Nyhetsarkiv

I augusti kommer IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden”

Klimat


FN:s klimatpanel IPCC börjar nu summera sitt sjätte arbetsprogram (Assessment Report 6, AR6) som innehåller flera specialrapporter och delrapporter kring det globala kunskapsläget om klimatförändringen, dess konsekvenser och möjliga lösningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2021 - Kylig inledning och varmt slut

MeteorologiKlimat

Maj 2021 blev i många hänseenden en månad där värmen visade ett njuggt intresse för Sverige. Efter en kylig eller mycket kylig inledning följde så en kortvarig värmeperiod i söder kring Kristi Himmelfärdshelgen samt under månadens allra sista dagar. Som helhet blev månaden kyligare än normalt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2021 - Få rejäla värmeperioder

Meteorologi

Våren 2021 blev sammantaget i allmänhet en ytterst ordinär historia temperaturmässigt med få längre perioder med värme. Kyligt väder i slutet av april och början av maj gjorde att den meteorologiska sommaren etablerade sig i landet först den 9 maj vilket är det senaste ankomstdatumet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny klimatscenariotjänst från SMHI kommer hösten 2021

Klimat

Hösten 2021 lanserar SMHI en ny klimatscenariotjänst, baserad på ny observationsdata och ny klimatmodelldata. I tjänsten kombineras kartor, diagram och fakta på ett sätt som ger användarna en god överblick. I den första versionen ingår meteorologiska indikatorer. Senare under hösten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utökat antal klimatsimuleringar ökar kunskap om Europas framtida klimat

KlimatForskning

En stor mängd nya regionala klimatsimuleringar för Europa finns nu tillgängliga via Copernicus klimattjänst C3S. Klimatsimuleringarna visar framtida klimatförändringar i ett regionalt perspektiv och bidrar till ökad kunskap om hur det förändrade klimatet kan komma att påverka samhälle och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: ökad sannolikhet att den globala medeltemperaturen överstiger 1,5-gradersmålet inom fem år

KlimatForskning

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO publicerar idag en uppdatering om det globala klimatet under de kommande fem åren. De konstaterar att det är ungefär 40 procents risk att åtminstone ett av de kommande fem åren kommer att ha en global temperaturökning på 1,5 grader jämfört med förindustriell …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden i små vattendrag i delar av Svealand och Götaland

Hydrologi

Ihållande regn leder till att vattenflödena stiger i små vattendrag i östra delen av Svealand och nordöstra Götaland. Under onsdagen har det regnat intensivt i området och regnet förväntas fortsätta under torsdagen med mindre intensitet. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avtagande flöden i Norrbotten

Hydrologi

Nu avtar vårfloden som de senaste veckorna gett höga vattenflöden i Norrbotten. Flödena är kvar på en hög nivå i de stora vattendragen och SMHI har fortfarande flödesvarningar utfärdade för nedre delen av Kalixälven och nedre Torneälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Väsentligt varmare i Sverige – oavsett vädersituation

MeteorologiKlimatForskning

I en ny analys har forskare från SMHI undersökt om högre temperaturer och ändrad nederbörd i Sverige under de senaste 30 åren enbart beror på vilket väder det har varit under perioden. När de jämför vädret de två senaste trettioårsperioderna kan de se att det har blivit varmare i stort sett oavsett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrad luftkvalitet under pandemin

SMHIs beräkningar av pandemins påverkan på luftkvaliteten visar på sänkta halter av luftföroreningar av framförallt kvävedioxid i Sverige under 2020. Även mätningar visar på markant bättre luftkvalitet under fjolåret.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad