Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det …

Senast uppdaterad:

April 2022 - Fortsatt snösmältning i norr, och nära normal vattenföring

Hydrologi

April visade upp kyla, nederbörd och värme i lagom mängd vilket fick till följd att vattenföring, vattenstånd och markvatten i slutet av månaden var nära det normala över hela landet.

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Tidig snösmältning i norr, sjunkande flöden och låg markvattenhalt i söder

Hydrologi

Mars månad var ovanligt varm i framförallt norra Sverige. Från mitten av månaden bidrog detta till en tidig snösmältning och stigande vattenflöden. Söder om Dalälven, där det var barmark, sjönk både vattenflöden och markvattenhalter under månaden på grund av ovanligt lite nederbörd.

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Stigande flöde i söder och rekordhögt vattenstånd i Storsjön

Hydrologi

Mycket nederbörd och milt väder gav flödesökning i många vattendrag i södra Sverige. De stora mängder regn som föll i januari i Jämtlandsfjällen orsakade nytt februarirekord för vattenstånd i Storsjön.

Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Höga flöden i Jämtlandsfjällen

Hydrologi

Vattenflödena var i januari normala eller över de normala i nästan hela landet. I mitten av månaden föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen, med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:

December 2021 - Is orsakade översvämning i Lainioälven vid Kangos

Hydrologi

Vattenflödet var i många vattendrag normalt eller högre än normalt för månaden i Norrland och i södra Götaland, medan det i Svealand och norra Götaland var vattenflöden under det normala för månaden. I Norrland bildades det isdämmor i flera vattendrag framförallt i Lainioälven vid Kangos.

Senast uppdaterad:

November 2021 - Vattenföring över det normala trots en torr månad i övrigt

Hydrologi

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala någon gång under månaden, trots att november hade lägre nederbörd än normalt. Detta beror på att flödena var fortsatt höga sedan oktober.

Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Höga flöden

Hydrologi

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala. Stora nederbördsmängder medförde höga flöden i Värmland och i Norrbotten.

Senast uppdaterad:

Väder och Vatten 1984

OceanografiMeteorologiHydrologi

Väderåret 1984 var varierande med blad annat en åskrik sommar och en nederbördsrik höst.

Bilagan innehåller även en testartikel gällande augusti 1983.

 
Typ: Tidskrift
Författare: SMHI
Publicerad: 1984
Senast uppdaterad:

Väder och Vatten 1985

OceanografiMeteorologiHydrologi

1985 började med två ytterst kalla månader i januari och februari. Strax efter nyår drabbades Oskarshamn av ett mycket omfattande snöoväder. Sommaren var sval och ostadig med en ödesdiger storm utanför Öland den 23 juli.

 
Typ: Tidskrift
Författare: SMHI
Publicerad: 1985
Senast uppdaterad:
Kategorier
År