Blekinges klimat

Blekinge – "Sveriges trädgård" – det är klart att ett sådant landskap måste ha ett gynnsamt klimat. Men läget vid havet medför också att man där är mer utsatt för oväder än i områden längre in i landet.

Medeltemperaturen i januari varierar från nära +2° vid Utklippan till strax under 0° i norr, medan den i juli är 17-18° i största delen av landskapet. Alla värden gäller referensperioden 1991-2020.

Den genomsnittliga årsnederbörden är minst, omkring 500 mm, på de yttersta öarna och störst, drygt 700 mm, i de inre delarna av landskapet.

Temperaturrekord

Den allra högsta temperaturen i Blekinge har märkligt nog uppmätts ute på Hanö, som den 9 augusti 1975 hade 34,6°.

Den lägsta temperaturen uppmättes den 26 januari 1942, då Marielund nordväst om Karlskrona rapporterade -32°och Ronneby -31,8°. Det förstnämnda rekordet saknar tiondel då observatören bara angav
minimitemperaturen på en halv grad när.

Dagen innan blåste det kraftigt, så att kölden upplevdes som betydligt mer bitande trots att termometern visade lite högre temperatur då.

Skyfall

Den största dygnsnederbörd som noterats i Blekinge är 127,1 mm i Bredåkra vid Kallinge den 18 augusti 1994. Det var i samband med ett mycket omfattande regn som gav mer än 60 mm i hela östra Blekinge.

Blekinges största månadsmängd, 269,0 mm, uppmättes i Olofström i juli 2007. Den månadssumman var resultatet av ett flertal kraftiga regn under denna mycket regniga sommar i Sydsverige.

Snöstormar

Blekinge har ett för väder och vind mycket utsatt läge, vilket bland annat yttrat sig i ett flertal besvärliga snöstormar.

Den kanske allra värsta i modern tid inträffade den 11 januari 1968, då det kom omkring en halv meter snö i stora delar av landskapet. Snödrivorna hindrade all trafik på många av vägarna under två dygn. Vid detta tillfälle förekom också kraftig åska.

Ett annat märkligt snöoväder drabbade landskapet så tidigt på säsongen som den 29 november 1973, då Komstorp vid ostkusten uppmätte 68 cm snö.

Det allra största snödjupet i Blekinge uppmättes dock den 7 januari 2011 med 85 cm i Gyngamåla.

Orkaner

Hanö är den av våra kuststationer som har den längsta serien av vindmätningar på en och samma plats.

Det svåraste ovädret där sedan statistikens början 1941 är den orkan som drabbade sydkusten den 17 oktober 1967. Då uppmättes en högsta tiominutersmedelvind på 38 m/s.

Den svåra oktoberstormen 1967

Som ännu märkligare måste dock vindförhållandena på nyårsaftonen 1978 anses vara. Då lamslogs Blekinge av en snöstorm från ostnordost med medelvindhastigheter på upp till 35 m/s vid Hanö innan vindmätaren blåste sönder, en ytterst anmärkningsvärd hastighet vid denna vindriktning.

Mätningar av byvindhastighet har inte pågått lika länge som mätningar av medelvind. Rekordet för högsta byvind är därför av lite yngre datum, nämligen 43,0 m/s vid Hanö den 3 december 1999.

Blekinges väderrekord

Högsta temperatur

34,6°C på Hanö

9 aug 1975

Lägsta temperatur

-32°C i Marielund
-31,8°C i Ronneby

26 jan 1942
26 jan 1942

Största dygnsnederbörd

127,1 mm i Ronneby-Bredåkra

18 aug 1994

Största månadsnederbörd

269,0 mm i Olofström

juli 2007

Största årsnederbörd

985.3 mm i Tvingelshed

2007

Största snödjup

85 cm i Gyngamåla

7 jan 2011

Största snödjupsökning
på ett dygn

49 cm i Ronneby-Bredåkra

11 jan 1968

Högsta medelvindhastighet

38 m/s på Hanö

17 okt 1967

Högsta byvindhastighet

43,0 m/s på Hanö

3 dec 1999