Nyhetsarkiv

SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

HydrologiKlimatForskning

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2020 - Ovanligt höga flöden såväl i söder som i norr

Hydrologi

Mycket nederbörd gav mycket höga flöden i flera vattendrag i Götaland med översvämningar som följd. Månaden var ovanligt mild och flödena i både små och större vattendrag i norra Sverige har varit över det normala för årstiden. I Siljan var vattennivån rekordhög för månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt höga vattenflöden

Hydrologi

Den senaste tiden har rikligt med nederbörd fallit i södra Sverige. Det har lett till höga flöden i stora delar av Götaland. I flera vattendrag är flödena nu mycket höga, men på de flesta håll sjunkande. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högt vattenstånd i Mälaren och höga flöden i delar av Götaland och södra Svealand

Hydrologi

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för höga flöden i vissa, främst medelstora vattendrag i delar av Götaland och södra Svealand. Även i Mälaren är det högt vattenstånd och vattenståndet beräknas vara över varningsnivå kommande vecka. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inte längre risk för vattenbrist i vattendrag – flödena har ökat

Hydrologi

Under sommaren utfärdades risk för vattenbrist i många vattendrag i Sverige. Den första risken för vattenbrist utfärdades i Tidan i början av juni. Den sista risken för vattenbrist gällde Trosaån i Södermanland och den risken togs bort i november. Under november och december har flera långvariga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig isläggning på sjöar i norr

Hydrologi

Årets oktobermånad blev kallare än normalt i Norrland och västra Svealand. Månaden inleddes med att kall luft drog ned temperaturerna rejält och isen började lägga sig på många sjöar i Sverige. I Jukkasjärvi var det tio år sedan isen lade sig så här tidigt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre vattenmiljö i kustvikar med lokala åtgärdsplaner

Hydrologi

Flera kustvikar i Sverige har länge haft problem med höga halter av näringsämnen och övergödning. SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland tagit fram lokala åtgärdsplaner för två kustvikar i Östergötland. En lokal åtgärdsplan är ett verktyg som beskriver vilka åtgärder som behöver göras …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatpåverkan på vattenmagasin undersöks i nytt projekt

HydrologiKlimatForskning

Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för dricksvatten, vattenkraft, miljövärden och rekreation. I ett nytt projekt lett från SMHI ska forskare undersöka hur ett förändrat klimatet och förändrade socioekonomiska förhållanden påverkar vattenmagasinen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Åtgärder för att förhindra vattenbrist – ny studie från SMHI

Hydrologi

Hur vi ska få vattnet att räcka i ett förändrat klimat är en livsviktig fråga. Därför fick SMHI i uppdrag av regeringen att utföra en studie av olika åtgärder som kan förhindra vattenbrist i ytvattentäkter. Nu är ett delmoment i projektet klart och två rapporter publiceras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med både låga och höga vattenflöden

Hydrologi

Det hydrologiska året skiljer sig från ett kalender år genom att det löper från första oktober till sista september. Det hydrologiska året inleddes med låga flöden i större delen av landet. Mycket nederbörd under februari och mars gjorde att vattenflödena steg. Vårfloden var på de flesta håll lugn, …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad