December 2022 - Kall julmånad

Årets sista månad blev kall i hela landet. I norra Svealand och delar av södra Norrland får man på flera håll gå tillbaka till 2010 för att finna en kallare decembermånad. Lucia blev bitande kall i nästan hela landet. Undantaget var Gotland där man drabbades av ett snöoväder. Precis innan julhelgen gjorde mildluften comeback varför det i allmänhet blev en grön jul söder om Mälardalen. Kylan gjorde sedan tillfällig comeback den 23-25 december innan mildluften åter tog ett fast grepp om landet framåt nyår. 

Temperatur - Kallt i hela Sverige

Julmånaden december blev kall i hela Sverige utifrån den nya normalperioden 1991-2020. Från norra Svealand och upp till delar av mellersta Norrland mycket kall. På många håll var det där den kallaste decembermånaden sedan 2010 eller 2012. Månaden var inte fullt lika kall i norra Norrland liksom Götaland samt sydligaste Svealand och där räcker det i allmänhet med att gå tillbaka till december 2021 eller 2012 för att finna en kallare upplaga. Vid Utklippan i Blekinge skärgård var temperaturunderskottet endast 0,2 grader.

Månadens kallaste period inträffade mellan den 7 och 17 december och för Sverige som helhet förefaller Lucia ha varit månadens kallaste dag. Symboliskt nog uppmättes även månadens lägsta temperatur på -36,2° på Luciamorgonen den 13:e vid vår nordligaste automatstation Naimakka i nordligaste Lappland. För att finna en lägre lägsta temperatur i Sverige i december räcker det med att gå tillbaka till ifjol. Under 2010-talet förekom lägre decembertemperaturer 2017, 2014, 2013, 2012 och 2010.

Årslägsta i både Götaland och Svealand

Månadens och även årets lägsta temperatur i Svealand blev -30,6° från Särna i Dalarna den 29:e december. Också i Götaland uppmättes årets lägsta temperatur i december. Den 17:e rapporterades -22,1° i Målilla i Småland. Värt att notera är att Målilla därmed varit både kallast och varmast i Götaland i år.

Nyårsafton blev månadens varmaste dag

Månadens högsta temperatur uppmättes först på nyårsaftons kväll. Allra varmast var det då i sydöstra Skåne där Skillinge i sydöstra Skåne rapporterade 10,3°

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under december 2022
Månadsmedeltemperaturen under december 2022. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2022.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare decembermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i december i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i december (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i december (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Torrt i fjällen, nordöstra Götaland och sydöstra Svealand

En stor del av landet fick en torr december. Särskilt torrt var det i nordöstra Götaland och Jämtlandsfjällen där det på flera håll föll mindre än 50% av normal nederbördsmängd. Bland de områden i landet som hade mer nederbörd än normalt hörde Västerbotten där även en av månadens största dygnsnederbördsmängder uppmättes. Lövånger fick på Nobeldagen den 10:e ta emot 24,2 mm vit manna från himlen. Den största dygnsmängden stod emellertid Sågen i södra Dalarna för. Där föll det 33,0 mm i smält form den 22 december.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under december 2022
Nederbördssumma under december 2022. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2022.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2022 (747 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2022 (25 kB, pdf)

Vind - Storm ute vid Örskär i Norduppland på Lucia

Högtrycksbetonat väder under en stor del av månaden kombinerat med mestadels svaga lågtryck gjorde att det överlag var fortsatt ont om kraftiga vindar. I samband med ett lågtryck från Baltikum blåste det emellertid upp på Luciadagen den 13:e. Det kraftigaste vindbandet hamnade då ute över norra Upplandskusten där Örskär rapporterade 24,6 m/s i medelvind och 29,4 m/s i byvinden.

Ett intensivt lågtryck förde den 29:e upp milda vindar söderifrån. I sådana lägen kan högt belägna stationer i Jämtlandsfjällen vara extra utsatta. Vid två av våra högst belägna stationer, Blåhammaren och Sylarna, blåste det då storm i medelvind med som mest 26,9 m/s i medelvinden och 34,3 m/s i byarna uppe på Blåhammaren medan Sylarna hade 25,0 m/s respektive 30,3 m/s som högst. I Abisko i Lapplandsfjällen nådde byvinden samma dag 32,0 m/s. Månadens högsta medelvind dröjde dock till natten till nyårsafton då Blåhammaren uppmätte 28,7 m/s

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2022. Förstora Bild

Snö - Mycket snö i Västerbotten men allra mest i Katterjåkk

Större delen av månaden föll nederbörden i form av snö på de flesta håll i landet. I samband med envetna ost- och nordostvindar rapporterades 70 cm från Brände i Västerbotten den 12 december. Värt att notera är att så gott som hela landet var snötäckt den 16-17 december. Endast i ostligaste Skåne och Blekinge förekom lokalt barmark under dessa dagar. Under julveckan försvann en stor del av snön i Götaland där julhelgen blev grön. Dan före julafton blev det en rejäl påspädning av snötäcket i Riksgränsfjällen. I samband med detta övertog Katterjåkk ledartröjan för månadens och även säsongens dittills största snödjup då 89 cm uppmättes där den 23:e.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 december 2022
Snödjup den 15 december 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 31 december 2022
Snödjup den 31 december 2022. Förstora Bild

Solskenstid - Solfattigaste december i Luleå sedan 2012

Solskenstiden blev överlag förhållandevis normal i hela landet. Bland annat Lund, Falsterbo och Göteborg hörde till vinnarna i december då de hade lite mer sol än normalt. Falsterbo var även den station med flest soltimmar under månaden i landet, 47 stycken. Bland de stationer som fick mindre sol än vanligt hörde Stockholm och Norrköping. I Luleå (startår 1957) i Norrbotten får man normalt sett endast 3 soltimmar i december men i år registrerades inte en enda soltimme där. Senaste gången detta hände i december var 2012.

Månadens enskilt soligaste dygn blev den 16 december följt av julafton och därefter den 17:e. Två dygn, den 20:e och på annandag jul den 26:e, noterade ingen av våra solstationer en enda soltimme.  

Sverigekarta som visar antal soltimmar under december 2022.
Antal soltimmar i december 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2022.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2022. Förstora Bild

Åska - Det knallade lokalt den 8:e, 14:e och den 17:e

December är normalt sett en månad fattig på åska. Kombinerat med att kallt väder dominerade under månaden förekom knappt några urladdningar. Sammanlagt sex urladdningar registrerades under hela december. Den 8:e lyckades blixtlokaliseringssystemet finna en ensam urladdning söder om Ätran några mil nordost om Falkenberg i Halland. Söder om Lidköping i Västergötland registrerades tre urladdningar den 14:e vilket också blev månadens åskrikaste dygn. Det tredje och sista tillfället skedde sedan den 17:e i sydvästra Värmland då två urladdningar detekterades av blixtlokaliseringssystemet.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under december 2022
Antal åskdagar under december 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under december 2022
Totalt antal blixtar under december 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Mild inledning men efterhand kallare

Vid månadens inledning låg ett högtryck med centrum över Ryssland och gav upphov till råkalla syd- och sydostvindar i landet. Minusgrader i norr och några enstaka plusgrader i Götaland och södra Svealand. Över främst Östersjölandskapen fanns ett område med nederbörd som präglade vädret under större delen av dagen. Ute vid Svenska Högarna i Uppland uppmättes 16,8 mm följt av 16,2 mm i Oskarshamn i Småland. Molnen dominerade i resten av landet men i Lapplandsfjällen fanns utrymme för lite sol och där även lägre temperaturer. 

Någon större förändring i själva väderläget skedde inte den 2-3 men i söder allmänt lite lägre temperatur (och kring nollan på de flesta håll). Trots högtrycksdominans var det fortsatt ostadigt i öster vilket hängde samman med nederbörd som fördes in österifrån över främst Svealand men mängderna var både den 2:a och den 3:e allmänt mindre än dygnet innan. Som mest uppmättes 13,0 mm den 3:e ute på Holmön i Västerbotten följt av 10,8 mm i Film i Uppland samma dag. 

Under -20° i södra Norrland

Natten till den 4 december sjönk temperaturen lokalt under -20° i södra Norrland. Kallast var det då i Dravagen i Härjedalen med -23,2°. I söder gav nederbörd från kontinenten upphov till ett tunt nysnötäcke på 1-5 cm i de inre delarna av östra Götaland. 

Ett frontsystem med splittrad nederbörd kopplat till ett lågtryck på Ishavet rörde sig under kvällen och senare under natten in över norra Norrland. Detta fortsatte under dagen vidare österut. I södra Götaland drog ett nederbördsområde kopplat till ett lågtryck på kontinenten under kvällen in över de sydöstra delarna. Öningaryd i sydöstra Småland fick 18,4 mm. 

Lågtrycket över kontinenten rörde sig under sena eftermiddagen och kvällen den 5:e ut över södra Östersjön samtidigt som nederbörden fortsatte att falla. Öningaryd i Småland fick ytterligare 17,8 mm i smält form. I norr hamnade man under inflytande från ett lågtryck över Norra Ishavet från vilket fronter med lätt nederbörd rörde sig österut. Efterhand kom en nordvästlig luftström att breda ut sig över Norrland.

Lågtrycksbetonat och kallt vinterväder

Till Finlands nationaldag den 6:e gav den nordvästliga vinden utrymme för en blek decembersol att visa sig i stora delar av Svealand och södra Norrland och där åtskilliga minusgrader. I Götaland dominerade molnen och i sydost fortsatt nederbörd från lågtrycket men nu endast små mängder. Lågtrycket över Nordnorge splittrades efterhand upp i två delar. Den ena delen förblev stationär och försvagades medan den andra rörde sig på en sydvästlig bana längs Lofotens kust och låg den 7:e i höjd med Jämtland där snön föll. I söder utvecklades istället ett lågtryck över sydöstra Östersjön och Baltikum samtidigt som det fördjupades. Dock kom det senare att röra sig sakta norrut varför det inledningsvis endast var Öland och Gotland som påverkades. Bästa vädret hade Svealand där det på många håll blev en solig decemberdag. 

Lokalt under -15° i söder

Efterhand skingrades molnen på de flesta håll i söder och det blev en mycket kall natt den 8:e med tvåsiffriga minusgrader långt ner över Götaland och sydöstra Svealand. Exempelvis hade Eskilstuna i Södermanland -15,6° medan Såtenäs i Västergötland rapporterade -14,0°. I norr allmänt 15-20 minus nattetid. Lågtrycket i öster hade nu nått upp till norra Baltikum. Från dess centrum sträckte sig en front med tillhörande nederbörd upp över Finland. Denna kom under dagen att pressas in över större delen av östra Norrland. Det mesta av nederbörden hamnade i området kring Skellefteå. Brände i Västerbotten fick 21,1 mm. I Götaland blev det sammantaget första dagen i december där solen visade sig mer allmänt. 

I söder bildades ett lågtryck över nordligaste västkusten som senare rörde sig österut och gav nederbörd från mellersta Götaland upp till södra Svealand. I allmänhet inga stora mängder men Säffle i södra Värmland fick 21,3 mm då ostvindar över det varma vattnet i Vänern förstärkte nederbörden. I Götaland fick Torup i Halland 18,4 mm. 

Molnen över en stor del av landet gjorde att påföljande natt, den 9:e, blev betydligt mildare i princip i hela landet. Dagtid ensiffriga minusgrader på de flesta håll. Kallast i de södra fjällen med omkring -10° och mildast längs Götalandskusten med strax över noll. I allmänhet var det mycket grått väder. I östra Norrland fortsatte ost- och nordostvindar ge upphov till påspädning av snötäcket över Västerbotten med omnejd. Bygdsiljum i Västerbotten fick 14,7 mm och Söderala i Hälsingland 24,0 mm. I söder fanns en zon med nederbörd kopplat till gårdagens lågtryck vilket gav en hel del nederbörd över sydvästra Götaland samt norra Gotland. Eftra i Halland fick 19,6 mm medan Austers på Gotland uppmätte 15,2 mm. 

På Nobeldagen den 10 december var det fortsatt snöfall vid Norrlandskusten. De västerbottniska stationerna Lövånger och Brände rapporterade i smält form 24,2 respektive 20,0 mm.

Under -30° för första gången den här säsongen

Tredje advent den 11:e blev rejält kall i södra Norrlands fjälltrakter där det lokalt var under -25° och mer uppluckrat molntäcke jämfört med övriga landet. Allra kallast var det i Storlien-Storvallen i Jämtland där temperaturen sjönk till -30,2° vilket var säsongens dittills lägsta temperatur. En stor del av Sverige fick under dagen molnigt väder men på sina håll ganska soligt väder, bland annat i Visby, Borlänge och Göteborg. Allra längst i norr började en högtrycksrygg nu växa in från nordost. Fortsatt nederbördsförande ostvindar över främst Norrlandskusten där Härnösand i Ångermanland uppmätte 13,3 mm.

Mycket kall Lucia i norr med stormvindar längs ostkusten

Den nya arbetsveckan som inleddes måndagen den 12:e startade med att högtrycksryggen i norr långsamt försvagades. Ett lågtryck från Balkan hade under söndagen rört sig norrut och nu letat sig upp över Baltikum. Vinden ökade efterhand längs ostkusten på dagen där det även förekom lokala stråk av kraftig nederbörd på Gotland och delar av Uppland. Sandhamn utanför Stockholm rapporterade 18,8 mm under nederbördsdygnet.

Kölden i norr tilltog under kvällen och till Lucia hade temperaturen på flera håll i norra Norrland sjunkit under -30°. Längst i norr var det lokalt under -35°. Där utspelades under natten en hård kamp mellan Naimakka och Nikkaluokta om vilken station som skulle få ståta med ett nytt säsongslägsta. "Segern" gick till slut till Naimakka där man på Luciamorgonen uppmätte månadens lägsta temperatur på -36,2°. "Rivalen" Nikkaluokta var inte långt efter med sina -35,5° som lägst. 

Utmed ostkusten gav lågtrycket över Baltikum blåsigt väder med vindar från främst nord eller nordost. I sådana väderlägen är norra Upplandskusten särskilt utsatt och Örskär rapporterade på morgonen storm 24,6 m/s i medelvind och 29,4 m/s i byarna. Vinden avtog under dagen i öster men fortsatt stråk av nederbörd som lokalt var kraftiga.

Efter en kall morgon bjöds det på sina håll i Götaland och södra Svealand på en hel del sol, bland annat i Göteborg, Karlskrona och Karlstad. Senare under dagen ökade molnigheten på flera håll i norra Götaland och södra Svealand då ett mindre lågtryck med tillhörande snöfall och lite mildare luft rörde sig in västerifrån. Säffle i Värmland rapporterade 10,0 mm. Innan molnen och nederbörden hann få fullt genomslag i Götaland sjönk temperaturen lokalt under -15° under sena kvällen. De värdena bokfördes dock på påföljande dygn. För Sverige som helhet var detta månadens kallaste dygn.

Gubbveckan inleddes med vinterväder

Inledningen av den årliga så kallade Gubbveckan (14-23 december) med start den 14:e blev vinterlik i hela landet. Dygnets allra lägsta temperaturer återfanns i allmänhet i de västra delarna av södra Norrland samt sydligaste Lapplandsfjällen där Gielas hade -30,3° som lägst. 

Det lilla lågtryck som under gårdagen rört sig in i söder fortsatte under dagen österut och dämpade kylan rejält i söder. I stora delar av Götaland kröp temperaturen nu upp kring nollan. I nordvästra Götaland omkring -5° medan det var några få plusgrader i södra Götaland samt på Öland och Gotland. I övrigt fortsatt bistert kallt med i allmänhet 10-20 minus dagtid. 

Till kvällen hade lågtrycket dragit ut över Ålands hav. Detta följdes på sina håll i söder av uppklarnande väder och snabbt sjunkande temperaturer. Nattetid den 15:e allmänt 15-25 grader kallt i Norrland och Sveland och 5-15 minus i Götaland. Gielas åter kallast i landet, nu med -30,8°. I Svealand under -20° på flera håll, bland annat i Floda i Södermanland där det var -21,3° och Svanberga i Uppland med -22,0°. I södra Götaland 0-5 minus och där rörde sig ett litet lågtryck med nederbörd österut under natten. 

Till på dagen den 15:e fortsatt rejält kallt från Svealand norröver och där även utrymme för en blek decembersol att visa sig. I Götaland mer varierande molnighet. 

Lokalt under -20° i inre Götaland

Natten till den 16:e bjöd på blandad molnighet i Götaland och Svealand men där det var klart eller bara lätt molnighet sjönk temperaturerna rejält. Framför allt var det som kallast i västra Småland och inre Halland med 15-20 minusgrader på många håll. Hagshult i Småland rapporterade -20,8° vilket var årets dittills lägsta temperatur i Götaland. Lokalt förekom dock lägre temperaturer än så. Exempelvis vid Trafikverkets station utanför Färgelanda i Dalsland som är inofficiell då den inte ingår i SMHIs nät sjönk temperaturen till strax under -22°.

I Svealand var de lägsta temperaturerna huvudsakligen koncentrerade till östra Svealand där det var under -20° på flera håll. Exempelvis hade Eskilstuna i Södermanland -22,1° medan Sala rapporterade -22,0°. Allra kallast i Svealand var det dock i Särna med -25,0°.

Själva dagen bjöd på vackert men kallt vinterväder i större delen av landet. Lokalt under -10° dagtid i Götaland och under -15° i Svealand. I Norrland allmänt 10-25 grader kallt. 

Götalands kallaste natt i år 

Väster om Norge fanns ett litet lågtryck medan ett större fanns längre västerut. Kopplat till detta rörde sig ett nederbördsområde under kvällen och natten den 17:e in från Norska havet via Norge och in över norra Götaland och Svealand. Detta spred sig under dagen österut samtidigt som det blev mildare där. Norr därom varierande molnighet liksom varierande temperaturer. I Skåne, Blekinge, södra Halland och den östra delen av Småland blev det en på många håll klar natt och rejält kallt. De allra lägsta temperaturerna må ha uppmätts i Norrland men de lägsta temperaturerna på många håll i Götaland och östra Svealand var mer respektingivande. Svanberga i Uppland uppmätte -25,0°, Tullinge utanför Stockholm i Södermanland noterade -20,3° medan Målilla i Småland hade -22,1°. Det sistnämnda värdet blev inte bara Götalands lägsta uppmätta temperatur i december utan även för hela 2022. Efter den bistert kalla natten blev det en dag med mycket sol i östra och sydöstra Götaland. Under dagen tilltog vinden i söder alltmer. 

Mildare 4:e advent i söder

Lagom till 4:e advent den 18:e december rörde sig ytterligare en portion mildare luft in över en stor del av Götaland och Svealand. Temperaturen rörde sig nu upp på plussidan på många håll i söder. Lokalt var det dock noll eller strax därunder, främst i sydöstra Götaland. Vädermässigt bjöds det på mycket moln i en stor del av landet. Dock blev det utrymme för en hel del sol i Värmland och Dalsland. Lågtrycket i väster hade nu rört sig åt nordost och fått sitt centrum strax väster om Lofoten i Norge. 

Mild inledning på julveckan

Lågtrycket i norr hade till den 19:e så sakteliga rört sig upp över Nordnorge där det långsamt fylldes ut under dagen. Från Skellefteå och norrut upp till gränsen för polarnatten kunde en blek decembersol visa sig. Kallt längst i norr med lokalt under -20°.

Ute på Atlanten hade ett intensivt lågtryck nu fått sitt centrum nordväst om Brittiska öarna. Tillsammans med ett högtryck på kontinenten ledde detta till att betydligt mildare luft komma att föras upp över landet ihop med nederbörd som på en del håll i söder var underkyld. 

Innan nederbörden nådde fram i söder bjöds det på grådaskigt och råkallt vinterväder med temperaturer som låg kring nollan, strax över i kustnära områden och strax under i inlandet. När väl nederbörden drog in var det delvis fråga om större mängder i främst sydvästra Götaland under kvällen och natten. Marbäck i Halland rapporterade 20,6 mm.

Efterhand spred sig den milda luften upp över hela Götaland, Svealand samt sydöstra Norrland där det allmänt var töväder både den 20:e och den 21:a. Nederbörd och fronter matades inledningsvis in västerifrån. Ullared i Halland uppmätte 17,0 mm den 20:e. Månadens dittills högsta temperatur på 8,4° uppmättes under morgonen den 20:e ute på Väderöarna i Bohuslän.

Till den 21:a började lågtrycket i väster att fyllas ut och röra sig österut. Vädret var dock fortsatt grått, dystert och ostadigt runtom i landet men inga större mängder rapporterades. Längst i norr mer dämpad kyla jämfört med föregående dag. 

"Sista-minuten-snö" i Svealand inför jul

Lågtryckspaketet fortsatte att sakta röra sig österut och till den 22:a hade en del av det belägrat Nordkalotten där en nordvästlig luftström bredde ut sig över norra Norrland. I söder fortsatt slaskigt och grått med i stort sett barmark upp en bit över södra Svealand. Detta gällde bland annat både Avesta och Brovallen i södra Dalarna vilka båda rapporterade barmark på morgonen den 22:a.

Under dagen rörde sig en del av det tidigare stora lågtryckspaketet med tillhörande nederbördsområde in från väster på en bana över nordligaste Götaland och södra Svealand. Norr om lågtrycket föll nederbörden huvudsakligen som snö och söder därom som regn. Detta gjorde att det under kvällen och främst under natten till dan före dopparedan den 23:e föll åtskilliga centimeter snö i mellersta Svealand. Sågen i södra Dalarna rapporterade 33,0 mm i smält form under dygnet. Där räddades den vita julen och både Avesta och Brovallen kunde på morgonen dan före dopparedagen rapportera ett 8 respektive 10 cm djupt nysnötäcke.

Lågtrycket över Svealand drog bort över Finland under förmiddagen och följdes efterhand av nordvästan med uppklarnande väder samt snabbt fallande temperaturer. 

Klar och kall julaftonsnatt

Julaftonsnatten blev klar och kall på många håll i landet, särskilt i Svealand där det i de västra delarna lokalt var under -20°.

En mycket svag högtrycksrygg bjöd sedan under dagen på en klar och kall julafton på de allra flesta håll i Svealand samt södra och mellersta Norrland exklusive fjällen där det även var ordentligt kallt med tvåsiffriga minusgrader även dagtid. Även i norra Norrland samt i fjällen molnigt och även en del nederbörd i nordvästvinden. I Götaland mycket moln och där även lite högre temperaturer. Där tätnade molnen alltmer från sydväst och ganska lagom till Kalle Anka hade gråvädret rullat in över större delen av Götaland.

Julafton 2022 blev vit norr om Mälardalen. Här vid sjön Smälingen i Dalarna.
Julafton 2022 blev vit norr om Mälardalen. Här vid sjön Smälingen i Dalarna. Foto AnnaKarin Norberg Förstora Bild

Kall juldag

Kartan visar snödjupet i centimeter (cm) på juldagens morgon 2022.
Kartan visar snödjupet i centimeter (cm) på juldagens morgon 2022. Norr om Mälardalen fick man en gnistrande vit jul. Källa: SMHI. Förstora Bild

Även natten till juldagen blev bistert kall på många håll, främst från Svealand och norrut. Särna i norra Dalarna noterades landets lägsta temperatur med -30,3°. Inledningsvis bjöd juldagen på en hel del sol från Svealand och vidare norrut men under dagen tätnade molnen snabbt söderifrån samtidigt som vinden långsamt ökade på. Detta hängde samman med ett lågtryck med centrum kring Färöarna. Från det sträckte sig fronter med nederbörd vilka nu tagit sikte på Sverige. Längst i norr dock relativt lätt molnighet under hela dagen men där går solen å andra sidan knappt över horisonten så här års. Till sena kvällen hade nederbörden dragit upp över en stor del av landet. Nederbördsdygnets största mängder hamnade i västra Götaland och västra Svealand. Henån i Bohuslän noterade 20,1 mm.

Milt slut på julhelgen

Till annandag jul hade den mildare luften brett ut sig över större delen av landet. Varmast var det i Skillinge i ostligaste Skåne med 7,3°. Samtidigt var det fortsatt ostadigt och blåsigt med kulingvindar längs en stor del av kusten. Lågtrycket i väster fortsatte att pressa in nederbörd från Nordsjön. De största nederbördsmängderna hamnade åter igen i västra Götaland samt västra Svealand. Allra mest fick Karlstad-Skåre i Värmland med 22,3 mm. 

Milda och ostadiga mellandagar

Väderomslaget i söder orsakade en del problem i trafiken något som även gällde den 27:e. Bland annat orsakade halka olycka på riksväg 55 söder om Katrineholm där bilister blev fast i flera timmar. Under natten hade nederbörd dragit in och då den nådde upp över östra Svealand övergick den delvis till snö varför ett tunt nysnötäcke täckte marken på morgonen. Det var nu allmänt något lägre temperaturer i söder dagtid. Efterhand drog nederbörden upp över östra Norrland men det var inte fråga om några stora mängder där. I söder luckrades molnen upp och solen hann visa sig under dagen. Ett nytt lågtryck med fronter och nederbörd fanns redo i väster. Nederbördsområdet nådde västkusten strax innan midnatt och spred sig sedan österut under natten. Nederbörden föll inledningsvis som snö men övergick allt eftersom i regn. Baramossa i Halland fick 13,8 mm i smält form. Svealand och södra Norrland fick däremot en klar kväll och efterföljande natt med snabbt fallande temperaturer. 

