November 2018 - Blåsigt slut gav högt och lågt vattenstånd

De högsta vågorna observerades i slutet av månaden. I Barsebäck sjönk vattenståndet till -93 cm vilket var det lägsta novembervärdet på platsen sedan 1941. Det högsta observerades i Kalix samma dag med +97 cm. Milda vindar gjorde att ytvattentemperaturen hade ett temperaturöverskott på 2-3 grader i mitten av månaden sedan sjönk den. Isläget i slutet av månaden får betraktas som mindre än det normala.

Långsam avkylning under månadens första hälft

De första två veckorna dominerades av milda sydvästliga vindar över landet och avkylningen gick långsamt. I samtliga havsbassänger hade vi i mitten av månaden ett temperaturöverskott på ca 2-3 grader över det normala.

Från den 17 skedde en omläggning av väderläget och kallare luft började strömma ner över landet, samtidigt som ett högtryck växte till i norr. Det innebar ökad avkylning av ytvattnet och till slutet av månaden hade temperaturen sjunkit med 2-3 grader i samtliga havsbassänger. I centrala Bottenviken var det då ca 5 grader, i centrala Bottenhavet cirka 6 grader, i centrala Östersjön och i Västerhavet 6-9 grader.

Trots det relativt sett varma ytvattnet, noterade Väderöarna ett nytt rekord för minimitemperatur i november med 4,9°. Stationen startades dock så sent som 2005.

Isläget

Vid månadens början hade tunn nyis bildats i en del inre vikar längst i norr, men ingen större förändring skedde fram till mitten på månaden. En del tunn is bröt faktiskt upp och smälte under den perioden.

Därefter började nyis åter bildas i de inre skärgårdarna i Bottenviken och den 22 fanns det även nyis i Vasa skärgård och vid den finska norra Bottenhavskusten. Tunn is rapporterades på Ångermanälven från den 23 och några dagar senare fanns is i inre vikar längs svenska Bottenhavskusten från Sundsvall och norrut. Is började även bildas i de finska skärgårdarna i Finska viken.

Isläget i slutet av månaden får betecknas som mindre än det normala.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2018 (75 kB, pdf)

Ytvattentemperatur i havet 30 november 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2018. Förstora Bild
Ytvattentemperatur i havet 15 november 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 november 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

November inleddes med vattenstånd över det normala på samtliga platser. Högst var det i Bottenviken där Kalix hade 70 cm över det normala. Första halvan av månaden hände det inte så mycket med vattenståndet.

Den 1 var det en ostlig vind längs västkusten och vattnet pressades åt väster. I Kungsvik sjönk det till -50 cm och i Smögen till -41 cm.

Öster om Skandinavien befann sig ett högtryck som tidvis påverkade Sverige vilket sakta sänkte vattenstånden i de östra farvattnen.

Den 17 befann sig ett lågtryck nordost om Skandinavien och över Bottenviken var det en nordostlig vind vilket pressade vattnet åt sydost. I Kalix sjönk det från +25 cm till -46 cm.

Efter detta höll sig vattenståndet omkring -20 till -30 cm på de flesta platser under cirka en vecka.

Den 29-30 rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet. Över Sverige var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut på samtliga farvatten. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Barsebäck med -93 cm och det högsta i Kalix med +97 cm.

Vattenståndet i Barsebäck var den näst lägsta novembernoteringen på platsen sedan mätningarna startade 1937. Den lägsta novembernoteringen noterades 1941 med -97 cm. Luckor har förekommit i mätserien.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2018 (140 kB, pdf)

Höga vågor

I november var det relativt små vågor under månaden fram till de sista dygnen då ett lågtryck gav upphov till höga vågor på samtliga platser.

Vid Väderöarna höll sig den signifikanta våghöjden* under 2,5 meter fram till den 29. Detta får anses vara relativt ovanligt. Tittar man på novembers månadsmedel har det aldrig varit så här lågt sedan mätningarna startade 2005.

Den 18 var det en nordostlig vind över de östra farvattnen. Vid Knolls grund blåste det 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,5 meter. Vid Finngrundet blåste det 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,2 meter.

Den 29 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind över de svenska farvattnen. Vid Knolls grund blåste det 16 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd registrerades med 4,7 meter. Vid Väderöarna blåste det 23 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 4,4 meter. Vid Brofjorden steg den till 3,5 meter. På den finska sidan sydost om Åland mätte man upp en signifikant våghöjd på 6,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2018. Förstora Bild