Nyhetsarkiv

Värme leder till höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

Hydrologi

De höga temperaturerna har lett till en snabb snösmältning och varningsområdet för höga flöden vandrar norrut. Följ varningsläget på smhi.se.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2024 - Rekordnivå i Vättern och höga flöden i landets södra halva

Hydrologi

Månaden kännetecknades av hög markvattenhalt och stor avrinning i norra Götaland och södra Svealand. De stora vattenmängderna i dessa områden resulterade i såväl höga flöden som höga sjönivåer, till exempel i Vättern som nådde rekordnivåer. I slutet av månaden omfattade barmarksområdet Götaland, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

2023 – variationsrikt år avseende vattenföring

Hydrologi

År 2023 var väderläget mycket torrt under vår och försommar på många håll i landet. Det skiftade snabbt och i sydvästra och mellersta Sverige föll sedan mycket nederbörd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rekordhög vattennivå i Vättern

Hydrologi

Vattennivån i Vättern vid Motala nådde den 14 april rekordnivåer när 88,95 meter över havet mättes. Detta är på samma nivå som 1999 då sjön senast hade så hög vattennivå. En längre period med nederbörd i det område som rinner till sjön ligger bakom nivåhöjningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflodens utveckling

Hydrologi

Vårfloden pågår och SMHI varnar fortsatt för höga flöden och översvämningar. I Dalarnas län har det tillkommit varningar för delar av Dalälven och Svärdsjövattendraget. I ett område som täcker norra Svealand upp till mellersta Norrland finns det mer snö än normalt för årstiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare delar sina senaste forskningsrön på stor konferens i Wien

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

Den 14 – 19 april deltar flera av SMHIs forskare i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General Assembly (EGU) i Wien. I år medverkar myndighetens forskare med en lång rad föredrag och postrar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden är igång och SMHI varnar för höga flöden

Hydrologi

Vårens ankomst med höga temperaturer och snösmältning innebär också starten för vårfloden. I ett område som täcker norra Svealand upp till mellersta Norrland finns det mer snö än normalt för årstiden. Den närmaste veckan ökar temperaturen, snön smälter och vattenflöden och nivåer i sjöar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 – Höga flöden i Svealand

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd förekom i mars höga flöden och vattennivåer bland annat i Östergötland och Värmland. I Hjälmaren var vattenståndet det högsta sedan 2000.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samhällsaktörer i samverkan för hållbar vattenförvaltning

HydrologiForskning

Forskningsprojektet Rättvist vatten syftar till att skapa samsyn i samhället kring en rättvis fördelning av vatten, idag och i framtiden. I ett första lärande innovationslabb samlade projektet drygt 20 aktörer från Motala ströms älvgrupp för att prata hållbar vattenförvaltning, samverkan och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning som lönar sig

HydrologiKlimat

Efter senaste tidens snösmältning och nederbörd, har nivåerna i Glafsfjorden stigit men utan risk för översvämning och skador på staden. Det beror på att Arvika kommun mobiliserat ett översvämningsskydd i tät dialog med SMHI och Fortum. Skyddet tog tid att planera, bygga och få på plats, men har …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad