Medelpads klimat

Medelpad är ett av våra mindre landskap, men dess betydande utsträckning från kusten och inåt land samt stora höjdskillnader – högsta punkten ligger 577 meter över havet – medför ändå stora klimatskillnader.

Medeltemperaturen i januari (normalperiod 1991-2020) varierar sålunda från -2° ute på Brämön till cirka -7° längst i väster på gränsen mot Jämtland. I juli är det kallast i de högsta områdena i väster med cirka 13° och varmast vid kusten och ett stycke in i Ljungans dalgång med omkring 16° i medeltemperatur.

Årsnederbörden varierar från lite drygt 500 mm i kustbandet och i inre delen av Ljungans dalgång till drygt 700 mm i en del höjdområden.

Temperaturrekord

Medelpads högsta rapporterade temperatur är 34,6° som uppmättes i Fränsta den 16 augusti 1947. Fränsta kan även ståta med landskapets köldrekord med -42,0° som uppmättes den 1 januari 1979.

Medelpads köldrekord, liksom för övrigt även Hälsinglands, inträffade dock i själva verket sannolikt redan sent på nyårsaftonen 1978, men eftersom det var efter klockan 19, då minimitermometern avläses och ställs om, har värdet hänförts till följande dag, d v s nyårsdagen 1979.

Skyfall med översvämningar

Den största dygnsnederbörd som rapporterats från Medelpad är 133,5 mm vid Sidsjö i Sundsvall den 27 augusti 2001. Vid detta tillfälle uppskattas den största 24-timmarsmängden vid Sidsjö ha varit 146 mm, och regnet orsakade mycket omfattande skador på väg- och järnvägsnätet i Sundsvallstrakten.

Ett annat märkligt regn inträffade den 2-3 maj 1919. Vid denna tid på året är häftiga regn mycket ovanliga men vid detta tillfälle, då Lagfors fick sammanlagt 121,6 mm, orsakade det katastrofala översvämningar i de mindre vattendragen från mellersta Hälsingland till norra Ångermanland.

Tre personer miste livet, därav två i Ljustorpsån som flyter genom Lagfors. Att den för året nybildade Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt (SMHA), fick sina maximi- och minimitermometrar på Lagfors herrgårds yttervägg bortspolade ter sig i detta sammanhang som mer uthärdligt.

Den största månadsmängd som noterats i Medelpad är 271,8 mm i Häljum (Volmsta) söder om Sundsvall i oktober 1885. Den största månadsmängden i mer modern tid, 268 mm, uppmätte man dels i Ulvsjön nära Hälsingegränsen söder om Stöde i augusti 1986, dels på nära 400 meters höjd över havet i Högsvedjan mellan Stöde och Liden i juli 2000.

Snörikt på 60- och 80-talen

Det största snödjup som uppmätts på en officiell station i Medelpad är 160 cm i Ulvsjön den 29 januari 1982. Snödjup på omkring 150 cm kan mycket väl även ha förekommit den 6-8 januari 1967 i höjdlägen strax innanför kusten såväl i gränstrakterna mot Hälsingland som i gränstrakterna mot Ångermanland. I dessa områden hade man dessutom extremt mycket snö under vintern året innan.

Ett par ovanligt sena respektive tidiga snöfall förtjänar att nämnas. I båda fallen var det stationen Högsvedjan som stod för noteringarna, nämligen 4 cm den 3 juni 1993 och 12 cm den 25 september 1978.

Flera av snöfallen under december 1966 som ledde fram till de stora snödjupen i januari 1967 måste betecknas som veritabla snöstormar. Några fall med medelvindhastigheter på minst 30 m/s har däremot inte registrerats i landskapet, därtill är den korta kuststräckan alltför kraftigt läad på grund av den kuperade terrängen.

Medelpads väderrekord
Högsta temperatur 34,6° i Fränsta-Emnäs 16 aug 1947
Lägsta temperatur -42,0° i Fränsta 1 jan 1979
Största dygnsnederbörd 133,5 mm i Sidsjö 27 aug 2001
Största månadsnederbörd 271,8 mm i Häljum (Volmsta) okt 1885

Största årsnederbörd

1155.5 mm i Högsvedjan

2000

Största snödjup 160 cm i Ulvsjön 29 jan 1982

Största snödjupsökning
på ett dygn

44 cm vid Sundsvall-Timrå  Flygplats

27 jan 1994

Högsta medelvindhastighet 26,9 m/s vid Brämön 3 mar 2000
Högsta byvindhastighet 37,2 m/s vid Brämön 2 okt 2017