November 2023 - Kallast på många håll sedan 2010

Månaden blev kallare än normalt i hela landet, och har i stora delar av Norrland, Svealand och även delar av Götaland inte varit så kall sedan november 2010. Långvariga och tidvis kraftiga snöfall gav ovanligt stora snödjup tidigt, främst i södra Norrlands inland, och i slutet av månaden la sig snön även ner över stora delar av Götaland. I samband med lågtryck som passerade i omgångar fördes också mildluft in i korta perioder. Då förekom rikliga mängder regn, främst i Norrlands kustland och i sydligaste Götaland där det också slogs ett par novemberrekord.

Temperatur 

November i sin helhet blev kallare än normalt jämfört med normalperioden 1991-2020, med ett par milda dagar främst i söder när lågtryck passerade. I Norrland, stora delar av Svealand och även delar av Götaland har medeltemperaturen vid de flesta mätstationerna inte varit så låg sedan 2010.

Månadens högsta temperatur blev 12,3°C och noterades både på Hallands Väderö i Skåne den 2, och i Lund den 3. Lägsta temperatur blev -33,4°C som noterades i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 22.

I början av månaden rådde det meteorologisk vinter i nästan hela Norrland samt nordvästra Svealand, söder därom var det ännu meteorologisk höst. Ett högtryck över Norrland stärktes den 11 och förde ner kallare luft över landet. I samband med detta avancerade vintern även ner över resterande Svealand och delar av norra Götaland.

I söder bröts kylan av med lågtryck som passerade söder om landet den 14 samt den 16 till 17 och då förde med sig mildare luft. Denna nådde dock inte upp helt till ostligaste Svealand där vintern anlände den 16, utom allra närmast kusten.

Kampen mellan kylan i norr och mildluften i söder fortsatte med kallare luft som återigen tog sig ner över landet den 18. Den 22 förde ett omfattande och djupt lågtryck in mildare luft men endast kortvarigt, då kylan bredde ut sig över landet den 25. Vintern tog då ytterligare ett kliv nedåt i landet och anlände till Götaland, utom lokalt närmast kusten i Skåne och på Gotland.

I samband med de kalla dagarna i slutet av månaden uppmättes på många håll i Götaland temperaturer där man måste gå tillbaka till 1960-, 1970- och 1980-talen för att hitta lägre temperaturer för månaden. I Visby (Gotland, startår 1859) sjönk temperaturen natten mot den 30 till -15,4°C, vilket är den lägsta temperatur som har uppmätts där i november sedan mätningarna startade. Tidigare rekord på -12,0°C noterades 1884.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2022.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för november 2023 Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under november 2023.
Månadsmedeltemperaturen under november 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare novembermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i november i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i november (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i november (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Under november berörde lågtrycken främst östra och södra delarna av landet, och allt eftersom kalluften svepte ner över landet övergick regnet i snöfall. I norra Norrland stabiliserade högtryck vädret under större delen av månaden.

Det var främst längs Västerbottenskusten, i södra Norrland, nordvästra och östra Svealand, nordöstra och sydligaste Götaland, samt på Gotland som det noterades nederbörd över det normala jämfört med normalperioden 1991-2020. I resten av landet låg nederbördsmängderna under det normala.

Främst var det södra Norrland som utmärkte sig med uppåt 3 gånger mer nederbörd än normalt, och den största månadsnederbörden blev 215,7 mm i Hudiksvall i Hälsingland. Detta är nytt novemberrekord för stationen som startade 1934.

Även i Västerbotten föll stora mängder där Lövånger noterade 201,8 mm. Det är nytt rekord för stationen, som startade 1881 men tyvärr hade avbrott 2005-2018. Nytt rekord blev det även för mätserien Holmön/Holmögadd med 135,3 mm. Där startade mätningarna 1879.

I Ångermanland noterade Härnösand 198,8 mm. Av dessa föll 58,0 mm mellan klockan 07 och klockan 19 den 4. Detta är den högsta nederbörden på 12 timmar i november som vi känner till i Sverige, och den föll som regn.

Även Skåne utmärkte sig som extra nederbördsrikt under november och i Knopparp noterades 69,6 mm den 16. Detta blev månadens största dygnsnederbörd i landet och är för övrigt den största dygnsnederbörd i november som har uppmätts i Skåne. Även här föll den som regn. Falsterbo i sydligaste Skåne hade sin allra nederbördsrikaste novembermånad med 112,0 mm sammanlagt. Tidigare rekord var 110,9 mm i november 2015.

Torrast var det i Lapplandsfjällen där Katterjåkk hade sin torraste november sedan 2002.

Karta över nederbörd november 2023.
Nederbördssumma under november 2023. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2023.
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för november 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2023 (730 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2023 (24 kB, pdf)

Vind

Månaden präglades i stora drag av ett högtryck med lugna vindförhållanden. Detta medförde en något mer vindstilla november än normalt. Undantaget är södra och mellersta Norrlandskusten, där det blåste något mer än normalt.  

