Nyhetsarkiv

Historiska kartunderlag för beräkning av påverkan i vattendrag

Många vattendrag i Sverige utsätts för fysisk påverkan som kan begränsa möjligheterna att nå god ekologisk status och långsiktigt hållbara vattenresurser. SMHI har utvecklat en metod för klassificering av parametern specifik flödeseffekt, som är en av de parametrar som används för att bedöma graden …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Europeiskt värmerekord på Sicilien

Meteorologi

Varmt väder dominerade under augusti 2021. Den globala medeltemperaturen hamnade på delad tredje plats bland de varmaste augustimånaderna. För Europas del koncentrerades mycket av det mediala intresset kring den starka hettan i Sydeuropa i början av månaden. Den utmynnade i ett nytt europeiskt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Borås tar hjälp av SMHI i arbetet med att skyfallssäkra staden

I framtida klimat väntas skyfall inträffa oftare och med högre intensitet, något som är viktigt att ta hänsyn till i en hållbar samhällsplanering. Intensivt arbete pågår i många kommuner för att kartlägga risker vid skyfall och planera för åtgärder. SMHI har blivit anlitade av Borås stad för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt faktablad visar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändring i Östersjöregionen

OceanografiForskning

För att skapa en bättre förståelse kring effekterna av klimatförändring i Östersjöregionen publicerar forskningsnätverket Baltic Earth och HELCOM ett faktablad om klimatförändring i och omkring Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen

På uppdrag av Naturvårdsverket lanserar nu, den 2 september 2021, SMHI en ny webbtjänst för den nationella emissionsdatabasen. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan fastigheter säkras inför ett varmare klimat – SMHI arrangerar webbinarium

Klimatet blir varmare och värmeböljorna fler. Det gör att både vårdinrättningar, företag, fastighetsägare och andra behöver planera för hur detta påverkar dem. Som ett stöd till detta arbete arrangerar SMHI den 3 september ett webbinarium som tar upp hur värme påverkar staden, husen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Regnig månad med skyfall över Gävle

MeteorologiKlimat

Augustivädret blev en skarp kontrast till den varma och på många håll torra julimånaden. I augusti var det istället molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder som dominerade. Det var flera tillfällen med kraftigt regn och lokala översvämningar. Mest dramatiskt var det i Gävle den 17-18 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2021 - Två varma månader följdes av en kylig

Meteorologi

Efter värmen i juni-juli följde en kylig augustimånad. Årets sommar blev därför på det stora hela varm eller mycket varm, särskilt i södra Sverige. Två saker lär årets sommar bli ihågkommen för. Dels den extrema värmen i södra Sverige den 18-19 juni då landets högsta junitemperatur sedan 1947 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

20-årsjubileum för samarbetet mellan SMHI och Montel firas med nya produkter

Sedan 2001 har SMHI och norska  samarbetat för att erbjuda skräddarsydda väderprognostjänster för intressenter inom den europeiska kraftindustrin. Nu firar samarbetet 20 år och med det lyfter vi fram nya produkter som ska underlätta för kraftmarknaden. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårt livsviktiga vatten och klimat i fokus på World Water Week

HydrologiKlimatForskning

Under nästa vecka pågår World Water Week, en årlig konferens som sätter fokus på det livsviktiga vattnet. Konferensen hålls i år online och det går fortfarande att registrera sig som deltagare för att lyssna på seminarier. SMHI medverkar i ett av seminarierna.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad