Landskapsklimat

Sveriges klimat brukar betraktas som tempererat. Men klimatet är variationsrikt och varje landskap har sina utmärkande drag med köldhål, värmerekord, vindar och nederbörd.