November 2018 - Mild, torr och snöfattig

November 2018 kan karaktäriseras som mild, torr och mycket snöfattig. Några stationer i nordligaste Sverige rapporterade en rekordmild novembermånad och förutom i vissa fjälltrakter var det sparsamt med snö hela månaden. Trots en rätt lång gråvädersperiod hamnade den totala solskenstiden ändå omkring den normala på många håll.

Temperatur

Trots en kallare period i slutet så blev årets november mildare än normalt i hela Sverige. I Götaland räcker det i allmänhet att gå tillbaka till 2015 för att finna en mildare november.

Men temperaturöverskotten växte alltmer mot norr och årets november blev rekordvarm vid några stationer i nordligaste Sverige. Bland annat i Karesuando där det gamla rekordet stått sig i precis 100 år.

Station Nov 2018 Tidigare rekord Startår
Nya rekord för högsta månadsmedeltemperatur
Karesuando -2,0° -2,4° nov 1918 1878
Naimakka -1,5° -2,3° nov 2011 1944
Nikkaluokta -1,5° -2,2° nov 2011 1950

Den högsta temperaturen under månaden var 13,1° i Halmstad den 6 och i Lund den 7 november.

Kallast var det i Ljusnedal i Härjedalen med -22,8° den 28 november. Det är en förhållandevis blygsam minimitemperatur för Sverige för en hel novembermånad.

Månadsmedeltemperaturen under november 2018.
Månadsmedeltemperaturen under november 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2018. Förstora Bild

Nederbörd

I praktiskt taget hela Sverige blev november 2018 torr eller mycket torr. På många håll i framför allt östra delen av landet föll högst hälften av normal novembermängd.

Undantag utgör bland annat Riksgränsenfjällen och västligaste Värmland, där man fick lite mer nederbörd än under en normal novembermånad.

Den största dygnsmängden var 37,8 mm i Storbron i Dalarna den 11 november.

Karta över nederbörd november 2018.
Nederbördssumma i mm november 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2018 (90 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2018. Förstora Bild

Lågtryck som drog fram på Norska havet och Ishavet medförde en del blåsiga perioder i fjällen. Den 23 november noterades som mest en byvind på 46,1 m/s i Tarfala

Vid de svenska kuststationerna var vindarna beskedliga fram till månadens avslutande dagar. Då blåste det upp till 24 m/s i medelvind vid Väderöarna den 29 november.

Snö

November 2018 får betecknas som mycket snöfattig överlag. I början av månaden var större delen av inre Norrland snötäckt. Men snötäcket krympte efterhand och under andra halvan var det inte nämnvärt med snö utanför Lapplandsfjällen. I samband med delvis täta snöbyar under den avslutande veckan växte dock snödjupet i Katterjåkk snabbt och var som mest 53 cm den 29 november.

I exempelvis Kvikkjokk-Årrenjarka var det inte mer än 5 cm i snödjup på månadens sista dag. Där får man gå tillbaka till 1958 för att finna mindre snö vid den tiden i november. En annan snöfattig novembermånad relativt nära i tiden var november 2011.

I Götaland och Svealand var det bara sporadiskt ett tunt snötäcke under månaden.

Snödjupskarta för 30 november 2018.
Snödjupskarta för 30 november 2018. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 november 2018.
Snödjupskarta för 15 november 2018. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden hamnade ungefär i det statistiska mittfältet med regionala variationer. Detta trots en längre gråmulen period under början av november.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2018. Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2018.
Antal soltimmar i november 2018. Förstora Bild

Åska

Ingen åska har registrerats i Sverige under månaden, förutom några enstaka och kanske osäkra registreringar den 13 november.

Totalt antal blixtar under november 2018.
Totalt antal blixtar under november 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under november 2018.
Antal åskdagar under november 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Mild och ganska händelsefattig inledning

Under den första dagen i november försköts en högtrycksrygg norrut över Sverige. Det innebar i huvudsak bara små nederbördsmängder och milt med upp till 12,9° i Helsingborg.

Nästa dag försvagades högtrycksryggen då ett lågtryck passerade åt nordost över mellersta Sverige. I samband med detta föll en blandning av regn och snö, som mest 21 mm i Leipikvattnet i nordligaste Jämtlandsfjällen. Det var fortsatt milt med upp till 13,0° i Fårösund-Ar på Gotland.

Lördagen den 3 november passerade en ny högtrycksrygg över landet med mest torrt väder och tillfälliga molnluckor.

Under söndagen var vädret i södra Sverige fortsatt dominerat av en högtrycksrygg med rätt mycket moln och dis. En del svagare frontsystem passerade upp över norra delen av landet. Dessa åtföljdes av milda vindar med upp till 11,3° i Hudiksvall i Hälsingland.

Den 5 november var vädermässigt rätt händelsefattig med mycket moln och dis eller dimma.

Den 6 november var också en mild gråvädersdag med upp till 13,1° i Halmstad, vilket blev månadens högsta temperatur. Så pass långt norrut som i Nikkaluokta var det 7,3°.

Följande dag bjöd på ungefär likartat väder. Den dagen var det Lund som toppade med 13,1°.

Inte heller den 8 november gick det att skönja något avbrott i det gråmulna höstvädret. En front som kom in sent under dygnet gav dock efterhand några mm regn i främst östra Götaland.

Lite regnigare väder

Den 9 november aktiverades regnvädren lite mer och både i norr och söder föll 8-10 mm på sina håll. I norr hade delar av den nederbörden formen av snö.

Lördagen den 10 november blev nederbördsmängderna på sina håll ännu större. Exempelvis fick de värmländska stationerna Säffle 31,0 mm och Töcksfors 29,2 mm.

Även den påföljande söndagen blev regnig, framför allt i väster. Nu fick Storbron i Dalarna 37,8 mm och Charlottenberg i Värmland 32,4 mm.

Det fortsatte den 12 november med nya nederbördsområden som rörde sig upp över landet. Luften var ovanligt mild med 12,1° i Norrköping och 11,7° vid Örebro flygplats.

Den 13 november dämpades i allmänhet nederbördsmängderna av en svag högtrycksrygg. Men det var fortfarande molnen som dominerade.

En högtrycksrygg dominerade vädret även följande dygn och främst i norra halvan av landet fanns tendenser till uppbrutet molntäcke. Vid Ölands södra udde nådde temperaturen 12,5°.

Intensivt lågtryck

Den 15 november hjälpte ett intensivt lågtryck på Norska havet att styra upp för årstiden mycket mild luft över Sverige. I Lund uppmättes 12,2° och i exempelvis Järvsö i Hälsingland 11,6°.

Det intensiva lågtrycket fortsatte upp mot Ishavet nästa dag och gav i framför allt Lapplandsfjällen kraftig vind. Där rapporterade Stekenjokk en medelvind på 29,4 m/s. I Katterjåkk föll över 20 mm under dygnet, men luften var fortfarande så mild att det mesta kom som regn. I söder gav en högtrycksrygg lugnare väder.

Det intensiva lågtrycket drog bort följande dag lördagen den 17 november, men följdes på baksidan av lokalt mycket kraftiga nordvästvindar. Stora Sjöfallet uppmätte storm i medelvind med 27,5 m/s. Högtrycksryggen i söder började förstärkas norrut.

Mäktigt högtryck

Söndagen den 18 november etablerade sig ett mäktigt högtryck över Sverige med ett lufttryck över 1040 hPa i en stor del av landet. Det var mest uppehåll förutom en del regnskurar som från havet drev in över östra Götaland.

Väderläget klockan 13 den 18 november 2018.
Väderläget klockan 13 den 18 november 2018. Illustration SMHI Förstora Bild

Nästa dag den 19 november försköts högtrycket något söderut och längst i norr kom riktigt mild luft in med västvindar. Landets högsta temperatur +10,3° rapporterades från en i sammanhanget ovanlig plats, nämligen Tarfala på 1150 meters höjd i norra Lapplandsfjällen. I söder förekom fortfarande en del skurar som gav upp till 14 mm i Bollerup och 10 mm i Degeberga i östra Skåne.

Den 20-22 november var fortsatt högtrycksdominerade. Därmed hände inte så mycket med vädret annat än att temperaturen sjönk i södra och mellersta Sverige. Skurarna som med ostlig vind drev in över södra Sverige fick därmed inslag av snö.