Den 4 blåste det upp till storm på Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen, och högsta medelvind blev 27,9 m/s, med vindbyar som precis nådde upp i orkanstyrka med 32,9 m/s. Båda dessa mätningar blev också de högsta vindstyrkorna som uppmättes under månaden.

Utanför fjällen blev det som blåsigast vid kusten i samband med lågtryck och snöfall. Den 22 uppmätte Hanö utanför Blekingekusten vindbyar på 30,3 m/s och den 28 blåste det 24,2 m/s i medelvinden vid Bjuröklubb vid Västerbottenskusten.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2023. Förstora Bild

Snö

Månaden inleddes med snöbeklädd mark i majoriteten av Norrland, västra Svealand samt nordligaste Dalsland, efter att ett kraftigt snöfall drog förbi i slutet av oktober. Den 3 rörde sig nya fronter med snöfall in och den 5 kunde det konstateras ovanligt stora mängder snö i Sveg i Härjedalen, där 46 cm hade uppmätts. Detta är det största snödjup som har uppmätts så pass tidigt på säsongen där. Snöfallet följdes dock av mildluft och snötäcket minskade sakta utmed kusten.

Den 10 rörde sig nya snöfallsområden in och blev främst i södra Norrland långvariga. Sveg kunde då rapportera 60 cm snö, vilket är det näst största snödjup i november som har rapporterats här. Störst var det 1910 då 62 cm noterades. Vidare la sig snön återigen utmed kusten, särskilt framåt den 14 och 15 när ett lågtryck passerade. Då drev snöbyar in längs Norrlandskusten och Upplandskusten, där de sedan vandrade vidare in mot södra Dalarna. Även väster om Vänern kunde man konstatera snöfall.

Den 16 passerade ett lågtryck söder om Sverige och gav rikliga mängder regn, men även blötsnö och i Baramossa i Halland uppmättes ett snödjup på 10 cm under morgonen. Detta smälte dock bort under dagen. Norrifrån bredde kall och torr luft ut sig och lättare snöfall förekom på många håll även ner över Götaland.

Mildluft tog sig in den 22 och den snö som hade lagt sig i Götaland och södra Svealand smälte bort. Det dröjde dock inte länge förrän kalluften var tillbaka och snöbyar drog in över de östra landskapen den 24 till 27. Bland annat noterade Visby 17 cm på morgonen den 28, och Älvkarleby i norra Uppland 38 cm. Snöfallet fortsatte när ett mer sammanhängande snöfallsområde drog in österifrån med kraftigt snöfall längs kusterna den 28. I Umeå kunde man dagen efter konstatera att snödjupet hade ökat med 30 cm. Lokalt i Jämtland föll ännu större mängder, där Vallbo uppmätte ett snödjup på 120 cm, vilket blev det största snödjupet som uppmättes under månaden. Även närliggande Höglekardalen kunde notera ett djupt snötäcke med 116 cm. 

Snödjup den 15 november 2023.
Snödjup den 15 november 2023. Förstora Bild
Snödjup den 30 november 2023.
Snödjup den 30 november 2023. Förstora Bild

Solskenstid

Jämfört med det normala blev det på de flesta håll en solfattig månad. Med sina 9 timmar var det Östersund (startår 1957) som var den solfattigaste stationen. Det lägsta värdet där i november är 6 timmar som uppmättes 1974. 

Flest soltimmar registrerades i Falsterbo, där man noterade 58 timmar. Detta är omkring det normala för årstiden. Även Lund, Göteborg och Karlstad, samt fjällstationerna, rapporterade soltimmar omkring eller över det normala.

Det soligaste dygnet under månaden blev den 25 då många stationer i Götaland och Svealand rapporterade 3-6 soltimmar. 

Karta med soltimmar under november 2023.
Antal soltimmar i november 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2023.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2023. Förstora Bild

 

Åska

Åskaktiviteten är normalt låg under november, och denna månad förekom åska under 3 dygn. Flest blixturladdningar var det den 24 med 7 urladdningar i Skåne och Halland.

Totalt antal blixtar under november 2023.
Totalt antal blixtar under november 2023. Förstora Bild
Antal åskdagar under november 2023.
Antal åskdagar under november 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Mild inledning i söder och snöfall i norr

Månadsövergången präglades av ett lågtryck som rörde sig upp över Baltikum och Finland, och gav stora mängder snö i Norrland. Den 1 berörde det främst de mellersta och norra delarna av Sverige. I Götaland och stora delar av Svealand blev det däremot mest uppehåll och på en del håll kunde det skådas en klar himmel.

Natten mot den 2 så fortsatte snöfallet åt nordost och lämnade till sist Sverige via Västerbottenskusten under morgonen. En svag högtrycksrygg sträckte sig nu in norrifrån med kallare luft och de låga molnen hade svårt att lätta. I söder så rörde sig däremot en ny varmfront in med regn som övergick i snöfall över nordvästra Svealand och sydligaste Norrland. Den milda och fuktiga luften gav i Götaland gråväder med duggregn, dis eller dimma, som på många håll skulle visa sig vara seglivad.

