Värme leder till höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

De höga temperaturerna har lett till en snabb snösmältning och varningsområdet för höga flöden vandrar norrut. Följ varningsläget på smhi.se.

Senaste tidens varma väder har lett till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar i östra och södra Norrland. SMHI har tidigare varnat för höga flöden i södra Norrland och nu förväntas höga flöden i östra Västerbotten där en orange varning är utfärdad från och med onsdag. Orange varning innebär höga flöden som uppstår i genomsnitt vart 25:e till vart 50:e år och kan leda till översvämningar längs med sjöar och vattendrag samt ger höga strömhastigheter i vattendragen.

Det högtrycksbetonade vädret kommer hålla i sig och har redan smält av mycket snö. I Norrbottens län, Jämtlands och Västerbottens fjälltrakter, samt västra inlandet finns det en hel del kvar och här kommer en snabb snösmältning ske.

– Under veckan finns det därför också hög risk för höga flöden i diken, bäckar och mindre åar i större delar av Norrland, så ytterligare områden kan bli aktuella för varningar, säger Vakthavande hydrolog Conrad Brendel.

Följ aktuellt varningsläge på smhi.se.

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken på smhi.se.