December 2022 - Ovanligt lågt vattenstånd i Bottenviken

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år och i mitten av månaden tog istillväxten fart. Ytvattentemperaturerna sjönk med omkring 3 grader under månaden.

Ytvattentemperatur

Julmånaden december blev kall i hela Sverige, på många håll den kallaste på tio år. Det påverkade även haven runt Sverige, så att ytvattentemperaturen till havs i de olika havsbassängerna under månaden sjönk med cirka tre grader.

Det var främst i mitten av månaden som högtryck och bitande vinterkyla fick ytvattnet att stråla ut sin kvarvarande värme. När vattnet kyldes av blev det också fart på isläggningen. Från att det en vecka in i december inte funnits någon havsis söder om Umeå fanns det tio dagar senare tunn is i vikar och skärgårdar längs hela kusten ner till Kalmarsund.

Den mesta isen fanns dock i norr. I Bottenviken låg vid månadens början en krans av nyis eller tunn jämn is i de innersta skärgårdarna från Piteå till Brahestad. Därefter sörjde nära tre veckors kyla för att det i norra halvan av Bottenviken den 19 var 15-20 cm fast is närmast kusten, 5-15 cm drivis i ytterskärgården, och ett bälte med nyis ut mot det ännu öppna vattnet i den centrala delen.

Den 19-20 gav ett omfattande lågtryck över Brittiska öarna hårda sydvästvindar på Bottniska viken, nyisen utanför svenska Bottenvikskusten skingrades och drev till havs. De kommande dagarna drog mildluft in över södra och mellersta Sverige, vilket tog bort det mesta av isen i Östersjöns vikar och skärgårdar. Vid månadens slut låg det is närmast kusten i Bottenhavet och Norra Kvarken, men först från Piteå och norrut fanns det kraftigare is, upp till 30 cm tjock.

I slutet av december var ytvattentemperaturen nära den normala i haven runt Sverige. Det innebär att det i centrala Bottenviken var knappt 2 grader, i Bottenhavet 3 grader, i Östersjön dryga 5 grader och i Västerhavet 5-7 grader. Längs kusterna var temperaturen lägre.

Inga nya rekordtemperaturer noterades under december. Månadens högsta temperatur vid våra mätplatser var 9,2 grader vid Väderöarna så sent som den 21, vilket var drygt två grader under stationens decemberrekord från 2006. I Östersjön hade Knolls grund 8,2 grader den 2, en halv grad från rekordet.

Tabell över ytvattentemperatur i december 2022
Ytvattentemperatur i december2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

December inleddes med vattenstånd omkring det normala längs västkusten och något under det normala på de östra farvattnen. Tittar man på månadsmedel så var de under det normala på de östra farvattnen och något över det normala längs västkusten.

Månaden inleddes med högtrycksbetonat väder med ostliga till nordostliga vindar över landets södra delar. På Östersjön pressades vattnet åt sydväst och den 5 december hade det sjunkit till -36 cm i Stockholm. Även på västkusten observerades låga vattenstånd under denna period. I Kungsvik sjönk det till -54 cm och i Uddevalla till -55 cm.

Den 12-13 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. I Kalix noterades månadens lägsta vattenstånd med -113 cm. Detta var den lägsta decemberobservationen på platsen sedan mätningarna startade där 1974. I Furuögrund sjönk det till -99 cm och detta var den lägsta decemberobservationen sedan mätningarna startade där 1916.

Sedan passerade flera lågtryck över Skandinavien med jämna mellanrum och som följd av detta steg vattenstånden sakta.

Den 27 befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en västlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +79 cm. På Bottenhavet var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. Vid Kalix observerades +64 cm och i Ratan steg det till +44 cm.

Mot slutet av månaden närmade sig vattenståndet det normala i söder medan det längre norrut steg över det normala. På Bottenhavet var det en sydlig vind på nyårsaftonen som pressade vattnet norrut. Vid Kalix observerades +72 cm och i Ratan steg det till +54 cm.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2022 (417 kB, pdf)

Höga vågor

December var tidvis lågtrycksbetonad och månadsmedlen för den signifikanta våghöjden hamnade något under vad som är normalt för månaden. På flera mätplatser observerades signifikanta våghöjder över 4 meter.

Månaden inledes med relativt lugnt väder och den signifikanta våghöjden höll sig under 2,5 meter på samtliga platser fram till den 13.

Den 13 befann sig ett lågtryck över Finska viken. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 24 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Finngrundet med 4,5 meter. Detta var en tangering av den tidigare högsta decemberobservationen från 2013 på platsen.

På Östersjön var det en nordostlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,1 meter.

Den 17-18 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Brofjorden till 3,2 meter.

Den 27 rörde sig återigen ett lågtryck in över Norska havet. På västkusten var det en västlig vind på 20 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Väderöarna till 3,4 meter.

På nyårsafton befann sig ett lågtryck nordväst om Skandinavien och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,1 meter och vid Brofjorden till 3,4 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2022. Förstora Bild