukare behöver investera i klimatanpassningslösningar på grund av osäker vattentillgång i framtiden. SMHI har bidragit med underlag som Jordbruksverket använder för att fördela pengar till bevattningsdammar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Det hydrologiska året 2021-2022

Hydrologi

När det hydrologiska året 2021-2022 sammanfattas är det som alltid en blandning av högt och lågt och normala flöden. Något som sticker ut är de ovanliga problemen med höga flöden vintertid i Jämtland och ispropparna vid bland annat Åre och Kangos.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga nivåer i sjöar och vattendrag i södra Sverige

Hydrologi

I många sjöar och vattendrag i sydöstra Sverige är det nu mycket låga nivåer. En anledning är att det under en längre period fallit mindre nederbörd än normalt och att den nederbörd som fallit under växtsäsongen till stor del har tagits upp av växtlighet och inte fyllt på i vattendrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torka i sydost: SMHI genomför en kampanjmätning av vattenflöden i Emån

Hydrologi

Extremt låga vattenflöden i Emån har lett till restriktioner och uppmaningar till allmänheten att spara på vatten. SMHI har nu gjort extra mätningar av flödet i Emån för att komplettera kunskapen om hur vattenuttag för dricksvatten, bevattning och annan vattenanvändning påverkar vattentillgången. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i fjällen

Hydrologi

Snösmältning i kombination med regn har lett till höga flöden i några medelstora och stora vattendrag i fjälltrakterna. SMHIs flödesvarningar har därför utökats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höga flöden i fjällen - igen

Hydrologi

Höga temperaturer och snösmältning gör att vattenflödena nu ökar i bäckar och mindre vattendrag. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden har kulminerat

Hydrologi

Vårfloden har inneburit höga flöden och SMHI har haft varningar utfärdade i många vattendrag i norra Sverige. Nu är vattenflödena minskande på de allra flesta håll men det finns fortfarande en del snö kvar i fjällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i fjällen i Västerbotten

Hydrologi

Nu smälter snö och is i fjälltrakten och vårfloden ger höga flöden i delar av Umeälven, Vindelälven och Juktån. Varningsområdet har utökats och omfattar nu vissa vattendrag i fjällen i Västerbotten. Sedan tidigare har SMHI varningar utfärdade i delar av Norrbottens län.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med fortsatt höga flöden i Norrbotten

Hydrologi

SMHI har flödesvarningar utfärdade för Muonioälven, Vittangiälven och Torneälven. I Pärlälven är flödet stigande och väntas nå gul varningsnivå under onsdagen. Enligt SMHIs prognos avtar vattenflödet i de norra delarna under veckan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gör att SMHI nu varnar för höga flöden i små och medelstora vattendrag i delar av Norrbottens inland samt för Vittangiälven nedströms Vittangijärvi.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad