September 2023 - Som en mycket varm julimånad

Precis som de tidigare tre månaderna blev september globalt sett rekordvarm. Marginalen till den näst varmaste septembermånaden blev 0,5° vilket enligt Copernicus Climate Change Service är att betrakta som en "exceptionell" marginal. Därtill var september uppskattningsvis omkring 1,75° varmare än förindustriell tid vilket här räknas som åren 1850-1900. Ett lågtryck namngivet Daniel gav extremt stora mängder regn i Grekland och orsakade katastrof i Libyen. Havsisens årliga säsongsmaximum kring Antarktis blev rekordlågt.

 

Global temperaturanomali (vänster bild) i september 2023 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i september 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Även under september fortsatte den globala medeltemperaturen att befinna sig skyhögt över tidigare rekordvärden. Den tidigare varmaste septembermånaden var 2020 vars medeltemperatur var hela 0,5° lägre. Copernicus Climate Change Service kallar i sin sammanfattning denna rekordmarginal för "exceptionell". 

Utifrån Copernicus data slogs det gamla månadsrekordet för tredje månaden i rad med mer än 0,3° vilket i de här sammanhangen är extremt. Vanligen brukar marginalen i händelse av rekord för global medeltemperatur röra sig om någon eller några hundradelar.

De 30 varmaste månaderna globalt för perioden 1940-2023. Data från ERA5. Källa: Copernicus/ECMWF.
De 30 varmaste månaderna globalt för perioden 1940-2023. Data från ERA5. Källa: Copernicus/ECMWF. Förstora Bild

Årets september var enligt Copernicus omkring 1,75° varmare än det uppskattade medelvärdet för 1850-1900. Det innebär att vi nu tre månader i rad har haft en global medeltemperatur omkring 1,5° över medeltemperaturen för perioden 1850-1900 vilket används som referensperiod för förindustriell tid. September 2023 var även så pass varm att den var varmare än alla julimånader fram till 2014 och lika varm som juli 2015. Juli är ur ett klimatologiskt perspektiv den globalt sett varmaste månaden på året.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för septembermånader från 1979 till 2023.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för septembermånader från 1979 till 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Rekordvarm månad i minst 16 länder

Höstmånaden september påminde i år mer om en sommarmånad på många håll i Europa. Enligt Copernicus Climate Change Service var årets september den allra varmaste som observerats och det med en mycket god marginal på drygt en grad från det tidigare rekordåret 2020.

Minst 16 länder i Europa noterade sin allra varmaste septembermånad. Till denna skara länder hör Österrike (start 1767), Schweiz (start 1864), Storbritannien (start 1884), Luxemburg (start 1947), Frankrike (start 1900), Tyskland (start 1881), Ungern (start 1901), Danmark (start 1874), Finland (start 1900), Estland (start före 1924), Lettland (start 1924), Litauen (start 1961), Polen (start 1781), Tjeckien (start 1961), Slovakien (start 1931) och Belgien (start 1833).

I exempelvis Österrike var det gamla rekordet för högsta månadsmedeltemperatur i september från 1810 medan Polens var från 1866 och Frankrikes från 1949. I Tjeckien finns landstäckande statistik från 1961 och framåt men i Prag-Klementinu inleddes temperaturmätningarna redan 1775. Där slogs det gamla månadsrekordet för september från 1798.

I Danmark var september för första gången varmare än både juli och augusti. Månaden var dessutom bara en tiondel svalare än juni. Detta i en landstäckande mätserie från 1874 och framåt. Även i Belgien var september varmare än både juli och augusti vilket senast inträffade 1961.

I Uccle i Belgien noterades för första gången en värmebölja (minst 25° under fem dygn samt minst tre dygn med minst 30° grader) i september. Där har förekomsten av värmeböljor registrerats från 1892 och framåt.

Småkyligt på Island och lokalt på Iberiska halvön

I de sydvästra delarna av Iberiska halvön liksom på delar av Island var månaden normal (avser 1991-2020) eller småkylig. I lägre höjdnivåer uppmättes -7,9° i þingvellir på Island den 21:a. Så här års är det annars oftast som kallast uppe på hög höjd i Alperna. Kallast var det uppe på den italienska stationen Capanna Margherita (4554 möh) den 23:e då temperaturen där sjönk till -14,2°

Högsta temperaturerna i Spanien och Italien uppmättes under andra halvan av månaden

Månadens högsta temperaturer i Europa uppmättes i både Italien och Spanien först under månadens andra halva vilket får ses som anmärkningsvärt. Månadens allra högsta temperatur på 40,9° uppmättes i Alghero på Sardinien den 17:e september. Näst varmast där var Narcao med 40,7° samma dag.

Temperaturer på närmare 40° förekom annars vid några tillfällen under månaden. I samband med det ovanligt varma vädret i början av september uppmättes39,4° i Pruniers i Frankrike den 4:e. Stationen ingår i det franska sekundära nätverket av stationer. Lika varmt var det den 21:a september i Torregrotta på italienska ön Sicilien. Nästan lika varmt var det drygt en vecka senare, den 29:e, då temperaturen nådde 39,3° i El Granado i Spanien. I Portugal noterades samtidigt 35°-38° under månadens avslutande dygn. Den extrema värmen på Iberiska halvön kom att hålla i sig in i oktober med åtföljande nationella oktoberrekord. Mer om detta i oktoberkrönikan.

Tangerat norskt septemberrekord

Mycket av vädret i Europa i början av månaden styrdes av en så kallad omegablockering som gav varmt eller mycket varmt väder i delar av Västeuropa medan det på Iberiska halvön och sydöstra Europa istället var mycket ostadigt väder med kraftigt regn och åtföljande översvämningar. Särskilt varmt var det den 4-10 september. I Storbritannien hade man under denna period fyra dagar med minst 30,0° någonstans i landet. Det tidigare rekordet på tre dygn var från 2016, 1911, 1906 och 1898. Därtill noterades årets högsta temperatur i landet när Faversham nådde 33,5° den 10:e. Att årets högsta temperatur i Storbritannien uppmäts först i september är något som endast inträffat 2016, 1954, 1949 och 1919. I Österrike noterades hela 13,0° uppe på Sonnblick (3109 möh) den 9:e vilket överträffade det tidigare septemberrekordet på 12,4° från 1997. Temperaturmätningar vid Sonnblick har pågått sedan 1886.

Uppe på höjden i Alperna hade Capanna Margherita (4554 möh) i Italien temperatur över noll oavbrutet i 88 timmar från klockan 04 på morgonen den 4:e till kvällen den 7:e. För en station på Capanna Margheritas höjd är detta en extremt lång sammanhängande period över nollstrecket. 

I Norge tangerades det norska septemberrekordet på 28,6° den 11:e i Sigdal i Viken fylke. Lika varmt var det i Drammen den 8:e september 2021. 

Även nätterna var mycket milda i början av månaden. Bland annat slog tre stationer i Irland med omkring 140 års mätningar på nacken sina tidigare septemberrekord för högsta minimitemperatur. I Malin Head (startår 1885) sjönk temperaturen som lägst till 17,9° den 7:e. Detta var en tiondel högre än det gamla septemberrekordet från 1898. 

Inte minst i slutet av månaden förekom ovanligt varmt väder. Den 22:a uppmättes en minimitemperatur på 17,2° i Ruhnu i Estland. Enligt den estniska vädertjänsten har man aldrig uppmätt en så hög minimitemperatur så sent i september. Den 26:e september noterades ett tropiskt dygn i Kertj på Krim i Ukraina. Temperaturen sjönk då som lägst till 20,0°.

Torr och solig månad över delar av Europa

Det var inte bara varmt utan även torrt och soligt väder på många håll i Europa. I Tyskland hade man sin näst soligaste septembermånad efter 1959. Solskensmätningarna på landstäckande nivå sträcker sig i Tyskland från 1951 och framåt. I Österrike går solskensmätningarna tillbaka till 1925 och där är det bara september 1997 som varit soligare än årets upplaga. I Schweiz hade Luzern (startår 1901) sin allra soligaste septembermånad.

Medellufttryck i Europa i september 2023.
Medellufttryck i Europa i september 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Ovädret Daniel gav regnrekord i Grekland 

Ett intensivt lågtryck namngivet Daniel av den grekiska vädertjänsten drabbade Grekland där det lokalt föll abnorma mängder regn på mer än 500 mm i centrala Grekland. Tre stationer, Portaria Pelion, Zagora och Makrintsa, noterade alla drygt 750 mm den 5:e september. Därmed överträffades med god marginal det gamla nationella grekiska regnrekordet på 644,7 mm i Paliki Kefalonia i samband med lågtrycket Janus i september 2020. Av de tre stationerna föll mest i Portaria Pelion där man fick 762 mm. Zagora intog med sina 759,6 mm andraplatsen. Där föll 754 mm på 18 timmar. 

Daniel drog efterhand ut över Medelhavet och kom senare att ge upphov till en av de värsta väderrelaterade katastroferna i modern tid i Libyen, mer om det i avsnittet om Afrika.

I grannlandet Bulgarien noterades lokalt mer än 200 mm regn i den allra sydostligaste delen vilket var kopplat till Daniel. I Kosti i Tsarevo kommun noterades hela 311 mm regn på 13,5 timmar från sena kvällen den 4:e till mitt på dagen den 5:e. Totalt under de två dygnen den 4-5 september föll 333 mm i Kosti.

Daniel bidrog till europeiskt regnrekord

I samband med Daniels framfart föll 1235,4 mm i Makrintsa den 4-7 september. Enligt den grekiska vädertjänsten överträffade detta den största regnmängd som uppmätts under en hel kalendermånad i Europa. Det tidigare europeiska rekordet på 1225 mm var från februari 2019 och uppmättes i Askifou Chania i Grekland.

Centrala Grekland drabbades senare av Elias

Grekland kom i slutet av månaden att drabbas av ytterligare ett intensivt lågtryck, namngivet Elias. I samband med Elias föll ånyo stora mängder regn i de områden som tidigare under månaden drabbades av Daniels framfart. Staden Volos drabbades hårt och där fick man 307 mm den 27:e medan Vateri samma dygn rapporterade 260 mm. I Istiaia (Evia) fick man 486 mm på två dygn den 27-28. 

Nationellt regnrekord i Slovenien kring höstdagjämningen

Den 22-23 september föll extremt mycket regn i Slovenien med lokalt över 300 mm på 12 timmar. Allra mest uppmättes i Vogel där man satte nytt nationellt regnrekord för 12 respektive 24 timmar. Den största 12-timmarsmängden i Vogel skrevs till 313 mm medan 24-timmarsmängden blev 365 mm. Det gamla rekordet för 12-timmarsnederbörden på 286 mm var från den 4-5 augusti 1987 medan det tidigare rekordet för 24 timmar härrörde från den 13-14 november 1969 då det föll 363 mm. Bägge dessa gamla rekord hölls av Bovec.

Lokalt mycket regn även i sydligaste Schweiz och södra Frankrike

I sydligaste Schweiz finns ett område med speciella förutsättningar för mycket nederbörd. Där fick man under en 24-timmarsperiod den 21-22:a sammanlagt 218,6 mm i Mosogno. 

Även i södra Frankrike uppmättes lokalt mycket stora mängder regn strax efter månadens mitt. Under en period om 24 timmar föll 529,8 mm regn i Roqueredonde den 17:e. Stationen hör till Infoclimat och ingår inte i det reguljära nätverket av franska stationer. Mont Aigoual uppmätte 186 mm på 24 timmar den 16:e.

Allmänt blöt månad på Island

September blev en nederbördsrik månad på Island, lokalt till och med mycket nederbördsrik. Den 18:e och den 19:e föll kraftigt regn över delar av landet, särskilt över bergen längst i öster. Neskaupstaður fick under en 24-timmarsperiod den 18-19:e inte mindre än 171,6 mm.  I Akureyri fick man 55,9 mm den 19:e vilket är den näst största dygnsmängden där i september sedan mätningarna började 1927. Den 23:e september 1946 föll det 91,8 mm i Akureyri.

Nordamerika - New York drabbades av ymnigt regn

Större delen av Nordamerika fick en varmare septembermånad än vanligt. Särskilt stora var temperaturöverskotten i de inre delarna av norra Mexiko samt ett område i Kanada väster om Hudson Bay. Havsvattentemperaturen över Atlanten fortsatte att ligga på en rekordhög nivå under september. Temperaturunderskott återfanns över sydvästra USA samt södra Alaska. I ett litet område i sydöstra USA var temperaturerna förhållandevis normala relativt 1991-2020.  

Nordamerikas högsta temperatur uppmättes i slutet av månaden

Månadens högsta temperaturer hamnade på över 45 grader i sydvästra USA och norra Mexiko. I USA var högsta temperaturen 46,1° och uppmättes vid tre olika stationer i tre olika delstater den 5:e och 9:e september. I Mexiko nådde temperaturen lokalt över 47° den 10:e och den 24-26 september. Varmast var det den 25:e då Chininpas i delstaten Chihuahua uppmätte hela 48,5° vilket är en anmärkningsvärt hög temperatur för att vara i slutet av september. 

Under månadens första halva noterades flera nya eller tangerade septemberrekord runtom i USA, främst i delstaterna Texas, Minnesota, Wisconsin och i mindre grad Nebraska, Arizona och New Mexico. Bland rekordstationerna fanns några med mer än 100-åriga mätserier, däribland Hillsboro (startår 1903) i Texas, Park Rapids (startår 1893) i Minnesota och Stevens Point (startår 1893) i Wisconsin.

Kallast var det som så ofta den här tiden på året uppe vid den mycket högt belägna stationen Denali (ca 4300 möh) i Alaska. Där sjönk temperaturen till -23,4° den 7:e. I lägre höjdnivåer hade Salcha i östra Alaska -13,9° den 30:e september.

Regnrekord i New York

I slutet av månaden drabbades USAs folkrikaste stad New York av mycket kraftigt regn vilket bland annat berodde på ett nära nog stillaliggande lågtryck och att varm och fuktig luft från tropikerna strömmade norrut. Omkring 150-200 mm regn föll då på 24 timmar vid några stationer vilket orsakade översvämningar. Valley Stream strax öster om John F. Kennedy flygplats rapporterade 231,1 mm den 28-29. Den största 24-timmarsmängden vid själva flygplatsen blev 219,7 mm där man även noterade sin allra blötaste kalenderdag. Det ymniga regnet medförde att september 2023 blev den fjärde blötaste kalendermånaden som observerats i New York i en mätserie från 1869 och framåt. Bara augusti 2011, september 1882 och oktober 2005 har varit blötare i New York. Vid JFKs flygplats (start 1948) och La Guardia flygplats (start 1939) var månaden som helhet den allra regnigaste som observerats.

Några andra stora regnmängder på runt 200 mm i Nordamerika som förtjänar att nämnas är 202 mm på 24 timmar den 5 i New Orleans, 208 mm i La Escalera i Mexiko den 29:e och 195 mm den 19:e i Camoapa i Mexiko. Trots dessa regnmängder var det ändå övervägande torrt i Mexiko och Centralamerika i september.

Preliminär global nederbördanomali i september 2023. Källa: DWD (GPCC).
Preliminär global nederbördanomali i september 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Orkanen Lee nådde kategori 5 på Saffir-Simpsonskalan

De tropiska cyklonerna fortsatte att bildas i hög takt. Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe och Rina stod för oroligt väder på Atlanten.  Kraftigast var Lee som efter ett dygn av explosiv intensifiering nådde Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, den 8:e september. Trots att Lee tappat sin tropiska struktur när den senare nådde ostligaste Kanada var den tack vare sin storlek fortfarande respektingivande och förde med sig både regn och stormvindar över ett större område. 

Kring höstdagjämningen drog den tropiska stormen Ophelia in över de amerikanska delstaterna South och North Carolina. Ophelias mest betydande effekt var kraftigt regn. Som mest noterades då 194 mm vid Cape Carteret i North Carolina den 23:e.

Den tropiska stormen Philippe närmade sig i slutet av månaden ögruppen Små Antillerna där den kom att ställa till med oreda på sina håll. Mer om detta i oktoberkrönikan.

Amerikanska Jungfruöarna hör till Små Antillerna.
Amerikanska Jungfruöarna hör till ögruppen Små Antillerna. Den 9:e september uppmättes 36,1° i St Croix vilket enligt klimatologen Maximiliano Herrera är den högsta tillförlitliga temperatur som uppmätts där. September var dessutom den allra varmaste kalendermånad som observerats i St Croix (startår 1951) där det gamla rekordet var en månad gammalt. Bildkälla: USGS/Wikipedia. Förstora Bild

Bara två namngivna tropiska oväder på östra Stilla havet

I östra Stilla havet var den tropiska cyklonaktiviteten under september lägre med endast två namngivna stormar, Jova och Kenneth. Icke desto mindre nådde Jova den 7:e skalans högsta nivå, kategori 5. Under år med El Niño är sannolikheten för kategori 5-orkaner högre än under ett normalår. Jova försvagades kort därefter för att sedermera lösas upp över öppet hav. Kenneth var en kortlivad tropisk storm som inte förde något större väsen omkring sig.

Asien - Extrema regnmängder i Hong Kong 

I större delen av Asien var månaden mildare än normalt, särskilt milt var det i Japan, Kina, nordvästra Sibirien och länderna kring Persiska viken. För Japans och Kinas del var månaden rekordvarm.

Månadens, och även världens högsta, temperatur i september blev 50,2° i Kuwait City den 6:e. Minst lika anmärkningsvärt är de 50,1° som uppmättes den 11:e i Omidieh i Iran. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera är detta det allra senaste datum som 50° noteras vid någon station i världen. Det tidigare rekordet för senaste datum med minst 50° vid en station i världen var den 7:e september vilket skedde så sent som 2021 i Death Valley i USA.

Under -15° i Sibirien

Avkylningen av Sibirien kom igång under månaden och temperaturen kröp vid några tillfällen under -15°. Lägsta temperaturen blev -18,3° uppmätt i Vostocnaya den 30:e september. Östra Sibirien hade tillsammans med ett område kring Aralsjön delvis kyligt väder med temperaturunderskott. 

Tropiska cykloner gav stora mängder regn

Den intensiva tropiska orkanen Saola nådde land i södra Kina den 2 september och var enligt Hong Kong Observatory den näst kraftfullaste som observerats i Sydkinesiska havet. Saola kom att fälla mycket regn över Hong Kong med omnejd. Xinxing i den kinesiska provinsen Guangdong fick under 24 timmar den 1-2 sammanlagt 417,7 mm. I Hong Kong uppmättes nästan 180 mm regn under månadens två första dygn. Men mer regn, betydligt mer, skulle komma att falla där några dygn senare.

När den tropiska orkanen Haikui passerade över Taiwan den 3-4 september föll stora mängder regn. Lokalt föll då under båda dagarna mer än 500 mm regn i den östra delen. Allra mest fick Chikeshan med 672,5 mm den 3. Högsta värdet dagen därpå, den 4:e, blev 570 mm i Paoxi.

Rekordregn i Hong Kong i Haikuis spår

Haikui drog senare vidare mot Kina och i kölvattnet av den gamla orkanen föll enorma mängder regn i Hong Kong med omnejd vilket renderade översvämningar. Haikui försvagades efterhand i takt med att ovädret rörde sig mot Guangdongprovinsen i Kina dit den nådde som ett tropiskt lågtryck den 5:e.

Ett tråg kopplat till resterna av Haikui kom några dagar senare att ge upphov till extrema mängder regn över Hong Kong-området. På 12 timmar den 7-8 september fick Shenzhen 465,5 mm regn vilket är nytt rekord för stationen som startade 1952. Hong Kong Observatory noterade 158 mm på en timme den 7:e vilket är den största timnederbörd som observerats där. Detsamma gäller för de 605,8 mm som föll där under 12 timmar. Den maximala regnmängden under en 24-timmarsperiod den 7-8 september blev enligt Hong Kong Observatory 638,5 mm. Den enda större regnmängd som fallit under en 24-timmarsperiod där är från den 30:e maj 1889 då 697,1 mm föll. Det ymniga regnet den 7-8 september bidrog starkt till att september månad blev den allra regnigaste septembermånad som observerats i Hong Kong med totalt 1067,1 mm. Det gamla rekordet på 844,2 mm från 1952 slogs därmed med bred marginal

Den allra största regnmängden på 24 timmar i samband med resterna av Haikui noterades vid Stanley station där hela 842 mm uppmättes den 7-8 september. Faktum är att hela denna mängd föll inom loppet av drygt 19 timmar.

Tropiska stormen Yun-Yeung fällde sina tårar över Japan

I Japan drog den tropiska stormen Yun-Yeung in över landet där det i Chiba Prefektur, vilken är en del av Stortokyo, lokalt föll mer än 300 mm. Mobara med mätningar från 1976 och framåt fick mest med 392,0 mm, vilket är deras största 24-timmarsmängd oavsett tid på året. Av denna mängd föll 371 mm under 12-timmar. I Miyakejima (startår 1942) i Tokyo Prefektur noterades 122 mm regn under 1 timme den 8:e, vilket är den största nederbördsmängden som observerats under en timme där oavsett tid på året. Det gamla rekordet på 109,7 mm var från 1957.

Kraftigt monsunregn i Indien

Ett par tillfällen med kraftigt monsunregn noterades i mitten av månaden i Indien. Den 15:e rapporterades 445 mm från Bhimpur i landets centrala del och dagen därpå 365 mm från Bagidora.

Arktis - Sjätte lägsta säsongsminimumet

Det årliga säsongsminimumet inföll som vanligt under september. Årets minimum blev det sjätte lägsta enligt amerikanska National Snow & Ice Data Center (NSIDC). Den 18:e september täcktes Arktis då av 4,234 miljoner km² havsis. 

Praktiskt taget hela Arktis erfor en varm eller mycket varm höstmånad. De största överskotten sågs i ett stråk över Ishavet från kanadensiska Banks Island i Beauforthavet till nordväst om ryska New Siberian Island i Laptevhavet.

Månaden var kylig i södra Labradorhavet, södra Grönland, västra Svalbard samt inom ett litet av ryska Arktis. September var vid Svalbard lufthavn den kyligaste sedan 2005. I ett klimatologiskt perspektiv relativt 1961-1990 var årets september på Svalbard dock inte nämnvärt kall utan låg nära normalvärdet för 1961-1990. Som bekant värms Arktis upp nästan fyra gånger snabbare än resten av världen. Svalbard lufthavn hade dessutom en ovanligt nederbördsrik septembermånad. Där uppmätte man 58,7 mm vilket överträffade den tidigare toppnoteringen för september på 50,6 mm från 1999. 

Högsta temperaturen uppmättes på Novaya Zemlya i september

I början av månaden förekom lokalt mycket höga temperaturer på sydvästra Grönland. Allra varmast var det den 5:e då Söndre Strömfjord hade 15,3°. Detta var inte månadens högsta temperatur i Arktis. Den stod Malye Karmakuly på ryska Novaya Zemlya för där man dagen innan rapporterat 18,9°

Under -20° i nordligaste Kanada

Inre Grönland noterade som så många gånger förr lägsta temperaturen. Uppe vid Summit (ca 3200 möh) var det som lägst -40,0° under morgontimmarna den 21:a. Betydligt beskedligare temperaturer var det i de lägre höjdnivåerna med ett avläst timvärde på som lägst -20,3° vid automatstationen Alert i Kanada den 29:e.

Temperaturavvikelse i september 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt 1991-2020.
Temperaturavvikelse i september 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Rekordlågt säsongsmaximum med bred marginal

Havsisen kring Antarktis växte inledningsvis snabbt för att sedan avstanna. Det årliga säsongsmaximumet för Antarktis blev rekordlåga 16,96 miljoner km² och uppmättes redan den 10:e september. Det tidigare lägsta säsongsmaximumet för perioden 1979 och framåt är utifrån NSIDC data från 1986. Den gången var säsongsmaximumet 17,99 miljoner km². Årets maximum blev således drygt 1 miljon km² lägre vilket är en anmärkningsvärt stor marginal. 

Praktiskt taget hela Antarktis hade en mild eller mycket mild septembermånad. De största överskotten återfanns över Rosshavets shelfis. Över Weddellhavet rådde istället kallt vårvinterväder. 

Den 5-6 förekom för årstiden lokalt mycket låga temperaturer på Antarktiska halvön med omnejd. Base Orcadas -25,0° och Base Esperanzas -24,8° den 5 var knappt fem grader från stationernas respektive septemberrekord. De mycket låga temperaturerna följdes sedan av en snabb lindring i kylan. Base San Martin gick på mindre än ett dygn från -27,0° till +3,1° den 6:e.

Vid kuststationen Davis (start 1961) gick temperaturen den 14:e strax över 0° vilket är en sällsynthet i september. Som högst var det 0,4° där vilket slog det tidigare septemberrekordet på 0,3° från 1989. Även 1970 nådde temperaturen över 0° i september då det var 0,1° där.

Precis som i augusti nådde temperaturen i det inre av Antarktis lokalt under -80°. Vostok hade -80,6° som lägst den 9:e. På Antarktiska halvön stod Base Marambio för kontinentens högsta temperatur i september då temperaturen där den 7:e kröp upp till 6,0°.

Sydamerika - Nationellt värmerekord i Peru

De södra delarna av Chile och Argentina hade en kall vårmånad. I övriga Sydamerika hade i princip alla platser en varm månad. Särskilt stora var överskotten i området kring Paraguay, södra och mellersta Brasilien samt kustområdena i norra Chile, Peru och Ecuador. Kustområdenas överskott influerades av den pågående kraftiga El Niño som väntas nå sin kulmen kring årsskiftet.

Nationellt värmerekord i Peru den 27:e

Månadens högsta temperatur stod Villamontes i Bolivia för. Där kom temperaturen den 17:e upp i 44,5°. Nästan lika varmt var det den 24:e i Paraguay där Filadelfia uppmätte 44,4° medan Posta Zalazar i Argentina rapporterade 44,1°. Posta Zalazar ingår dock enligt uppgift inte i det officiella observationsnätverket.

Brasiliens högsta värde blev 43,5° och uppmättes i São Romão den 26:e. I Peru noterades ett nytt nationellt absolut värmerekord den 27:e när temperaturen i Tingo de Ponaza kom upp i 41,4°. Därmed överträffades Perus tidigare värmerekord på 41,1° från Neshuya i augusti 1963. 

Värmerekord över Franska Guyana

Den 26:e uppmätte Saint Laurent du Maroni i Franska Guyana 38,8°. Enligt den franske meteorologen Etienne Kapikian är detta den högsta temperatur som uppmätts i det franska departementet som trots att det ligger i Sydamerika ingår i EU. Det tidigare septemberrekordet på 38,1° hade bara drygt 10 dagar på nacken.

Som lägst under -15° i höglänta delar av Anderna

De höglänta delarna av Anderna levererade som så många gånger förr månadens lägsta temperatur. Kallast var det den 9:e i Patahuasi i Peru där temperaturen sjönk till -17,3°. Dagen innan hade Lago Chungará i de chilenska delarna av Anderna haft -16,7°.

Fyra dygns regn gav månadsrekord i Argentina

I början av månaden föll mycket stora mängder regn i norra Argentina. Den 2:a fick Ituzaingó 267 mm regn. Där lyckades man enligt den argentinska vädertjänsten på blott fyra dagar slå sitt gamla septemberrekord för största regnmängd. Under dessa fyra dygn fick stationen 366 mm regn. 

Även i Brasilien förekom stora mängder regn i början av månaden. Den 4:e föll det på flera håll 100-150 mm regn i Rio Grande do Sul i samband med ett kraftigt lågtryck. Under en 24-timmarsperiod den 3-4 erhöll Cruz Alta i delstaten Rio Grande du Sol i landets södra del 184 mm under en 24-timmarsperiod. Det ymniga regnet orsakade översvämningar och minst 21 människor omkom.

Från Colombia rapporterade Medio San Juan hela 403 mm (211 mm och 192 mm) den 18-19 september.

Afrika - Stormen Daniel bidrog till katastrof i Libyen

Varmast i Afrika är det så här års ännu i Nordafrika. Där hade In-Salah i Algeriet den 2:a september 47,1° vilket blev Afrikas högsta temperatur. Kallast var det som så ofta så här års i Sydafrika där Sutherland landade på -7,6° den 4:e. Nästan lika kallt var det där den 12:e med som lägst -7,5°.

Månaden var varm på de flesta håll. Störst överskott hade Algeriet, nordöstra Afrika samt länderna kring Zimbabwe. På den franska ön Reunion (start 1968) var september rekordvarm. Kyligt var det däremot främst i större delen av Libyen, västra Sydafrika samt den södra delen av Namibia.

Oväder över torrt ökenland

När lågtrycket Daniel efter att ha härjat över Grekland drog sydvästerut över Medelhavet fördjupades det och omvandlades till en så kallad "medicane". Daniel tog sedan en bana in över nordöstra Libyen där extremt stora regnmängder föll över det torra ökenlandet. I staden Derna (även kallat Darnah), där två dammar i behov av underhåll kollapsade av det ymniga regnet, dränkte en flodvåg av lervälling staden. Bortåt 10000 människor befaras ha omkommit till följd av katastrofen. Libyens observationsnätverk är sparsamt och den största uppmätta regnmängden blev 414 mm den 9 september i Al-Bayda. 

Libyen före och efter stormen Daniels framfart. Staden Derna (eller Darnah) syns i nordost.
Libyen före och efter stormen Daniels framfart. Staden Derna (eller Darnah) syns i nordost. De blåa områdena visar områden som översvämmats till följd av allt regn som föll över det torra ökenlandet. Källa: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery. Förstora Bild

Australien/Nya Zeeland/Oceanien

Australien som helhet hade sin tredje varmaste septembermånad. Rekordet innehas således fortsatt av 2013. I delstaten Western Australia var dock årets septembermånad den allra varmaste som observerats och slog därmed det tidigare rekordet från 2020. Delstaterna South Australia, Victoria och New South Wales hade alla tre sin näst varmaste septembermånad efter 2013.

Den 19 noterade Sydney flygplats (startår 1939) ett nytt septemberrekord på 35,9° vilket med tre tiondelar överträffade det tidigare från år 2000. Vid Sydney Observatory Hill där mätningar pågått sedan 1859 tangerades septemberrekordet på 34,6° från 1965. Samma dag krossade Gabo Island i delstaten Victoria sitt tidigare septemberrekord från 2017 med lite mer än tre grader då temperaturen nådde upp i 34,6°. Där har man mätt temperaturen i 113 år.

September var inte bara extremt varm i Australien utan även extremt torr. För landet som helhet var detta den allra torraste septembermånad som registrerats i en mätserie som startade år 1900. Under år med både El Niño och en positiv fas av Indian Ocean Dipole (IOD) ökar sannolikheten betydligt för varmt och torrt väder över Australien. Detta gäller särskilt för landets centrala delar.

Rekordvarm septembermånad på Nya Zeeland

Även Nya Zeeland hade ovanligt varmt väder i september. Månaden som helhet blev rekordvarm för önationen där landstäckande statistik finns från 1909 och framåt. Det skall dock sägas att Nya Zeelands vädertjänst i sin sammanfattning för september explicit skriver att månaden nominellt sett var 0,003° varmare än september 1988.  

Mycket varmt och blött den 20-21 september

Den 20-21 september uppmättes extremt höga temperaturer för årstiden. Flera stationer runt om i landet noterade under båda dessa dygn nya septemberrekord. Exempelvis i Gisborne (startår 1905), Ranfurly (startår 1897), Timaru (startår 1885) och Tapanui (startår 1900).

Wairoa uppmätte 29,6° den 21:a. Värdet är det högsta som observerats på Nordön och det tredje högsta för Nya Zeeland i september månad. Det tidigare septemberrekordet för Nordön var 27,7° uppmätt i Hastings 1955 och senare igen i Waikaremoana 1975. 

Den 20:e september uppmätte den nederbördsrika stationen Milford Sound på Sydön 234 mm regn. Kort därefter, den 21-23, föll för området stora nederbördsmängder. För fyra stationer med mer än 100-åriga mätserier noterades då nya dygnsnederbördsrekord för september. Exempelvis i Alexandra (startår 1922) som fick 45 mm den 21:a medan Queenstown (startår 1890) fick 87 mm.

Mycket regn på Nya Kaledonien i mitten av månaden

Större regnmängder saknades denna månad men i samband med att ett lågtryck fördjupades väster om Nya Kaledoniens huvudö föll stora mängder regn den 13-16 september. De största regnmängderna hamnade då längs med ostkusten medan de minsta återfanns på huvudöns nordvästra sida. Enligt vädertjänsten på Nya Kaledonien var den största uppmätta mängden under 72 timmar 278 mm. Största mängd under 24 timmar stod Tohuo för där man fick 177 mm den 14:e.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.