Som ett intressant kuriosum kan nämnas att det natten mot den 22 november uppmättes en rekordlåg relativ fuktighet på endast 4% vid Klövsjöhöjden (802 möh) i Jämtland.

Torrare luft bakom intensivt lågtryck på Ishavet

Den 23 november passerade ett intensivt lågtryck på Ishavet med följd att det blåste upp rejält längst i norr. Stora Sjöfallet rapporterade en medelvind på 27,8 m/s och Tarfala hade orkanbyar på 46,1 m/s. I södra och mellersta Sverige var det fortfarande lugnare högtrycksväder. I Sveg noterades en ny lägsta temperatur för säsongen med -21,9°.

Under lördagen den 24 november drog Ishavslågtrycket bort och det följdes av torra och kalla nordliga till nordvästliga vindar över landet.

Den torra och kalla luften medförde att nattemperaturerna sjönk i södra Sverige, och natten till söndagen den 25 november avlästes -8.9° i Kvarn i Östergötland. I samband med ett nytt lågtryck på Ishavet drog det in snöbyar över framför allt nordligaste delen av fjällkedjan. Där ökade snödjupet i Katterjåkk med 25 cm fram till nästa morgon.

Ännu lite kallare blev det följande natt i Götaland, då Hagshult i Småland rapporterade -11,6° och Jönköpings flygplats -11,5°. I norr förekom lokala snöbyar som i allmänhet inte gav några större mängder.

Högtryck över södra Sverige och norr därom snöbyar i fjällen

Den 27 november växte ett högtryck in västerifrån med sin centrala del över södra Sverige. Det innebar övervägande klart väder, men norr om högtrycket drev det in snöbyar över främst nordligaste Lapplandsfjällen.

Det klara vädret medförde att den följande natten blev kall i så gott som hela landet. Ljusnedal i Härjedalen noterade då månadens lägsta temperatur med -22,8°. Så långt ner som i Kvarn i Östergötland var det -16,5°. Under dagens lopp ökade molnigheten i takt med att högtrycket försköts åt sydost.

Omslag till milt och ostadigt på slutet

Framför ett omfattande lågtrycksområde utbredde sig mildare och fuktigare luft den 29 november. Vid Väderöarna blåste det upp en sydsydostlig vind 24 m/s.

Väderläget klockan 13 den 29 november 2018.
Väderläget klockan 13 den 29 november 2018. Illustration SMHI Förstora Bild

Det var delvis fråga om underkylt regn eller regn på kalla vägbanor med halka som följd. Under dygnet fick Lysekil 22,6 mm.

Under månadens sista dag, Andersdagen, bestod de milda och fuktiga sydvindarna. Sjögärde på Södertörn i Södermanland rapporterade 33,8 mm under dygnet.

Högsta temperatur, november 2018
Norrland +11.6° den 15 Järvsö (Hälsingland)
Svealand +11.7° den 12 och 13 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +13.1° den 6 Halmstad (Halland) och den 7 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, november 2018
Norrland -22.8° den 28 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -21.4° den 28 Särna (Dalarna)
Götaland -16.5° den 28 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, november 2018
Norrland 113.2 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 115.6 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 97.4 mm Heden (Bohuslän)
Lägsta nederbörd, november 2018
Norrland 3.2 mm Gävle A (Gästrikland)
Svealand 4.2 mm Örskär A (Uppland)
Götaland 10.1 mm Laholm (Halland)
Högsta lufttryck, november 2018
Norrland 1048.0 hPa den 18 Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand 1045.4 hPa den 18 Älvdalen och Hamra (Dalarna)
Götaland 1042.6 hPa den 17 Hagshult (Småland)
Lägsta lufttryck, november 2018
Norrland 990.5 hPa den 30 Abisko (Lappland)
Svealand 1002.6 hPa den 30 Hamra (Dalarna)
Götaland 1001.1 hPa den 30 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, november 2018
Norrland 53 cm den 29 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 7 cm den 30 Gördalen (Dalarna)
Götaland 3 cm den 21 Bäckefors (Dalsland) och den 30 Malmbäck (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm november 2018 (80 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i november 2018 (79 kB, pdf)