Nyhetsarkiv

Stigande hav samlade experter

OceanografiKlimat

Detaljerade mätningar och analyser visar att havet stiger i allt snabbare takt. Det är en utveckling som kommer att fortsätta under en lång tid framåt. Nyligen samlade SMHI forskare och representanter från myndigheter och kommuner för att diskutera lösningar för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs tjänst underlättar arbete vid pendelstationer i Göteborg

Ibland ska byggmoment som är extra känsliga för väder och vind göras. Ett exempel är byte av stora glasrutor på en pendelstation i Göteborg. För att flytta glasrutorna säkert måste man bland annat planera efter temperatur, eftersom sugkoppar inte fäster på glasen vid kyla. Genom SMHIs konsulttjänst …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig isläggning på sjöar i norr

Hydrologi

Årets oktobermånad blev kallare än normalt i Norrland och västra Svealand. Månaden inleddes med att kall luft drog ned temperaturerna rejält och isen började lägga sig på många sjöar i Sverige. I Jukkasjärvi var det tio år sedan isen lade sig så här tidigt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre stöd för klimatanpassning - här är nya Klimatanpassning.se

Klimat

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport samlar kunskap om klimatextremer i Sverige

KlimatForskning

Forskare har sammanställt befintlig kunskap om extrema väderhändelser i Sverige. De konstaterar att extrema värmeböljor har ökat de senaste årtiondena. I ett förändrat klimat förväntas de extrema väderhändelserna öka, därför är det viktigt att fortsätta att utveckla kunskap om dessa. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2019 - Minsta ozonhålet på decennier över Antarktis

Meteorologi

Globalt sett blev det en rekordvarm oktobermånad. I västra Nordamerika var det däremot en bistert kall månad. I Arktis växte havsisen inledningsvis till sig långsamt men tog rejäl fart i slutet av månaden. Över Antarktis kunde man i oktober konstatera att årets ozonhål blev det minsta som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationell rapportering visar att flera svenska städer har för dålig luft

Flera svenska städers luftkvalitet uppnår idag inte de gränsvärden som är satta av EU. Dålig luftkvalitet är skadligt för människors hälsa och beror ofta på mycket trafik och dålig cirkulation på grund av tät bebyggelse. SMHI samlar in och rapporterar Sveriges luftkvalitetsdata till EU och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre vattenmiljö i kustvikar med lokala åtgärdsplaner

Hydrologi

Flera kustvikar i Sverige har länge haft problem med höga halter av näringsämnen och övergödning. SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland tagit fram lokala åtgärdsplaner för två kustvikar i Östergötland. En lokal åtgärdsplan är ett verktyg som beskriver vilka åtgärder som behöver göras …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skogar i Europa mildrar effekterna av lågtryck

KlimatForskning

Ökad beskogning av den europeiska kontinenten skulle kunna bidra till att minska antalet cykloner med upp till 80 procent. Därmed skulle det bli betydligt färre fall av extrem nederbörd under vintern, medan södra och östra Europa skulle kunna få ett välbehövligt tillskott av nederbörd under …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillgång till data och kunskap viktigt arbete för internationellt nätverk

I början av november representerar SMHI Sverige på ett internationellt möte om jordobservationer. Mötet hålls av Group on Earth Observations (GEO) och syftet är att stärka och öka takten på arbetet med att göra observationsdata öppna och tillgängliga för alla. På agendan finns också frågan om hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad