Nyhetsarkiv

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

Hydrologi

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden och översvämningar i Skåne och Östergötland

Hydrologi

Vattenflödet är fortfarande högt och det finns risk för översvämningar i delar av Skåne och Östergötlands län. Detta till följd av snabb snösmältning i kombination med regn. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är flödena nu långsamt avtagande.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt verktyg visar anlagda våtmarkers påverkan på vattenflöden

Hydrologi

Ett nytt verktyg gör det nu möjligt att undersöka var en anlagd våtmark bör placeras för att optimera dess utjämnande effekt på vattenflöden – och därigenom minska risken för översvämningar och vattenbrist.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden i Skåne

Hydrologi

Regn i kombination med snabb snösmältning har gett höga flöden i stora delar av Skånes län. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är det just nu en röd varning som finns utfärdad, vilket är den allvarligaste varningsnivån. I Hörbyån, från Hörby till utflödet av Ringsjön, finns just nu en orange …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt satsning ska hjälpa Etiopien att ta fram bättre tjänster inom väder, vatten och katastrofhantering

HydrologiForskning

På uppdrag av Sida ska SMHI under tre år arbeta för att stärka kapaciteten hos sina motsvarande myndigheter i Etiopien. Det handlar om att stötta utvecklingen av informationstjänster inom väder, vatten och katastrofhantering, till exempel varningstjänster. Med mer kunskap, bättre system …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Hydrologi

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan långa tidsserier med data om vattenflöden och vattenstånd säkras

Hydrologi

När observationer används i klimatstudier är det viktigt att tidsserien är av god kvalitet och representativ för det som mäts. Under 2023 har SMHI genomfört en förstudie för att se hur vi kan arbeta på ett bättre sätt med långa hydrologiska tidsserier.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Hydrologi

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värnamo minskar risk för översvämning – nytt exempel på klimatanpassning

HydrologiKlimat

Värnamo har drabbats hårt av översvämningar genom tiderna, senast i januari 2023. Ett stort arbete har lagts ner för att minska riskerna och de åtgärderna visar sig nu ge goda resultat. Det beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI presenterar forskning om multipla naturolyckor

HydrologiKlimatForskning

Den 6 december mellan 13:00-15:00 är SMHI med och organiserar ett webbinarium om två projekt: Extreme-Index och HydroHazards. Projekten har hittills lett till en SMHI-rapport, konferenspresentationer och resultat som kommer fortsätta användas inom andra forskningsprojekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad