Vårflodens utveckling

Vårfloden pågår och SMHI varnar fortsatt för höga flöden och översvämningar. I Dalarnas län har det tillkommit varningar för delar av Dalälven och Svärdsjövattendraget. I ett område som täcker norra Svealand upp till mellersta Norrland finns det mer snö än normalt för årstiden.

SMHI varnar för höga flöden och översvämning på flera håll i landet. Följ aktuellt varningsläge på SMHIs varningssida.

En orange översvämningsvarning är utfärdad för sjöarna Saxen, Bysjön, Björken, Nedre Boten och Gårlången i Ludvika kommun. Enligt prognosen ser nu flödena ut att plana av och börja sjunka.

Gula varningar för höga flöden är utfärdade i bland annat Dalälven, från Vansbro till Avesta, i Svärdsjövattendraget, från Linghed till sjön Runn i Falun och i Gavleån, mellan Forsbacka och Gavleåns utlopp i havet.

Sedan tidigare finns det gula varningar för höga flöden i Byälven mellan Glafsfjorden till Vänern, Kolbäcksån och Tämnarån.

En gul varning för höga flöden är utfärdad i ett större område i norra Svealand och södra Norrland. Flödena har börjat kulminera i många av de små vattendragen och den generella trenden är sjunkande.

En gul varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år. Det innebär också att det finns det risk för översvämningar på vägar och byggnader som ligger nära vattendrag och sjöar.

Karta över Sverige som visar var varningar är utfärdade
Aktuellt hydrologiskt varningsläge den 16 april 2024, dessa kan komma att uppdateras. Illustration SMHI

Lägre temperaturer

− I veckan väntas lägre temperaturer vilket tillfälligt minskar avsmältningen i norra delen av landet. Vatteninnehållet i snön är ovanligt högt för den här tiden på året i ett område från norra Svealand till mellersta Norrland och hur höga flöden avsmältningen ger det beror på väderutvecklingen, säger Julia Tholander, vakthavande hydrolog på SMHI.

Karta över norra Sverige som visar snöns vatteninnehåll i pocent av normalt
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt 16 april 2024. För hydrologiska prognoser är det mer intressant att se till snöns vatteninnehåll än snödjupet eftersom snöns densitet kan variera så mycket. Illustration SMHI

Läget kan förändras

Väderutvecklingen påverkar avsmältningen och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste varningarna på smhi.se eller i SMHIs app då läget snabbt kan förändras.

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.