Blockering

Blockering är en beteckning på en situation då ett väderläge verkar fastlåst. Vädret blir då nästan detsamma i kanske flera veckor i sträck.

Luftströmmarna runt jorden har ett vågformat utseende på våra breddgrader. Om man följer utseendet på dessa vågor från dag till dag kan man se hur amplituden i något område ökar. I vågdalarna är det då kall luft och i vågtopparna varm luft.

Så småningom knipsas en våg av och det blir som en varm bubbla ganska nordligt och en kall bubbla i söder. Den allmänna luftströmmen delar sig då och får gå runt dessa bubblor, som oftast blir liggande stilla, och vi har då fått en typ av så kallad blockering.

Detta är ett sätt hos atmosfären att utjämna den temperaturskillnad som skapas på grund av att tropikerna får mycket mer solenergi än polarområdena.

Omegablockeringar

Strömningsmönstret i fria atmosfären kan ibland få formen av den grekiska bokstaven omega (Ω). Det gör att meteorologerna ibland talar om omegablockeringar.

Bilden visar ett exempel på hur strömningsmönstret i atmosfären bildat en så kallad omegablockering.
Strömningsmönster och temperatur i 500 hPa-nivån (cirka 5 km höjd) med ett omegaliknande utseende den 8 mars 2022. Källa: ECMWF. Illustration SMHI Förstora Bild

Blockeringar är ganska vanliga på våren

En vanlig tid för blockeringar är januari till mars. I genomsnitt har man då någon form av blockering över våra områden under 10-15 % av tiden. Variationen är emellertid stor från år till år. Varaktigheten är i regel 1-2 veckor men det finns blockeringar som varat ändå upp till omkring 4 veckor.

Medellufttryck i Europa i februari 2021
Medellufttryck i Europa i februari 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Exempelvis präglades februari 2021 av en längre period med blockerat väderläge som höll de atlantiska lågtrycken borta från Skandinavien. Följaktligen blev månaden mycket torr på många håll.