Värnlösa barns dag den 28:e blev rejält ostadig i Götaland där det lokalt föll stora mängder nederbörd. Knappt hade gårdagens nederbördsområde hunnit avvecklas förrän ett nytt drog in från sydväst under sena kvällen. Detta hörde samman med ett djupt lågtryck över Brittiska öarna. Baramossa i Halland uppmätte ytterligare 31,6 mm. Längst i norr till en början en del nederbörd från gårdagen men efterhand drog detta bort mot Finland och molntäcket minskade. Från norra Svealand och vidare upp över mellersta Norrland blev det istället en ganska solig dag. Där även rejält kallt. Sent på kvällen noterade Särna nytt årslägsta för Svealand med -30,6°. Värdet bokfördes dock på den 29:e. 

Mildluften bredde ut sig alltmer i söder till den 29:e. I norr höll kalluften till en början emot och där kallt med -30,5° i Kvikkjokk-Årrenjarka. Efterhand spred sig den milda luften allt längre norrut samtidigt som det blev blåsigt och mycket ostadigt. I höglänta delar av Jämtlandsfjällen blåste det lokalt storm i medelvinden, exempelvis vid våra högt belägna stationer Blåhammaren och Sylarna, båda i Jämtlandsfjällen och båda över 1000 meters höjd över havet, vilka båda noterade stormvindar. Uppe på Blåhammaren nådde vinden kortvarigt även orkanstyrka i byarna. Till kvällen och natten hade nederbörden nått upp över norra Norrland där det längs kusten var fråga om stora mängder. Kramfors i Ångermanland noterade 26,8 mm och Västmarkum i samma landskap noterade 26,6 mm.

Nyårsafton blev månadens varmaste dag

Nederbörden i norr avtog alltmer under dagen den 30:e. På många håll i landet blev detta en mellandag innan ett nytt nederbördsområde drog in från väster framåt kvällen. Detta spred sig sedan norröver under nyårsafton. Det blev dessutom ordentligt blåsigt i större delen av landet. Exempelvis uppmätte Väderöarna i Bohuslän 20,5 m/s i medelvind och i Abisko i norra Lappland nådde byvinden stormstyrka 27,0 m/s.

För årstiden mycket mild luft fördes in över landet och temperaturen låg nu på plussidan långt upp över Norrland. Samtliga landsändar uppmätte månadens högsta temperatur på nyårsafton. I sydligaste Götaland nådde temperaturen lokalt tvåsiffrigt. Varmast var det i Skillinge i sydöstra Skåne med 10,3°. I Svealand uppmätte Örebro i Närke 8,8° medan det i Norrland var Gävle som var varmast med som högst 6,5°.

 

Högsta temperatur, december 2022
Norrland +6,5° den 31 Gävle (Gästrikland)
Svealand +8,8° den 31 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +10,3° den 31 Skillinge (Skåne)
Lägsta temperatur, december 2022
Norrland -36,2° den 13 Naimakka (Lappland)
Svealand -30,6° den 29 Särna (Dalarna)
Götaland -22,1° den 17 Målilla (Småland)
Högsta nederbörd, december 2022
Norrland 128,6 mm Brände (Västerbotten)
Svealand 103,8 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 147,0 mm Torup A (Halland)
Lägsta nederbörd, december 2022
Norrland 15,5 mm Myskelåsen-Tännäs (Härjedalen)
Svealand 18,2 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 17,7 mm Horn A (Östergötland)
Högsta lufttryck, december 2022
Norrland 1044,6 hPa den 2 Vilhelmina (Lappland)
Svealand 1040,8 hPa den 2 Hamra (Dalarna)
Götaland 1037,1 hPa den 2-3 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, december 2022
Norrland 972,4 hPa den 31 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 978,5 hPa den 31 Hamra (Dalarna)
Götaland 983,2 hPa den 31 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, december 2022
Norrland 89 cm den 23 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 50 cm den 31 Storbron (Dalarna)
Götaland 27 cm den 15-16 Åminne (Småland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm december 2022 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i december 2022 (5 kB, pdf)