December 2022 - Blygsam isutbredning i både Arktis och Antarktis

På norra halvklotet rådde stora regionala temperaturvariationer under december 2022. Månaden var kall i framför allt västra delarna av Nordamerika, stora delar av Nordeuropa och i Centralasien. Detta kompenserades genom ovanligt varmt väder i bland annat Sydeuropa och stora delar av Arktis. Den globala medeltemperaturen blev den sjunde högsta hittills för december. I både Arktis och Antarktis hade havsisen en ovanligt låg utbredning.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2022.
Global temperaturanomali (vänster bild) i december 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var december 2022 den sjunde varmaste decembermånaden globalt. Jämfört med den allra varmaste decembermånaden 2019 var den globala medeltemperaturen i december 2022 nästan 0,3° lägre.

Den globala medeltemperaturen drogs ner av förhållandevis kalla områden i västra delen av Nordamerika, norra Europa och Centralasien.

Bilden visar diagram med temperaturens avvikelse från det normala från 1979 fram till december 2022.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till december 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive decembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Kall julmånad i norra Europa men extremt varm nyårsafton

För Europa som helhet var december 2022 den åttonde varmaste decembermånaden enligt Copernicus Climate Change Service. Men regionalt var det stora temperaturskillnader.

I stora delar av norra Europa var december 2022 förhållandevis kall, i alla fall om man jämför med den senaste normalperioden 1991-2020. I exempelvis Island var det för landet som helhet den kallaste december sedan 1973 och i Reykjavik till och med den kallaste på över 100 år enligt den isländska vädertjänsten.

Allra kallast under månaden var det som så ofta vintertid i den europeiska delen av Ryssland, där Ust'-Sugor hade -38,7° på Luciadagen den 13 december.

Betydligt varmare i Sydeuropa

Till skillnad från i norr så var det däremot en ovanligt varm julmånad kring Medelhavet och kring Svarta havet. Exempelvis rapporterade den portugisiska vädertjänsten att man haft den varmaste decembermånaden i Portugal sedan statistik började föras 1931.

Det förekom flera tillfällen med ovanligt höga temperaturer. Till exempel den 16 december när det i samband med varma sydvindar uppmättes för årstiden mycket höga temperaturer på norra Sicilien. Som mest rapporterades då 30,2° från Torregrotta, vilket är en mycket hög temperatur för att vara i december i Europa. Även på andra håll var det samtidigt mycket varmt, till exempel i Albanien där Vlore hade 25,6° och huvudstaden Tirana 25,5°.

Extremt varmt årsskifte

Årsskiftet blev mycket varmt på många håll i Europa, vilket var för andra året i rad. Exempel på extremt höga temperaturer på nyårsafton är 17,6° i Arcen och Ell i Nederländerna och 24,8° i Verdun i Frankrike.

Medan det var en torr eller mycket torr december i exempelvis stora delar av Norge, så var det nederbördsrikt på många håll på Iberiska halvön, norra delen av Medelhavsområdet och i Ukraina.

Exempelvis drabbades Portugals huvudstad Lissabon vid flera tillfällen av kraftigt regn och översvämningar. I samband med ett ganska djupt och intensivt lågtryck över Medelhavet föll lokalt mycket stora regnmängder i Grekland. Där rapporterade Theodoriana Arta 238 mm på Nobeldagen den 10 december. Vid samma tillfälle förekom översvämningar även i bland annat Kroatien och Bosnien-Hercegovina.

Bilden visar en karta med det analyserade medellufttryck i Europa i december 2022.
Medellufttryck i Europa i december 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Nordamerika - Kraftigt kalluftsutbrott strax innan jul

Strax före jul byggdes det upp mycket kall luft över nordvästra Kanada där stationen Rabbit Kettle rapporterade -53,4° den 22 december. Det är den lägsta decembertemperaturen i Kanada hittills det här århundradet.

Kalluften svepte sedan ner över stora delar av centrala och östra USA. Enligt amerikanska vädertjänsten noterade drygt 100 stationer nytt köldrekord för december månad och en del stationer noterade till och med absolut köldrekord oavsett månad. Till exempel i delstaten Wyoming där huvudstaden Casper hade -41,1° (-42°F) den 22 december, vilket var nytt rekord i stationens 74-åriga mätserie.

I Mexiko och sydöstra USA var det lite varmare än normalt i december och i början av månaden rapporterades 40,0° från några stationer i Mexiko.

I slutet av december inleddes en ström av kraftiga regnområden som drog in över USAs västkust. Det kallas ibland atmosfäriska floder eller "pineapple express" när luften har sitt ursprung från området kring Hawaii. Exempelvis fick Oakland nära San Fransisco 127 mm regn på nyårsafton, vilket enligt den amerikanska vädertjänsten innebar nytt rekord för stationens 75-åriga mätserie.

Från Mexiko rapporterades större dygnsmängder vid några tillfällen. Den 23 december rapporterades 270 mm från stationen Francisco Madero i den mexikanska delstaten Chiapas.

Asien - Översvämningar i Sydostasien

Även i Asien var det stora regionala temperaturskillnader under december med de största temperaturunderskotten i de centrala delarna. Kallast var det i det beryktade sibiriska köldhålet Ojmjakon med -61,0° den 12 december. I ett nutida klimat är det knappt vart tionde år som temperaturen sjunker under -60° i Sibirien i december.

I de södra delarna av Asien var det däremot i allmänhet lite varmare än normalt under december. På månadens första dag rapporterades 39,0° från Chauk i Myanmar. Den indiska vädertjänsten meddelade att december 2022 på landsbasis var den varmaste decembermånaden sedan statistik började föras 1901.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i december 2022.
Preliminär global nederbördsanomali i december 2022. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

I stora delar av Sydostasien föll mer regn än normalt under december. Vietnam drabbades av översvämningar i början av månaden och i mitten av december krävde översvämningar ett flertal dödsoffer i Malaysia och Thailand. Den 18 december rapporterade den thailändska stationen Tak Bai Narathiwat 659 mm.

Arktis - Svag tillväxt av havsisen

I östra delen av kanadensiska Arktis samt på norra och västligaste Grönland var det varmare än normalt under december. Nuuk på Grönland hade 10,3° den 2 december.

Inne på den grönländska inlandsisen sjönk däremot temperaturen till -60,4° vid Geosummit (cirka 3200 meter över havet) på nyårsafton. I lägre höjdnivåer hade Alert i den kanadensiska delen av Arktis -47,0° på månadens andra dag.

I större delen av ryska Arktis och de centrala delarna av Ishavet var det också förhållandevis varmt under december. Enligt National Snow & Ice Data Center var havsisens genomsnittliga utbredning den sjunde lägsta för en decembermånad sedan satellitmätningar inleddes år 1979. Vid årsskiftet var isutbredningen den fjärde lägsta för årstiden.

Bilden visar en karta med temperaturavvikelserna i december 2022 för Arktis och Antarktis.
Temperaturavvikelse i december 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Snabb avsmältning av havsisen

I stora delar av Västantarktis och omgivande havsområden var det varmare än normalt under månaden. Vid Base Marambio på Antarktiska halvön steg temperaturen till 10,7° den 22 december.

Havsisen smälte i snabb takt och utbredningen var i slutet av månaden den lägsta sedan satellitmätningar inleddes. Som orsak till den snabba isavsmältningen har angetts varmt havsvatten och kraftiga vindar.

I stora delar av Östantarktis var det kallare än normalt. Kallast var det vid Dome A (4084 m ö h) den 1 december med -46,8°.

Sydamerika - Regnig månad i Brasilien

I södra och västra delarna av Sydamerika var det en varm julmånad. Den 10 december rapporterades från Paraguay 46,6° i Esteban Martinez och 46,2° i Las Palmas. På hög höjd i Anderna rapporterades däremot -17,2° från Patahuasi i Peru den 4 december.

På många håll i Brasilien var december kallare än normalt och det var även mycket nederbördsrikt med ett flertal dödsoffer i samband med översvämningar. Itajai i delstaten Santa Catarina i södra Brasilien rapporterade 229 mm den 19 december.

Afrika - Regn med många dödsoffer i Kinshasa i Kongo

Stora regnmängder föll på många håll i sydöstra och centrala Afrika. Kanske svårast drabbat var Kongo-Kinshasa denna december. I huvudstaden Kinshasa omkom över hundra personer i samband med översvämningar och jordskred den 12-13 december.

Enligt den franska vädertjänsten var det fortsatt torka på många håll på ön Réunion även om det i framför allt de östra delarna förekom tillfällen med kraftigt regn. Stationen Plaine des Fougères fick 174 mm den 23 december.

De största temperaturöverskotten jämfört med det normala återfanns i Nordafrika. Men eftersom det var södra halvklotets sommar var det Sydafrika som hade den allra högsta temperaturen med 46,1° i Augrabies Falls den 22 december.

Kallast var det i Batna i Algeriet med -3,9° den 30 december.

Australien och Nya Zeeland - Kallt i sydöstra Australien

Temperaturmässigt var december i Australien i genomsnitt förhållandevis normal, men med regionala variationer. I delstaten New South Wales i sydöstra delen av landet var det den kallaste decembermånaden sedan 1964 enligt den australiensiska vädertjänsten.

I New South Wales hittar vi även den allra lägsta temperaturen när Perisher Valley den 9 december hade -7,0°.  Detta är tangerat australiensiskt köldrekord för sommarmånaden december.

I de västra delarna av Australien var december betydligt varmare. Varmast var det i Mandora i delstaten Western Australia med 48,5° den 11 december. Det är den högsta temperatur som uppmätts i den delstaten så tidigt under deras sommarsäsong.

Även när det gäller nederbörden var det stora regionala skillnader. I södra Australien var det förhållandevis torrt medan det föll betydligt större regnmängder i norr. Till detta bidrog den tropiska cyklonen Ellie som passerade vid juletid. Då rapporterades månadens största dygnsnederbörd med 208 mm i Bradshaw Range Control på julafton.

Ungefär samtidigt fanns den tropiska orkanen Darian på Indiska oceanen som var den kraftigaste globalt sedan september. Men Darian höll sig över öppet hav.

Variabelt decemberväder på Nya Zeeland

Nya Zeeland hade övervägande torrt väder på Sydön medan det i allmänhet föll mer nederbörd än normalt på Nordön. Det återspeglades även i temperaturfördelningen, där de största temperaturöverskotten återfanns inom de torra områdena på Sydön.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.