Nyhetsarkiv

Klimatanpassning i översiktsplan – exempel från Bodens kommun

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Hur det har gått till beskrivs i ett nytt klimatanpassningsexempel i SMHIs samling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bakom kulisserna i prognoscentralen: Koll på varningsläget dygnet runt

Det är alltid någon av SMHIs meteorologer som är i tjänst. Alla dagar, hela dygnet, året runt. Men vad gör de egentligen? Följ med och träffa en av dem: Caroline Vahlberg.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kartläggning av näringsämnen till Storsjön ger grund för effektiv åtgärdsplan

Storsjön vid Sandviken i Gävleborgs län har sedan länge haft problem med övergödning. Med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller har områden med hög näringsämnesbelastning identifierats och förslag på åtgärder tagits fram i syfte att förbättra den ekologiska statusen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erosion i fokus i gemensam konstutställning om klimatförändringen

OceanografiKlimat

Fotoutställningen om erosion och stigande havsnivåer har vandrat vidare längs Skånes kust och befinner sig nu i Höganäs, där den kan beskådas i hamnen fram till den 21 maj. Nu på lördag blir det dessutom en digital paneldebatt i ämnet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

KlimatForskning

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet.  
– Morgondagens energisystem måste även fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att dessa frågor behandlas tillsammans. Det görs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

HydrologiKlimatForskning

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt väder. SMHIs forskning ger ny kunskap som samhället kan använda för att förbereda sig för de nya förhållandena. Nya detaljerade klimatmodeller och mer kunskap om väderlägen med stor samhällspåverkan ger …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Enklare att förbereda sig på rätt sätt med förnyade vädervarningar

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara både för privatpersoner och olika samhällsfunktioner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

OceanografiKlimatForskning

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att det idag är mer blomningar av vissa typer av alger än för 40 år sedan och att nya arter av växtplankton har etablerat sig. Det ger konsekvenser för både havsmiljö, turism och livsmedelsproduktion.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan SMHI hjälpa kommuner med naturvård

Det finns fortfarande tid för kommuner att ansöka om bidrag till Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsningen, LONA.  Sista dagen för ansökan är den 12 april 2021 för projekt som startar under 2021. SMHI har lång erfarenhet av lokaliseringsutredningar för att hitta de bäst lämpade platserna …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad