Nyhetsarkiv

SMHI arrangerade konferens med deltagare från hela världen

KlimatForskning

Forskare, beslutsfattare och användare av klimatinformation för regioner och på lokal skala samlades på en internationell konferens i Trieste (Italien), Pune (Indien) och online. Syftet med konferensen var att skapa en plattform där forskare och beslutsfattare kan mötas, så att klimatinformationen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Globala utmaningar med vattnets kretslopp

HydrologiForskning

Det hydrologiska kretsloppet är på väg ur balans på grund av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Rapporten ger en omfattande analys av de globala vattenresurserna för år 2022 och SMHI har bland annat bidragit genom att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kostnadsfri kurs i klimatförändringar för skogsägare

Klimat

SMHIs arrangerar kurser för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändringar i Sverige. Våra experter ger dig aktuell kunskap och du får massor av möjligheter att diskutera med andra verksamma i branschen som jobbar med liknande frågeställningar som du. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Som en mycket varm julimånad

MeteorologiKlimat

Precis som de tidigare tre månaderna blev september globalt sett rekordvarm. Marginalen till den näst varmaste septembermånaden blev 0,5° vilket enligt Copernicus Climate Change Service är att betrakta som en "exceptionell" marginal. Därtill var september uppskattningsvis omkring 1,75° varmare än …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Hydrologi

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Meteorologi för vinterväghållare

Som en förberedelse inför vintersäsongen håller SMHI vid fem tillfällen under hösten en skräddarsydd utbildning för vinterväghållare. Det första utbildningstillfället ägde rum den 4 oktober i SMHIs lokaler i Norrköping och samlade 27 deltagare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus: 2023 på väg att bli det varmaste året hittills

Klimat

Copernicus klimattjänst, Copernicus Climate Change Service C3S, har presenterat en sammanställning om september 2023. C3S konstaterar att september var ovanligt varm, och att 2023 som helhet är på väg att bli det varmaste året hittills globalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Rekord i värme och snödjup

MeteorologiKlimat

September 2023 startade med stora regnmängder över landets östra delar och i landskapen sydväst om Gävlebukten uppstod problem med översvämning och höga flöden. Därefter skedde en stabilisering. Högtryck i perioder tvingade upp lågtrycken på nordligare bana och därav gynnades varmluftens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett händelserikt hydrologiskt år

Hydrologi

Ett hydrologiskt år sträcker sig från första oktober till sista september. Nu i slutet av året ser vi tillbaks på ett händelserikt hydrologiskt år 2022/2023 med tvära kast mellan perioder med för mycket vatten och för lite vatten. De extremer som vi ser blir vanligare i ett varmare klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cyanoblomningen startade om i september

OceanografiHavsmiljö

Det startade i mitten av juni, tog ordentligt fart efter midsommar och såg så långt ut som en helt normal sommar med cyanobakterieblomningar i Östersjön. Men den kyliga och blåsiga andra halvan av sommaren verkade avsluta alltihop i förtid, under hela augusti var det mycket glest med ytansamlingar …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad