Landskapsklimat

Sveriges klimat brukar betraktas som tempererat. Men klimatet är variationsrikt och varje landskap har sina utmärkande drag med köldhål, värmerekord, vindar och nederbörd.

I artikelserien om landskapsklimat presenteras klimatet i Sveriges 25 landskap.

Förutom grundläggande geografiska och klimatologiska fakta för varje landskap presenteras landskapsrekord för absolut högsta och lägsta temperatur, största dygnsnederbörd och månadsnederbörd, största snödjup, högsta medelvindhastighet och högsta byvindhastighet.

Dessutom finns kortare kuriosaavsnitt om speciella väderhändelser och liknande.

Artikelserien publicerades först i tryckt form i SMHIs månadstidning Väder och Vatten mellan åren 2003 och 2007.

Därefter har landskapsklimaten i förekommande fall uppdaterats med nya landskapsrekord med mera.