November 2018 - Kallt i östra Nordamerika men milt i Europa

Jämfört med de tidigare höstmånaderna blev november en förhållandevis händelsefattig månad. Det fortsatte att vara milt i Europa där delar av norra Skandinavien erfor en rekordmild november. I östra Nordamerika fortsatte det däremot att vara kallare eller mycket kallare än normalt. Havsisen i Arktis växte till sig men tillväxten mattades av mot slutet av månaden. I Antarktis var utbredningen däremot låg och den fjärde lägsta som observerats vid månadsskiftet november-december.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali (vänster) i november 2018 samt för Europa (höger) relativt 1981-2010.
Global temperaturanomali (vänster bild) i november 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var november globalt sett den fjärde varmaste novembermånaden efter 2015-2017. Marginalen till 2017 på tredje plats var dock mycket liten.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till november 2018 relativt 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till november 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive novembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Mycket milt i norra Skandinavien

Även om det fanns mindre områden där november var kallare än normalt så dominerade milt väder stort i Europa under månaden. Temperaturöverskotten var på de flesta håll 1-3 grader från vad som är normalt (avser 1961-1990). I norra Skandinavien och nordvästra Ryssland var överskotten betydligt större än så och uppgick där allmänt till 3-6 grader, lokalt så mycket som 7-9 grader från en normal november.

För en del stationer med mer än 100-åriga mätserier i både Norge och Sverige var detta den allra mildaste novembermånaden som observerats. Detta gäller exempelvis för Vardø Radio i Finnmark fylke där mätningar har pågått sedan 1829 och där det gamla rekordet från 1967 fick se sig slaget. I både Karesuando (startår 1878) i Sverige och Sihccajavri (startår 1913) i Norge var det tidigare novemberhögstat från krigsåret och spanska sjukans år 1918.

Den finska vädertjänsten anger överlag inte startår för stationerna men för landets norra delar var detta på flera håll den allra mildaste novembermånaden som observerats från 1961 och framåt. I Sodankylä där temperaturdata finns från 1908 och framåt är det bara november 1967 som varit mildare, om än marginellt.

Två nya fylkesrekord för november i Norge

Den 7 noterades två nya fylkesrekord i Norge. Etne II i Hordaland fylke uppmätte 18,3° vilket slog det gamla fylkerekordet på 17,9° från 2011 för november. I Sogn og Fjordane fylke rapporterade Ytterøyane fyr månadens högsta temperatur i Norge då temperaturen där kom upp i 19,4°. Det tidigare fylkesrekordet från 2005 var 18,7°.

Nya nationella novemberrekord i Polen, Ungern och Slovakien

Preliminära data indikerar att nya nationella novemberrekord slogs i början av månaden i Polen, Ungern och Slovakien. I Slovakien slogs det nationella rekordet på 23,5° från 2008 två dygn i följd efter att först ha tangerats. Det nya novemberrekordet blev 24,6° uppmätt i Starina den 5. I Polen pulvriserades det tidigare novemberrekordet på 24,0° från 1968. Rekordet slogs först den 3 då landets högsta temperatur uppmättes till 24,6° i Polana. Två dagar senare var det dags igen och den 5 noterades hela 26,2° vid samma station. I Ungern rapporterades 25,8° från Körösszakál den 1. Det tidigare novemberrekordet för landet var 25,5° uppmätt i Debrecen i november 1997.

Månadens högsta temperatur uppmättes den 3 i Qyteti Stalin i Albanien då det var 31,8° varmt där. Enligt den franska sidan Geoclimat.org är värdet nytt albanskt novemberrekord.

Kallare än normalt i sydöstra Europa

I sydöstra Europa från Ukraina och Moldavien via Kaukasus och vidare bort till den europeiska delen av västra Kazakstan var månaden lite kallare än normalt. Temperaturunderskotten landade där på 0-2 grader från vad som kännetecknar en genomsnittlig november. Även på Iberiska halvön förekom smärre områden där månaden var 0-1 grader kyligare än normalt.

Månadens lägsta temperatur noterades den 29 i Izhma strax väster om Uralbergen där temperaturen sjönk till -35,3°.

Ovanligt blygsam minimitemperatur i Norge

I Norge där månaden var extremt mild i den norra delen blev november månads lägsta temperatur -22,8°. Detta är en extremt blygsam minimitemperatur för november och man får gå tillbaka ända till 1938 för att finna ett blygsammare novemberminimum. I november 2000 var minimitemperaturen lika blygsam som årets.

Det förtjänar även att nämnas att Norges lägsta temperatur i oktober var lägre än i november. Enligt den norska vädertjänsten har detta efter krigen endast inträffat 1966, 1993 och 2005.

Även i Finland var minimitemperaturen på -22,0° osedvanligt hög. Där behöver man dock bara gå tillbaka till 2011 och 2005 för att finna en blygsammare temperatur i november.

Medellufttryck över Europa i november 2018
Medellufttryck över Europa i november 2018. Förstora Bild

Lokalt mycket solfattigt i Schweiz

Att november ofta är en grå månad med lite sol är allom bekant för de flesta. På framför allt sydsidan av Alperna var månaden mycket solfattig. I Locarno-Monti och Lugano i Schweiz var månaden med god marginal den solfattigaste som observerats i landet sedan statistik över solskenstiden började föras 1959. Jämfört med normalvärdet för 1981-2010 erhölls inte ens 40% av normal solskenstid. Exakt hur solfattig årets november var där inses om man betänker att de tidigare solfattigaste novembermånaderna från 2014, 2000 och 1963 alla noterade strax över 60% av normal solskenstid. Även låglandet i nordväst hade lite sol. Det osedvanligt gråa vädret på sydsidan av Alperna hänger samman med lufttrycksfördelningen över Europa i november. Då högtrycksväder dominerade i Osteuropa medan lågtryck huserade i väster medförde detta att sydliga vindkomponenter dominerade väderläget under november.

På nordsidan av Alperna där föhneffekten var påtaglig under månaden blev det istället soligare än normalt. I Chur där solskenstiden mätts sedan 1981 är det endast november 2000 som haft fler soltimmar än årets upplaga.

På sydsidan av Alperna i Schweiz föll mer nederbörd än normalt. Däremot var det betydligt torrare än normalt på nordsidan och i den östra och centrala delen av landet. På flera håll föll där mindre än 20% av normal månadsnederbörd i november. Några stationer med mer än 100 års mätningar hade sin andra eller tredje torraste november. 

Kraftigt regn i Spanien och Montenegro

När det gäller stora nederbördsmängder var det relativt ont om dessa men två förtjänar att nämnas. Den 19 drabbades södra Spanien av lokalt kraftiga regn. I Barx i provinsen Valencia föll 174 mm. Dagen därpå registrerades hela 179 mm i Tivat i Montenegro vilket till slut visade sig bli månadens största mängd.

Nordamerika - Mycket kallt på sina håll

November blev i stort sett en tudelad månad i Nordamerika. I princip hela den östra delen av USA och Kanada hade en kall eller mycket kall novembermånad. Temperaturunderskotten var där allmänt 0-3 grader under vad som är normalt. I de centrala delarna av amerikanska Mellanvästern vid Mississippifloden var underskotten 3-4 grader lägre än genomsnittet. Månaden var en av de tio kallaste som observerats i delstaterna Oklahoma (9), Arkansas (7), Missouri (4), Illinois (9) och Alabama (10). I Kansas City i Missouri där temperaturdata finns från 1888 och framåt var november 2018 rekordkall.

I östra Kanada var det kallt under i stort sett hela månaden. Stationen Jean-Lesage (startår 1943) i delstaten Quebec hade en rekordkall november. För stationer med längre mätserier i Quebec får man gå tillbaka till 1936 eller 1933 för att finna en ännu kallare novembermånad.

I Wabush i delstaten Newfoundland var detta den näst kallaste novembermånaden som observerats medan Rankin Inlet i delstaten Nunavut hade sin tredje kallaste.  

Även USA fick ta del av den arktiska kylan från norr. Den 14 noterades mycket låga temperaturer i Texas och några stationer med mätserier på mer än 70 år slog då nya novemberrekord.

Ett rejält kalluftsutbrott skedde kring mitten av månaden med osedvanligt kallt väder i både Kanada och nordöstra USA. Lokala köldrekord noterades under kalluftsutbrottet och i samband med detta noterades månadens lägsta temperatur på -41,3° i Shepherd Bay i Kanada den 20. 

Kalluften i norra Kanada drog ner söderut över östra Nordamerika och osedvanligt låga temperaturer noterades då den 21-24. Flera stationer med minst 70 åriga mätserier i nordöstra USA och Kanada uppmätte då rekordlåga novembertemperaturer, bland annat i New Yorks flygplats Newark. 

Den 21-23 november hade Montreal (startår 1871) i Kanada hela tre dygn i följd med en minimitemperatur på -16,0° eller lägre. För att finna en lägre minimitemperatur i november månad i Montreal får man gå tillbaka till 1949.

I Saulte Ste Marie (startår 1945) i delstaten Ontario noterades ett nytt novemberrekord den 22 då temperaturen sjönk till -23,4° där. Detta slog med god marginal det gamla rekordet på -21,7° från 1975.

I den kanadensiska huvudstaden Ottawa (startår 1938) noterades en minimitemperatur på -21,2° den 23. Detta är den lägsta temperatur som observerats så tidigt på säsongen. Det förra rekordet var från den 29 november 1940 då även stationens köldrekord på -21,7° uppmättes.

Nya köldrekord för november noterades under kalluftsutbrottet även vid de kanadensiska stationerna Yarmouth (start 1940, Nova Scotia), North Bay (start 1960, Ontario) och Charlottetown (startår 1943, Prince Edward Island).

Det var inte bara kallare än normalt i den östra delen av USA utan även betydligt blötare än vanligt, särskilt öster om Mississippifloden. Tre delstater, Delaware, Maryland och Massachusetts, hade alla en rekordblöt novembermånad. 

Det kalla vädret i Nordamerika medförde att en stor del av nederbörden föll som snö. Enligt Rutger Snow Lab var snötäcket rekordstort i Nordamerika. Data finns från 1966 och framåt. 

Månadens största regnmängd uppmättes den 2 då Tres Zapotec i delstaten Veracruz i Mexiko fick 272 mm. Inte långt därefter kom Palizada i delstaten Campeche i Mexiko som den 26 fick 242 mm.

Stormen Xavier avslutade orkansäsongen i östra Stilla havet

Inga tropiska stormar bildades på Atlanten i november. På östra Stilla havet formades en svag tropisk storm, namngiven Xavier, i början av månaden. Tillförlitlig statistik över tropiska stormar och orkaner för östra Stilla havet finns från 1971 och framåt. Det enda år då fler tropiska stormar bildats i östra Stilla havet är 1992 då hela namnlistan på 24 oväder utnyttjades. Lika många stormar som i år bildades även 1985. 

Mild november i nordvästra Nordamerika

Medan det var bistert kallt i den östra delen av Nordamerika var det milt i den nordvästra delen. De allra största överskotten återfanns i den amerikanska delstaten Alaska där det var 3-7 grader mildare än normalt. I Kanada var överskotten 1-6 grader, mildast i nordväst medan överskotten i allmänhet var 0-2 grader från det normala i de amerikanska delstaterna Oregon, Washington och Kalifornien. 

Månadens högsta trovärdiga temperatur på 36,7° noterades i Thermal i Kalifornien den 3. Högre värden på runt 37°-40° rapporterades från främst Mexiko men även Honduras men dessa värden får anses som mer osäkra.

Asien – Kallt i Centralasien

I de centrala delarna av Asien var det en kall november. Framför allt var det i Uzbekistan, Turkmenistan, norra delen av Kirgizistan samt de södra och mellersta delarna av Kazakstan som de största temperaturunderskotten på 1-3 grader från normalvärdet (avser 1961-1990) uppmättes. Även i delar av centrala Sibirien var det kallare med underskott på 0-2 grader från normalvärdet. Månadens lägsta temperatur på -48,7° uppmättes i Kerbo i centrala Sibirien den 30. 

I övriga Asien dominerade temperaturöverskotten. De största överskotten återfanns i ett område mellan floden Lena och Indigirkafloden i Sibirien där det allmänt var 4-7 grader varmare än normalt. 

Månadens högsta temperatur på 40,0° noterades i Nawabshah i Pakistan den 1.

Fyra tropiska oväder i november

Tre tropiska cykloner, Usagi, Toraji och Man-Yi, bildades kring mitten av månaden i västra Stilla havet. Kraftigast av dessa var Man-Yi som nådde kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Den dödligaste var dock det tropiska lågtrycket Toraji som den18 drog in över Vietnam där det i ovädrets spår föll stora mängder regn. Nha Trang noterade 388 mm på 24 timmar den 17-18 november. Toraji krävde totalt 19 dödsoffer. 

Knappt en vecka senare drog Usagi in över södra Vietnam varpå det ånyo föll stora mängder regn i landets södra delar. Nha Be noterade 366 mm på 24 timmar den 25.

Även i norra Indiska Oceanen bildades en tropisk cyklon, namngiven Gaja, som drabbade de boende i södra Indien. Gaja bildades den 11 i Bengaliska viken och drog den 16 in över södra Indien som en kategori 1-orkan. Kohza noterade 280 mm den 17.

Månadens största regnmängd erhölls dock i Dong'aolin i Taiwan där det föll 426 mm på 24 timmar den 10.

Arktis – Mild månad med hög tillväxt av havsis

Milt väder dominerade över större delen av Arktis under november, särskilt i de områden där havsisen inte hade lagt sig. Där var temperaturöverskotten lokalt drygt 8 grader över vad som är normalt. Detta gäller för Franz Josefs land, Vize Island och Berings sund. I delar av kanadensiska Arktis samt på västra Grönland var månaden däremot 0-3 grader kallare än normalt.

Månadens högsta och lägsta temperatur stod Grönland för. Den 20 kom temperaturen i Qasiagiannguit upp i 10,9° vilket står sig i stark kontrast mot Summits (3200 möh) där det var -55,8° den 29. På lägre höjder var det istället som kallast vid Eureka C i Kanada där temperaturen sjönk till -42,8° den 17.

Havsisen växte över hövan under månaden men var trots detta den nionde lägsta som observerats vid månadens slut. En sannolikt bidragande orsak till niondeplatsen var att istillväxten i Hudson Bay, Karahavet och Labradorhavet följde en normal tillfrysningstakt.

I Berings hav var havsisens utbredning under november däremot den lägsta som observerats under perioden 1978-2018.

Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster) och Antarktis (höger) i november 2018.
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i november 2018 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – För årstiden låg utbredning av havsis

Variabelt väder dominerade på Antarktis under november. Bland de stationer som rapporterar månadsmedelvärden var månaden förhållandevis normal. Månadens lägsta temperatur stod Dome Fuji (3810 möh) för där temperaturen sjönk till -59,1° den 2. Månadens högsta temperatur noterades dagen den 29 då Base San Martin uppmätte 9,7°

Havsisen höll sig på en för årstiden mycket låg nivå under hela månaden. Den 30 november var utbredningen av havsis den fjärde lägsta som observerats efter 2016, 1986 och 2017.

Sydamerika – Övervägande varmt

Större delen av Sydamerika hade temperaturöverskott i november. I norra Brasilien var månaden 2-4 grader varmare än normalt. Även i ett mindre område från norra Uruguay och in över sydligaste Brasilien var det varmt med 2-3 graders temperaturöverskott. Månadens högsta temperatur på 41,0° uppmättes den 10 i La Rioja i Argentina.

I de södra delarna av Chile och Argentina fanns ett mindre område där månaden var lite kyligare än normalt med 0-2 graders temperaturunderskott. I Peru fanns lokala områden med små temperaturunderskott. Där uppmättes även månadens lägsta temperatur. Den 30 rapporterade Chuapalca -14,3°.

Ett par stora regnmängder uppmättes under månaden i Argentina och Colombia. Den 11 uppmätte Santa Fe i Argentina 206 mm medan grannstationen Sauce Viejo rapporterade 196 mm. Nästan lika mycket, 195 mm, föll i Reconquista den 13. Den 19 uppmättes 197 mm i Cubará i Colombia. En vecka senare, den 25, rapporterades månadens största regnmängd på 278 mm från Timbiqui i Colombia. 

Afrika - Varmt i Västafrika

I Senegal, södra delen av Mali och Algeriet samt Egypten noterades lokalt temperaturöverskott på drygt 2 grader från vad som är normalt i november. 

På södra halvklotet nådde säsongens första tropiska orkan Alcide kortvarigt kategori 3 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan då den befann sig nordost om Madagaskar i södra Indiska oceanen. Det enda landområde som berördes av Alcide var den lilla ön Agalega (drygt 500 invånare) som tillhör Mauritus där man på 24 timmar den 6-7 fick 140 mm. Alcide nådde ön precis innan den uppgraderades till orkan.

Månadens största regnmängd på 208 mm noterades emellertid i Plaine Des Palmistes på den franska ön Reunion den 26. En annan stor mängd värd att nämnas är grannstationen Bellecombe som den 15 uppmätte 191 mm. För Reunion som helhet blev det för andra året i rad en mycket blöt novembermånad. För perioden 1972-2017 är det bara november 2009 som det fallit mer regn än i år. Flera stationer, däribland Bellecombe, noterade sin allra regnigaste november. I Bellecombe var det tidigare månadsrekordet för november på 496 mm från 1967. I år föll det 595 mm där.

Månadens högsta temperatur i Afrika uppmättes den 12 till 44,1° i Augrabies Fall i Sydafrika. Afrikas lägsta temperatur noterades även den i Sydafrika. Den 3 rapporterade Buffelsfontein (1783 möh) -6,0°.

Australien/Oceanien – Mycket varmt slut i Queensland

Månaden som helhet blev varmare än normalt i Australien. I delstaten Queensland var detta den fjärde varmaste novembermånaden som observerats. I slutet av månaden noterades extremt höga temperaturer i delstaten och flera stationer med medellånga mätserier noterade då nya novemberrekord. Exempelvis sattes nytt rekord både för högsta medeltemperatur i november som högsta absoluttemperatur i Cairns (startår 1942).

Månadens högsta temperatur blev 45,7° och uppmättes den 18 i Roeburne i delstaten Western Australia.

Den 7 november noterades -1,5° i Jarrahwood i Western Australia. Detta är den femte lägsta temperaturen i november i delstaten. Rekordet på -2,1° noterades 2016. Månadens lägsta temperatur stod dock Thredbo i delstaten New South Wales för där temperaturen den 8 sjönk till -5,9°.

Mycket blöt månad på Sydöns ostsida

På Nya Zeeland blev det en mycket blöt månad på framför allt Sydöns östra delar. Lokalt föll mer än 500% av normal månadsnederbörd. Flera så kallade "centennial stations" på Nya Zeeland noterade sin blötaste eller näst blötaste novembermånad. I Ranfurly (startår 1897), Middlemarch (startår 1896) och Dunedin (startår 1918) var den rekordblöt. 

Den 8 föll extrema mängder nederbörd i höglänt teräng då ihållande vindar från väster förstärkte nederbörden orografiskt. På sina håll föll mer än 300 mm under 24 timmar. Allra mest föll vid Ivory Glacier där man uppmätte 561 mm på 24 timmar och 652 mm på 45 timmar. På 45 timmar föll det mer nederbörd vid Ivory Glacier än vad det normalt gör i Christchurch under ett helt år. I Ranfurly (startår 1897) var detta den nederbördsrikaste novemberdagen som observerats.

Även i den östra delen av Nordön var månaden blötare än normalt men inte alls i samma omfattning som på Sydön. I landets västra delar var det torrt eller normal nederbörd. En stor förklaring till nederbördsmönstret återfinns i lufttrycksfördelningen. Söder om landet var trycket högre än normalt medan det var lägre än normalt över Tasmanhavet. Detta ledde till kraftigare nordostvindar från havet som genererade mer nederbörd än vanligt. 

I västra Stilla havet tangerades novemberrekordet från 2016 på Guam (startår 1957) då temperaturen kom upp i 33,9° där. Dagen därpå, den 20, uppmättes 35,6° på Kanton Island i republiken Kiribati. Enligt franska Geoclimat är detta tangerat nationellt värmerekord.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.