Skånes klimat

Skåne ståtar med många värmerekord men också ett par nederbördsrekord. Det öppna landskapet medför även att det blåser ofta och hårt.

Medeltemperaturen i januari varierar från nära +2° på Falsterbonäset till strax under 0° vid Smålandsgränsen. I juli är det strax under 17° i trakterna av Skånes Fagerhult och kring Sandhammaren och lite drygt 18° i trakterna kring Malmö och Lund. Alla normalvärden avser referensperioden 1991-2020.

Den uppmätta genomsnittliga årsnederbörden är minst, omkring 500 mm, på Falsterbonäset medan den är dubbelt så stor, 900-1000 mm, vid Örkelljunga och Skånes Fagerhult.

Ett varmt landskap

Sveriges sydligaste landskap är även det i genomsnitt varmaste, något som gäller alla årstider utom möjligen sommaren, som dock är längre här än i de flesta andra delar av landet.

Skånska väderstationer innehar de svenska värmerekorden för maj (32,5° i Kristianstad den 27 maj 1892), september (29,1° i Stehag den 1 september 1975), november (18,4° i Ugerup vid Kristianstad den 2 november 1968) och december (13,7° i Simrishamn den 24 december 1977).

Majrekordet delas dock med Kalmar, novemberrekordet med Gladhammar i Småland och decemberrekordet delas med Fårösund-Ar på Gotland.

Den högsta temperaturen någonsin i Skåne är 36,0°, vilket uppmättes i Ängelholm den 30 juni 1947.

Bistert ibland

Skånes lägsta temperatur uppmättes i Sjöholmen mellan Stehag och Höör den 26 januari 1942, då det var vindstilla och -34,0°. Att det är en sak vad termometern visar och en helt annan sak hur mycket man fryser hade skåningarna blivit varse dagen innan.

Då var det nämligen enligt termometern omkring fem grader varmare, men samtidigt blåste det kuling, åtminstone på öppet belägna platser, vilket motsvarar ungefär samma kyleffekt som vid -47° och vindstilla.

Katastrofregn

Den största dygnsnederbörd som rapporterats från en SMHI-station i Skåne är 158,7 mm i Båstad den 26 juli 1937, men det finns säkra uppgifter om betydligt större dygnsmängder.

Forskare vid universitetet i Lund studerade i början på 1960-talet nederbördsfördelningen i östra Skåne i detalj. Under den tid dessa mätningar pågick inträffade flera extrema skyfall. Karlaby, 6 km väster om Simrishamn, rapporterade 237 mm den 6 augusti 1960. En ännu större mängd, 260 mm, föll enligt privata mätningar i Vånga i nordöstra Skåne den 31 juli 1959.

Under denna julimånad 1959, som i övrigt var mycket torr, fick vår station i Bäckaskog i samma område hela 333,3 mm regn, vilket är den största uppmätta månadsmängden oavsett månad i Skåne.

Snöstormar

Dessa häftiga regn orsakade stor förödelse, men trots överlag beskedliga vintrar är det ändå snön och blåsten som tillsammans ställer till de verkligt stora väderproblemen i Skåne.

Det allra värsta snöovädret efter kriget inträffade vintern 1978-79. Problemen började redan i samband med en svår snöstorm strax före årsskiftet, men förvärrades av ytterligare en mycket långvarig sådan i mitten av februari. Det är ingen överdrift att karakterisera de då rådande förhållandena som katastrofala.

Med hänsyn till det stora antalet drabbade och det allvarliga i situationen måste snöovädret i februari 1979 betecknas som det svåraste i Sverige över huvud taget i modern tid.

Det största snödjup som rapporterats i Skåne, inträffade dock vid ett annat tillfälle, nämligen den 20 mars 1942 då Sankt Olof på Österlen hade 100 cm.

Värt att notera är också att den som helhet ovanligt varma och torra sommaren 1955 inleddes med extremt kyligt väder, och att det till och med kom lite snö på sina håll i Skåne så sent som den 8 juni.

Orkaner

Den öppna landskapstypen i stora delar av Skåne ger vinden fritt spelrum, ofta med skador som följd. Den orkan som i synnerhet drabbade de södra delarna av landskapet den 17 oktober 1967 torde vara den svåraste där under de senaste 100 åren.

Som mest blåste det då 34 m/s i medelvind i Ystad och antagligen ännu mer vid Smygehuk, där dock vindmätaren blåste sönder innan vinden kulminerat. Denna storm krävde minst fyra människoliv.

Den svåra oktoberstormen 1967

Det skånska rekordet för högsta medelvind är dock från den mycket vindutsatta stationen vid Kullens fyr, där det blåste 37 m/s den 26 februari 1990.

Mätningar av byvindhastighet har inte pågått lika länge som mätningar av medelvind. Det skånska byvindsrekordet är därför av ganska sent datum, nämligen 42,2 m/s vid Hallands Väderö i samband med stormen Simone den 28 oktober 2013.

Skånes väderrekord

Högsta temperatur

36,0°C i Ängelholm

30 jun 1947

Lägsta temperatur

-34,0°C i Sjöholmen

26 jan 1942

Största dygnsnederbörd

158,7 mm i Båstad

26 jul 1937

Största månadsnederbörd

333,3 mm i Bäckaskog

jul 1959

Största årsnederbörd

1356.8 mm i Örkelljunga

2017

Största snödjup

100 cm i Sankt Olof

20 mar 1942

Största snödjupsökning
på ett dygn

50 cm i Ystad

27 nov 2010

Högsta medelvindhastighet

37 m/s på Kullen

27 feb 1990

Högsta byvindhastighet

42,2 m/s på Hallands Väderö

28 okt 2013