September 2023 - Rekord i värme och snödjup

September 2023 startade med stora regnmängder över landets östra delar och i landskapen sydväst om Gävlebukten uppstod problem med översvämning och höga flöden. Därefter skedde en stabilisering. Högtryck i perioder tvingade upp lågtrycken på nordligare bana och därav gynnades varmluftens avancerande norrut över landet. Karlshamn uppmätte sin högsta temperatur under hela året den 10 september med 27,1°C. Detta tangerar det gamla rekordet på senaste datum för årshögsta från 1869. Även i norr var det tidvis ovanligt varmt och Älvsbyn uppmätte den 9 norra Norrlands tangerat högsta kända septembertemperatur med 26,4°C. Elva dagar senare vaknade Kirunaborna upp till landets största septembersnödjup på 20 år och för stationen ett nytt septemberrekord med 38 cm nysnö.

Temperatur

Efter en lång tid av svalare väder kom september och en stabilisering skedde i lufthavet. Det var under långa perioder högtryck syd eller sydost om landet vilket tvingade upp lågtrycken på en nordligare bana. Detta var särskilt gynnsamt för varmare luft att nå in och årets september var varmare än normalt i hela landet. Högst månadsmedeltemperatur hade Falsterbo (Skåne, startår 1880) med 17,5°C vilket är ett nytt svenskt septembervärmerekord. Högsommarvärme uppmättes åtta av månadens alla dagar, det vill säga en maximal dagstemperatur som når minst 25°C.

Störst temperaturavvikelse var det över Sydsvenska höglandet med uppemot 3,5°C skillnad mot den normala månadsmedeltemperaturen för referensperioden 1991–2020. Lapplandsfjällen avvek minst med allmänt 1 till 2°C över det normala. Endast september 2016 och 2006 från de senaste 20 åren kan mätas med årets september gällande temperaturavvikelse. I delar av södra Sverige men lokalt även i landets norra halva var årets september rekordvarm. Följande är ett axplock av månadstemperatur i september 2023 för de rekordstationer med längst mätserie:

 • Uppsala 15,1°C (Uppland, startår 1722). Tidigare septemberrekord på 14,9°C från 1775.
 • Gävle 14,1°C (Gästrikland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 13,7°C från 2006.
 • Karlstad 14,4°C (Värmland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 14,3°C från 1949.
 • Västerås 14,9°C (Västmanland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 14,6°C från 1999.
 • Linköping/Malmslätt 15,5°C (Östergötland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 14,8°C från 2016.
 • Skara 15,2°C (Västergötland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 14,9°C från 1999.
 • Halmstad 16,5°C (Halland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 16,1°C från 1999.
 • Jönköping 14,8°C (Småland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 14,2°C från 1949.
 • Västervik/Gladhammar 15,7°C (Småland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 15,2°C från 2006.
 • Karlshamn 16,1°C (Blekinge, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 15,8°C från 1949.
 • Vänersborg 15,4°C (Västergötland, startår 1859). Tidigare septemberrekord på 15,0°C från 2016.
 • Växjö 15,2°C (Småland, startår 1860). Tidigare septemberrekord på 14,9°C från 1949.
 • Kristianstad 16,4°C (Skåne, startår 1878). Tidigare septemberrekord på 15,7°C från 1882.
 • Delsbo 13,0°C (Hälsingland, startår 1879). Tidigare septemberrekord på 12,8°C från 1949.
 • Varberg 16,7°C (Halland, startår 1880). Tidigare septemberrekord på 16,3°C från 2016.
 • Ronneby-Bredåkra 15,6°C (Blekinge, startår 1881). Tidigare septemberrekord på 15,0°C från 1949.
 • Borås 15,2°C (Västergötland, startår 1884 ). Tidigare septemberrekord på 14,6°C från 2006.
 • Skövde 15,7°C (Västergötland, startår 1915). Tidigare septemberrekord på 15,2°C från 2016.
 • Gustavsfors 12,9°C (Värmland, startår 1917). Tidigare septemberrekord på 12,7°C från 2016.

Förutom stationsvisa rekord översteg även fem stationer det svenska septemberrekordet (17,1°C från 2006 i Göteborg samt Ölands norra udde):

 • Falsterbo 17,5°C (Skåne, startår 1880).
 • Hallands Väderö 17,4°C (Skåne, startår 1885 med luckor).
 • Malmö 17,3°C (Skåne, startår 1917).
 • Göteborg 17,2°C (Västergötland, startår 1788).
 • Lund 17,2°C (Skåne, startår 1753).

Falsterbo innehar därmed det nya nationella septembervärmerekordet i Sverige.

September 2023 utmärkte sig även på andra vis. Bland annat blev september årets varmaste månad vid Ölands södra udde och flera stationer uppmätte en varmare september än årets juli och augusti.

Under månaden var det som allra varmast helgen den 8 till 10 när rådande syd- eller sydvästvind förde in varmluft. Månadens högsta temperatur på 27,6°C uppmättes i småländska Oskarshamn den 10. Månadens näst högsta temperatur uppmättes i skånska Lund med 27,4°C tre dygn i rad den 8, 9 och 10. Den 9 var luftströmmen särskilt gynnsam för att den riktigt varma luften skulle nå ända upp till våra nordligaste landskap. Älvsbyn i Norrbotten uppmätte denna dag norra Norrlands tangerat högsta kända temperatur i september med 26,4°C och allmänt låg dygnstemperaturen i norra Lappland på dryga 10°C över det normala.

SMHIs väderstation i Älvsbyn, Norrbotten den 9 september 2023.
Foto taget den 9 september 2023 på SMHIs väderstation i Älvsbyn, Norrbotten. Denna dag uppmätte stationen norra Norrlands tangerat högsta kända temperatur i september med 26,4°C. Foto SMHI Förstora Bild

Helgen gav också ett nytt tangerat rekordsent årshögsta när Karlshamn så sent som den 10 september uppmätte 27,1°C som också var nytt septemberrekord för stationen. Fler lokala septemberrekord i högst uppmätta temperatur noterades under helgen. Bland annat i Jokkmokk (Lappland, startår 1860) med 24,5°C och Skövde (Västergötland, startår 1915) med 26,0°C.

Även den 21 och 22 avvek från övriga månadens dagar med ovanligt varm luft som fördes upp över stora delar av landet.

Lägsta temperatur på -6,7°C uppmättes i Latnivaara i Lappland natt mot den 15. Natten var klar och temperaturen sjönk allmänt ner på minussidan i norra Norrland. Även natt mot måndag den 18 var kylig och minusgraderna letade sig ner så långt söderut som norra Värmland.

Det är främst landets nordligaste delar som i korta perioder avvikit mest åt det kallare hållet. Det blev extra tydligt den 19 när det i Kiruna föll 38 cm nysnö och stationen bara 10 dagar innan uppmätte 21,8°C.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2022
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för september 2023. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under september 2023.
Månadsmedeltemperaturen under september 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare septembermånader i Sverige och globalt

Med knapp marginal blev september 2023 den hittills varmaste septembermånaden i Sverige med ett nationellt medelvärde baserat på 35 mycket långa mätserier. 

Medeltemperaturer i september i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i september (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i september (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Årets september var blötare än normalt i Norrlands fjäll och inland samt Norrbotten och i ett område kring Gävlebukten. För Norrbotten och norra Lappland behöver man bege sig bak till år 2015 för att hitta ett liknande år men i landet som stort återfinns liknande år under senare år. Pajala (Norrbotten, startår 1940) upplevde i år sin tredje blötaste september sedan mätningarna startade. Både Arvidsjaur (Lappland, startår 1996) och Gäddede (Jämtland, startår 1906) fick i år sin femte blötaste september.

Delar av Norrlands kustland samt större delarna av Götaland och Svealand hade istället en torrare september än normalt. Helsingborg (Skåne, startår 1931) fick bara 12,1 mm regn vilket är den näst torraste september sedan mätningarna startade efter 1959 då 3 mm föll. I Malmö (Skåne, startår 1917) uppmättes 15,7 mm vilket resulterade i stationens fjärde torraste september. I Ljungby (Småland, startår 1879) föll 18,7 mm vilket är stationens femte torraste september.

Två dygn utmärker sig särskilt gällande nederbörd. Dels den 1 när ett lågtryck anlände söderifrån med kraftigt regn över de sydöstra landskapen. Uppland, Västmanland och östra Dalarna drabbades hårdast och på flera stationer uppmättes en dygnsnederbörd som översteg långt över vad som normalt faller under hela september månad i området. Älvkarleby i Uppland fick månadens största dygnsnederbörd på 101,0 mm den 1 vilket motsvarar nästan dubbelt så mycket regn som för stationen normalt faller under hela september månad. Starten på månaden i dessa områden präglades därför av översvämningar och höga flöden.

Nästa dygn som utmärkte sig, både med lokala snödjups- och dygnsnederbördsrekord, var den 19. Det storskaliga väderläget bestod av atlantiska lågtryck vars varmfront på sin färd norrut kolliderade med en kallfront tillhörande ett Ishavslågtryck. I den kalla luftsektorn uppstod kraftigt snöfall medan det på andra sidan kallfronten regnade kraftigt. Gränsen gick tvärs över Lappland och Norrbotten. Längre söderut befann sig ytterligare en väderfront som gav rikliga mängder regn över främst västra Götaland. För Torups del i Halland (startår 1972) gav dygnsnederbörden på 66,7 mm ett för stationen nytt septemberrekord.

Karta över nederbörd september 2023.
Nederbördssumma under september 2023. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för september 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2023 (719 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2023 (23 kB, pdf)

Vind

Den 4 begav sig ett djupt lågtryck upp över Ishavet med sikte på Svalbard. Detta resulterade i regn och kraftig vind över fjällkedjan. Månadens högsta medel- och byvind uppmättes denna dag på fjällstationen Stekenjokk med 26,9 m/s samt orkanbyar på 34,7 m/s.

I samband med ett omfattande lågtrycksområde över norra Atlanten och Fennoskandinavien den 19 och 20 var det blåsigt i stora delar av landet. Utanför fjällen uppmättes månadens högsta medelvind på kuststationen Vinga med 23,1 m/s den 19. Högst byvind utanför fjällen uppmättes på kuststationen Svenska Högarna med stormbyar på 29,3 m/s den 20.

För icke fjäll- eller kuststationer uppmättes högst medel- och byvind på stationer kring Vättern den 19. Visingsö noterade då 16,6 m/s i medelvind och Axstål strax norr om Karlsborg noterade en byvind på 24,0 m/s.

De mer nordligt gående lågtrycken gav upphov till en del blåsiga dagar i fjällen medan det var lugnare i landets sydostliga delar. Allmänt låg byvinden runt det normala i Norrland och runt eller under det normala i landets södra delar.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2023. Förstora Bild

Snö

September 2023 var en ovanlig månad sett ur ett snöperspektiv. Kall luft pressade den 19 på norrifrån från Ishavet och krockade med varmare luft som var på väg norrut över landet. Kraftigt snöfall berörde främst Malmfälten i Norrbottens län men snö föll även i länets övriga kommuner i fjäll och inlandet. Allmänt var det flera stationer som rapporterade snödjup på mellan 10 och 20 cm.

Kiruna i Lappland stod för månadens största snödjup med 38 cm uppmätt morgonen den 20. Därefter minskade snödjupet i ökande takt och från den 22 halverades grovt räknat snödjupet dag för dag tills det åter var barmark den 25. Temperaturen låg nämligen dagtid på enstaka plusgrader men från den 22 snarare runt 10°C vilket tärde hårt på snötäcket.

Förutom lokalt snödjupsrekord för september i Kiruna var snödjupet även det största för september månad i hela Sverige sedan 2003. Jukkasjärvi noterade 25 cm nysnö och Karesuando uppmätte nytt lokalt septemberrekord med 15 cm. Mer om detta finns att läsa i blogginlägget Snödjupsrekord för september i Kiruna.

Solskenstid

Under månadens perioder av högtryck pressades lågtrycken upp från sydväst i nordostlig riktning. Molnen dominerade därför över dessa delar i större utsträckning än i landets sydostliga delar. I landets västra och norra landskap var det i allmänhet färre soltimmar än normalt medan det i sydost var soligare än normalt. På flera stationer i sydost var årets september den soligaste sedan 2016.

Soligast var det på gotländska Hoburg med 230 soltimmar vilket inte var allt för långt från stationens septemberrekord från 2014 på 246 soltimmar.

Karta med soltimmar under september 2023.
Antal soltimmar i september 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2023.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2023. Förstora Bild

Åska

Under september månad skedde blixturladdningar på 18 av månadens 30 dygn. Flest skedde den 23 med 977 urladdningar. Detta i samband med labil luft mellan två kallfronter. Bymoln med regn- och åskskurar blommade först upp längs västkusten och fördes i sydvästvinden vidare åt nordost. Slutligen nådde de ostligaste Svealand framåt kvällen och dog ut under natten.

Antal åskdagar under september 2023.
Antal åskdagar under september 2023. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under september 2023.
Totalt antal blixtar under september 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Slutet på en era av lågtryck

Efter en blöt augusti i lågtryckens regi ankom september och början på ett skifte i lufthavet. De första dagarna av månaden gjorde lågtrycken sin sista kraftansträngning.

Under den 1 ankom ett lågtryck från den något ovanligare riktningen syd. Regn berörde Götaland och Svealand, framåt eftermiddagen även sydligaste Norrland. Som bekant kommer solsken efter regn, och molntäcket sprack efterhand upp över västkusten och Skåne. Även längre norrut över de västra landskapen sken solen i längre perioder. I norra Norrland befann sig ytterligare ett lågtryck som under försvagning gav upphov till mycket moln och över Tornedalen passerade regn bort norrut.

Regnet i söder drabbade områden där markerna redan var mättade av regn. Natt mot den 2 kom stora mängder främst över delar av landskapen sydväst om Gävlebukten som orsakade översvämningar och höga flöden. Som mest föll det i Älvkarleby i Uppland som uppmätte en dygnsnederbörd på 101,0 mm. Detta är för stationen nästan dubbelt så mycket regn som normalt brukar falla i september månad.

Höga flöden i Västerås 2 september 2023
Höga flöden i Västerås jämfört med normala vattennivåer. Den vänstra bilden är tagen 8 oktober 2022 och den högra 2 september 2023. Foto Lennart Forsberg Förstora Bild

Lågtrycket fortsatte sin bana norrut med skurar och mycket moln över övriga Norrland och fortsatt över östra Svealand. Sol var det gott om i västra Svealand och Götaland. Någon lokal eftermiddagsskur med åska dök upp över östra Småland och Öland.

Det problematiska lågtrycket tappade kraft söndagen den 3 och hade endast rester kvar i form av lokala skurar i norra Norrland. Höga slöjmoln skvallrade dock om lågtrycksaktivitet ute på Atlanten och molnigheten ökade alltmer västerifrån. Skurar drog därefter in över landets västra landskap och norra Norrland.

Samtidigt växte sig ett högtryck allt mäktigare över kontinenten som under kommande vecka skulle sätta sin prägel på vädret i Sverige med sol och ovanligt varm luft.

Högsommarvärme, sol och envis morgondimma

Dagarna den 4 till 6 karaktäriserades av sol och värme i söder och om nätterna dis eller dimma. I norr sjöng lågtrycken på sista versen samtidigt som svalare luft smög sig in. Den svalare luften stod i kontrast till den varmluft som började leta sig in söderifrån i samband med att vinden vred alltmer till en syd- eller sydvästlig riktning.

Måndagen den 4 luckrade nattens dimmoln upp sig och dagen bjöd på strålande sol och värme. Dagen var för många en varm sådan med i söder 20 till 25°C och upp längs Norrlandskusten 15 till 20°C. Över mellersta och norra Norrland fortsatte de atlantiska lågtrycken pressa på med moln, blåst och regn västerifrån. Här drog regn bort under morgonen över Norrbotten men nytt regn drog in över hela området framåt kvällen.

Den 5 hängde det sista av måndagens väderfronter kvar tvärs över södra Norrland med moln och regn som drog bort österut. Detta utgjorde en gränszon mellan den något svalare luften i norr och den ovanligt varma luften i söder. Solen strålade på många håll i landet, framåt eftermiddagen även i gränszonen. Men i norra Norrland ökade molnigheten efterhand västerifrån. Både i Skåne och Värmland uppnåddes högsommarvärme.

Natten mot den 6 var det fortsatt blåsigt i Lapplandsfjällen till följd av de atlantiska lågtryck som rört sig vidare upp över Norra ishavet. Den höstliga dis och dimma som envist dröjde sig kvar i inre Götaland långt in under morgontimmarna gav kontrast till det dagtid somriga och övervägande soliga vädret med 20 till 25°C. Även övriga landet bjöds på sol men lägre temperatur. Framåt eftermiddagen ökade molnigheten åter igen över norra Norrland.

Värmen letade sig längre norrut

Den 7 och 8 avancerade varmluften vidare norrut. Under det sistnämnda dygnet var det mellan 20 och 25°C i stort sett i hela landet, fjällen undantaget. I Götaland nådde temperaturen som mest långt över 25°C. Det enda som verkade skvallra om att det inte var en sommarmånad var solens bristande förmåga att orka bränna bort dis och dimma i snabb takt. Nattetid bildades de främst i delar av Götaland, västra Svealand samt sydligaste Norrland. Lokalt hängde de kvar långt in under eftermiddagen. Annars bjöd dagarna på gott om sol, i Norrland varvat med moln och lokala skurar.

Septembervärme som gick till historien

Sydlig vind rådde i hela landet den 9 och den 10 sydvästlig vind. Detta var den 9 speciellt gynnsamt för att den riktigt varma luftsektorn skulle nå ända upp till våra nordligaste landskap. Morgonen startade med en hel del dis och dimma som på dagen brändes bort och bjöd på soligt väder. I de västra delarna av Svealand samt mellersta Norrland befann sig en del moln som förhindrade dimman att luckra upp sig helt vilket också bidrog till att temperaturen höll sig på knappa 20°C. Även längs Norrlandskusten strök dimma som höll nere temperaturen. I övriga landet steg temperaturen och gav en ganska homogen temperaturfördelning med 20 till 27°C. Störst avvikelse från det normala rapporterades i norra Lappland där dygnsmedeltemperaturen för dygn 9 avvek med mer än 10°C. I Älvsbyn, Norrbotten uppmättes norra Norrlands tangerat högsta kända temperatur i september med 26,4°C.

Även den 10 startade med höstlig dimma, främst i västra Götaland, delar av Svealand samt norra Norrland. Extra tungt för dimmolnen att luckra upp sig var det längs västkusten och upp över Vänerlandskapen. En svag front trotsade högtrycket och moln och lokalt regn passerade österut över mellersta och norra Norrland. Annars bjöd även söndagen på en hel del sol och månadens högsta temperatur på 27,6°C i småländska Oskarshamn.

Helgen den 9 och 10 gick till historien i form av flera nya lokala septembervärmerekord men även ett nationellt tangerat rekordsent årshögsta. Karlshamn uppmätte nämligen inte bara sin högsta septembertemperatur någonsin med 27,1°C. Det var även stationens årshögsta vilket tangerar det nationella datumrekordet från 1869 genom att inträffa så sent som den 10 september.

Svalare och torrare luft stod för dörren

Det mäktiga högtrycket sviktade till sist under påtryckningar från Atlantens lågtryck västerifrån och kallfronter stod i rad att svepa in över landet med svalare luft. Främst i norr sjönk gradvis temperaturen mellan den 11 och 15. Jämfört med helgens maximala dagstemperatur låg den i slutet av nämnd period nästan 10°C lägre i söder och i norr lokalt dryga 15°C lägre.

Den varma och fuktiga luftmassan som befann sig i söder gav upphov till utbredd dis och dimma nätterna mot den 11 och 12 innan det från den 13 blev mer av ett lokalt fenomen då flera kallfronter den 12 förde ner svalare och torrare luft.

Den 11 var det särskilt utbrett med dimma över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På Arlanda var siktvärdet under 500 meter fram till runt klockan 10 och orsakade förseningar i flygtrafiken. Även på Bromma flygplats orsakade dimman förseningar. Framåt eftermiddagen hade mycket av dimman släppt i söder och solen strålade förutsatt att man inte befann sig ute till havs där dimman fortsatt låg utbrett. I norr närmade sig en kallfront västerifrån med mycket moln och en del skurar som under den 12 även berörde landets södra halva. Bakom fronten sprack molntäcket upp i den svalare luften och solen kikade efterhand fram i landets västra landskap den 12.

Dimma i Dalarna den 11 september 2023
Tät dimma vid Dalälven i Borlänge, Dalarna. Foto taget morgonen den 11 september när det var särskilt utbrett med dimma över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Foto Gunilla Ågren Håll Förstora Bild

Kyliga nätter och höst

Från den 13 berördes större delen av landet av svalare luft och kyliga nätter. Den meteorologiska hösten tog stora kliv österut över Norrlands kust- och inland. I norr var den 13 och 14 dagar av sol men främst den 13 en del skurar som passerade österut. I söder befann sig den 13 rester av tidigare dagars kallfronter som gav mycket moln och i sydost en del regn. I bakkant sprack molntäcket upp och solen gjorde sig påmind i de västra delarna av Svealand och efterhand Götaland. Den 14 startade soligt i söder men frampå dagen letade sig moln in västerifrån med lokala skurar över Vänerlandskapen.

Lågtryck delar landet i två

Natten mot den 15 var i norra Norrland mest klar och allmänt var temperaturen nere på minussidan. Denna natt gav månadens lägsta temperatur på -6,7°C i Latnivaara, Lappland. Även i söder var det lokalt kyligt med enstaka plusgrader.

Från Norska havet närmade sig ett lågtryck som den 15 och 16 delade landet i tu vädermässigt. Ett nordostgående bågformat stråk av skurar befann sig den 15 från Bohuslän och upp över Norrland och som den 16 hängde kvar tvärs över mellersta Norrland. Även i övriga Norrland dök det upp en och annan skur. Molnen dominerade men varvades i Götaland och östra Svealand med en hel del sol.

Endagshögtryck

Tillsynes från ingenstans etablerades ett högtryck över landet söndagen den 17 som lika snabbt som det uppstod motades bort dagen därpå. Den svalare luften bestod och allmänt låg temperaturen på 10 till 17°C. I sydligaste Götaland var det fortsatt varmare än normalt med dryga 20°C. Vädermässigt var den 17 solig med två undantag. Ett östgående lågtryck över Finland gav en del moln tvärs över mellersta Götaland och över Tornedalen inledningsvis moln och regn.

38 centimeter nysnö

Mellan den 18 och 20 skedde en intressekonflikt mellan Atlantlågtrycken och de nordliga Ishavslågtrycken. Till en början var det Atlantlågtrycken som gav sig tillkänna genom, efter en ganska solig morgon, ökad molnighet västerifrån över Götaland, Svealand och södra Norrland. Regn började framåt kvällen sakteligen leta sig in samtidigt som vinden tilltog längs västkusten. Längre norrut minskade istället molnigheten.

Den 19 nådde ett Ishavslågtryck in med kylig luft norrifrån som hamnade i kollisionskurs med Atlantlågtryckets nordgående varmfront. Resultatet blev kraftigt snöfall över Norrbottens malmfält som fortgick under den 20 samtidigt som regn övergick i snöfall även längre söderut över Norrbottens inland. I övriga landet var det en hel del moln och skurar som lokalt var kraftiga. I Götaland och södra Svealand varvades detta med en del sol och sydvästvinden tilltog alltmer. Ute till havs var det kulingvarningar på samtliga farvatten. I mellersta Norrland var det den 20 tämligen odramatiskt väder jämfört med övriga landet. Här sken solen och vinden var mestadels svag.

Onsdag den 20 vaknade Kirunaborna upp till landets största snödjup i september på 20 år nämligen 38 cm. Det var för stationen även ett nytt septemberrekord liksom för Karesuando med sina 15 centimeter nysnö. Snöfallet fortsatte under försvagning under dagen och temperaturen låg på enstaka plusgrader. Detta samtidigt som temperaturen i Götaland lokalt nådde dryga 20°C.

Högsommarvärme

Vanligtvis förflyttar sig lågtryck på våra breddgrader österut med tiden och denna gång var det inget undantag. Naturligt var det därför de västra Atlantlågtrycken som tog över väderscenen när Ishavslågtrycken tagit sig vidare österut. Detta förde från den 21 åter in riktigt varm luft söderifrån som nådde ända upp till Norrbottens kustland den 22. Högsommarvärme uppmättes den 21 lokalt i Götaland och den 22 var det närmare 20°C i norra Norrlands kustland. Undantaget var norra Lapplandsfjällen där temperaturen fortsatt höll sig på enstaka plusgrader.

Vädermässigt var det molnigt väder men i Götaland den 21 och inledningsvis i östra Svealand den 22 övervägande soligt. Snö föll fortsatt allra längst i norr, på kalfjället även i kombination med kraftig vind. I övriga norra Norrland föll det regn. Den 22 passerade regn österut över landet och nådde kvällstid de ostligaste landskapen.

Lugnare väder

En svag högtrycksrygg växte sig under den 23 och 24 in över landet och det sista av tidigare dagars väderfronter upplöstes sakta. Landet låg dessa dagar mellan ett mäktigt högtryck i öst och rester av den forna tropiska cyklonen Nigel i väst. Det var för årstiden fortsatt ovanligt varmt trots att temperaturen successivt sjönk dag för dag. Septembers  och även årets sista högsommardag inträffade den 21.

Den 23 drog regn bort österut från norra Norrland och dagen bjöd därefter på moln varvat med sol. I övriga landet var det mest soligt väder men efterhand dök det upp stackmoln i Götaland och södra Svealand. Tätast blev molnen i västra Götaland där de också tornade upp sig och regn- och åskskurar dök upp. Dessa tog nordostlig bana över övriga Götaland och framåt kvällen ostligaste Svealand. Det resulterade i att den 23 blev det dygn som hade flest åskurladdningar under september 2023.

Söndagen den 24 bjöd på sol i hela landet men inledningsvis var det en del moln och lokala skurar över norra Norrland. Enstaka stackmoln blommade upp som lokalt gav någon oskyldig eftermiddagsskur i södra Norrland och Götaland.

Ett avlägset högtryck gav lugnt väder i södra Sverige

Lågtrycken fortsatte pressa på västerifrån mot slutet av månaden. Men ett högtryck placerat sydost om landet lyckades dirigera om lågtryckstrafiken en aning norrut och gav vädret i landets sydöstra delar en stabilare karaktär den 25 till 27 med en hel del sol och uppehåll.

Den 25 passerade väderfronter i övriga landet åt nordost med moln och regn. Den 26 utgjorde en mellandag med gott om sol. Över norra Norrlands inland passerade det under morgonen en del skurar som rest från gårdagen. Den 27 nådde nya väderfronter landet med regn som passerade åt nordost och nådde de nordligaste delarna framåt kvällen. I sydost bildades dis och dimma som hängde kvar under morgonen men på dagen åter soligt.

Milt och lågtrycksbetonat avslut

På många håll i Götaland och Svealand kröp temperaturen upp över 20°C den 28, den 29 endast i sydligaste Götaland och framåt sista september rapporterade alla stationer under 20°C. Ett milt avslut på en ovanligt mild september. Ett lågtrycksområde letade sig den 28 in över landet västerifrån och präglade vädret fram till den 30.

Dimma bredde ut sig i söder natt mot den 28 och i norr resterande nätter. Regn letade sig in över södra Norrland den 28 och nådde natt mot den 29 Tornedalen. Framåt eftermiddagen letade sig ett nytt regn in över landets södra delar. Sista september bjöd på sol och lokala skurar i söder och i norr lågtrycksbetonat väder med mycket moln och tidvis regn.

Högsta temperatur, september 2023
Norrland +26,4° den 9 Älvsbyn (Norrbotten)
Svealand +26,1° den 10 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +27,6° den 10 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, september 2023
Norrland -6,7° den 15 Latnivaara (Lappland)
Svealand -2,5° den 14 Höljes (Värmland)
Götaland +1,5° den 25 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, september 2023
Norrland 174,8 mm Ankarvattnet (Jämtland)
Svealand 134,7 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 103,3 mm Torup A (Halland)
Lägsta nederbörd, september 2023
Norrland 23,1 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 12,5 mm Nämdö (Södermanland)
Götaland 5,6 mm Stångsmåla (Småland)
Högsta lufttryck, september 2023
Norrland 1027,9 hPa den 6 Tännäs och den 7 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1029,8 hPa den 7 Landsort (Södermanland)
Götaland 1030,4 hPa den 7 Visby flygplats (Gotland)
Lägsta lufttryck, september 2023
Norrland 979,0 hPa den 20 Vilhelmina (Lappland) och Norsjö (Västerbotten)
Svealand 985,6 hPa den 19 Hamra (Dalarna)
Götaland 988,6 hPa den 19 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, september 2023
Norrland 38 cm den 20 Kiruna (Lappland)
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm september 2023 (6 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i september 2023 (5 kB, pdf)