Nyhetsarkiv

Skräddarsydda brandrisktjänster

När skogsmaskinerna kör i terrängen när det är varmt och torrt i skogen kan gnistor bildas och konsekvenserna bli förödande. För att hålla koll på rådande brandrisksituation har SMHI ett antal tjänster som kan underlätta beslut för olika aktörer i samhället. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om fenomenet nattlysande moln

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya hydrografiska underlag tillgängliga

Hydrologi

Nya grundläggande hydrografiska data om avrinningsområden och vattenförekomster finns nu att ladda ner i SMHIs öppna data. Den senaste versionen av Svenskt Vattenarkiv, SVAR 2022, innebär betydande förändringar jämfört med tidigare versioner och arbetet med versionen presenteras nu i en nyskriven …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt ska hjälpa svenska hamnar att möta effekter av klimatförändringen

OceanografiForskning

Hamnar är en viktig nod i det globala transportsystemet. Blir det stopp här ställer det till det i flera led. Samtidigt är hamnar utsatta för både havsnivåhöjningar och extremväder som en följd av ett förändrat klimat. I ett nytt forskningsprojekt ska därför SMHI, i nära samverkan med Statens väg- …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden och översvämningar i Norrbottens län – snart vänder det

Hydrologi

Vårfloden ger mycket höga flöden och risk för översvämningar i flera stora älvar i norr. Just nu berör detta Muonioälven, nedre delen av Torneälven och nedre Kalixälven. SMHI har utfärdat flera orangea varningar. Enligt SMHIs hydrologiska prognoser förväntas flödena nå sin topp under de närmsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cirkulerat vatten kan lösa vattenbrist

Ett varmare klimat ökar risken för vattenbrist. Efter många år med vattenbrist och bevattningsförbud under sommartid har Simrishamn satsat på att hitta lösningar för att återvinna avloppsvatten. Tre reningsverk i kommunen är utrustade med extra reningssteg och kan därmed spara grundvatten genom att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Swedish Climate Symposium 2024 – klimatvetenskap för samhället i tvärvetenskaplig konferens

KlimatForskning

Den 15-17 maj hölls den andra upplagan av Swedish Climate Symposium i Norrköping – en tvärvetenskaplig klimatkonferens med fokus på klimatvetenskap för samhället. Närmare 400 forskare, experter och samhällsaktörer deltog under dagarna. Under symposiet fick de tillfälle att dela med sig av och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om årstider

Publicerad: Senast uppdaterad:

Träffa SMHIs oceanografer när Världshavsdagen firas

OceanografiForskning

Inför den internationella världshavsdagen anordnar den svenska kommittén för FN:s årtionde för havsforskning, där SMHI är med, ett seminarium om havsmedvetenhet den 4 juni. Evenemanget på återöppnade Naturhistoriska riksmuseet är öppet för allmänheten. Kom gärna och träffa SMHIs oceanografer och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värme leder till höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

Hydrologi

De höga temperaturerna har lett till en snabb snösmältning och varningsområdet för höga flöden vandrar norrut. Följ varningsläget på smhi.se.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad