Rekordhög vattennivå i Vättern

Vattennivån i Vättern vid Motala nådde den 14 april rekordnivåer när 88,95 meter över havet mättes. Detta är på samma nivå som 1999 då sjön senast hade så hög vattennivå. En längre period med nederbörd i det område som rinner till sjön ligger bakom nivåhöjningen.

Buskar och små träd står i vatten då Vättern har hög vattennivå.V
Vättern vid Kagensviken, Västanvik den 24 april 2024, tio dagar efter den högsta nivån syns översvämmad mark. Foto Birgitta Tallmonen

Vätterns vattenstånd har uppmätts varje dag i Motala sedan 1858. Sedan 1959 anses regleringsförhållandena vara oförändrade och därför grundar sig SMHIs statistik på vattennivåerna i Vättern från och med detta år.

− Vättern har stigit sedan oktober i fjol då det fallit mycket nederbörd i sjöns avrinningsområden en längre tid. Eftersom Vättern är en stor och djup sjö med ett litet avrinningsområde reagerar den långsamt och en hög vattennivå håller i sig under en längre tid. Senast Vättern hade så här hög nivå var i slutet av april 1999. Det var vid ett liknande tillfälle som i år där vattennivån steg under en längre tid och fortsatte sedan ligga högt till september 1999, säger Anna Åkesson hydrolog på SMHI.

Under morgonen den 14 april var vattennivån vid mätstationen i Motala uppe på rekordnivån 88,98 meter över havet. Denna tillfälliga ökning berodde dock på att vinden påverkade vattennivån. Sett till dygnsmedelvärdet hamnar vattennivån på 88,95 och därmed på samma nivå som 1999.

Diagram över det senaste året där Vätterns vattennivå visas tillsammans med linjer för högsta och lägsta samt medelnivå.
Vattennivån i Vättern vid Motala de senaste 12 månaderna. Det observerade vattenståndet i svart linje i förhållande till varje månads högsta och lägsta värde sedan regleringen av sjön 1959. Illustration smhi.se Förstora Bild

Sjön Vättern

Vättern är Sveriges näst största sjö med en areal på 1886 kvadratkilometer och en ungefärlig volym på 73 500 miljoner kubikmeter.

Sjön ligger i en förkastningssänka i jordskorpan och är därför långsträckt med branta strandlinjer och bråda djup. Den har funnits i närmare 500 miljoner år.

Vätterns avrinningsområde är relativt litet medan sjön är stor och djup vilket gör att vattnet som rinner till sjön stannar länge det, kring 75 år. Vättern har klart vatten med ett siktdjup på 17 meter.

Vättern är reglerad sedan 1928, men inte så kraftigt och vattennivån avviker inte mycket från vad den skulle varit om sjön var oreglerad.

1867 uppmättes vattennivån till 89,08 meter över havet.

Under det så kallade översvämningsåret 1927 uppmättes nivån till 89 meter över havet.