En nederbördsrik allhelgonahelg

Ett lågtryck, som fått namnet Ciarán, bromsades upp på Nordsjön innan det kunde dra in över Sverige. Detta hindrade dock inte tillhörande fronter och dellågtryck att dra upp över landet med snöfall under den 3 till den 5. Det blev rikliga mängder både regn och snö, och rekord för dessa. I Sveg hade man den 5 uppmätt 46 cm, vilket är det största snödjupet som har uppmätts här så pass tidigt på säsongen. Utmed kusten och över östra Svealand kom nederbörden snarare helt eller delvis som regn. I Härnösand uppmättes 93,0 mm från den 3 till den 5, där det var som kraftigast den 4. Då kom det 58,0 mm på 12 timmar mellan klockan 07 och klockan 19. Detta är den högsta nederbörden på 12 timmar i november som vi känner till i Sverige.

Seglivad dis och dimma och passerande nederbördsområden

Dimma vid sjön Trehörningen
Dimman låg tät på många håll den 6 november, här vid sjön Trehörningen i Hyssna, Västergötland. Foto Kristina Jogelid Förstora Bild

Den 6 hade allhelgona-lågtrycket rört sig vidare och molnen låg täta över landet. Mildare luft etablerade sig och fuktigheten steg, vilket gjorde att dimma bredde ut sig och hade svårt att lätta, främst i södra Norrland och Västerbottens län. Längst i norr fick man tidvis snöfall, samtidigt som man i söder fick lätt regn eller duggregn. Under eftermiddagen drog sedan ett stråk med skurar in söderifrån, men under dagen uppstod också en del luckor i molntäcket vilket gav utrymme för någon sol.

Vidare fram till den 9 fortsatte vädret på samma spår. Låga moln och gråmulet väder som främst i Götaland kunde brytas av med kortvariga luckor i molntäcket som släppte igenom en del sol. Dis och dimma låg kvar långt in på dagarna, främst i norr men även till viss del i södra Sverige. De låga molnen gav tidvis duggregn eller lätt snöfall ungefär från södra Norrland och vidare norrut. Det rörde sig även skurar österut över Götaland och Svealand i flera omgångar, då i samband med fronter. När dessa nådde nordvästra Dalarna och en bit upp i södra Norrland övergick regnet i snöfall.

Ett svagt lågtryck rörde sig den 10 upp på Bottenhavet och förde in snöfall över mellersta Norrland. Strax innanför kusten blev snöfallet tidvis kraftigt och det blev blåsigt i nordostvinden, samtidigt som det allra närmast kusten kom som regn. Störst snödjupsökning blev det i Mälgåsen i östra Jämtland med 27 cm fram till morgonen den 11. Även i Sveg i Härjedalen ökade snödjupet, på morgonen uppmättes det till 60 cm. Detta var inte bara det då största snödjupet i landet utan också det näst största som har uppmätts i november i Sveg, där endast 1910 hade mer snö med 62 cm. I söder passerade återigen skurar och i norra Norrland började det sakta spricka upp i takt med att ett högtryck växte in.

Högtryck i norr och kallare luft

Ett högtryck över norra Sverige stärktes allt mer från den 11 och öppnade upp för kallare luft att börja ta sig ner över landet. Detta innebar att stora områden i norra Norrland fick en klar och kall natt, men under dagen fylldes det på med låga moln. Annars dominerade fortsatt molnen, över Svealand och sydligaste Norrland blev det tidvis regn och i Götaland mest uppehåll. I mellersta Norrland fortsatte snöfallet från gårdagen, med en del blöta inslag ut mot kusten. Det avtog sakta men höll sig kvar fram till den 13.

Till den 12 var de klara områdena kvar endast i nordligaste Norrland, i övrigt låg molnen täta. I söder passerade det ett par skurar under dagen, främst i Östersjölandskapen, som avtog till den 13. Då kom det även lite lättare snöfall in över östra Svealand som övergick alltmer i lätt regn under dagen. Främst i landets västra delar bildades det luckor i molntäcket som fick temperaturen att sjunka. I Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen uppmättes -32,5°C natten mot den 14.

Så gott som hela landet täcktes av ett molntäcke den 14 och söder om landet passerade ett lågtryck som förde in regn över södra Götaland. I samband med detta tilltog också nordostvinden. Byar av snö eller blötsnö passerade på en del håll och blev ymniga i Gävlebukten och väster om Vänern. Vidare den 15 passerade lågtrycket österut och byar av regn eller blötsnö kunde noteras främst i Östersjölandskapen. Molnigheten minskade återigen med klara områden i fjälltrakterna, och under dagen även korta stunder på en del håll runtom i landet.

Snö på Flatruet
Ihärdigt snöande gav stora snödjup i södra Norrland. Bilden är tagen 12 november vid Flatruet utanför Funäsdalen, Härjedalen. Foto Micke Persson Förstora Bild

Rikliga mängder regn längst i söder

Under natten till den 16 så rörde sig ytterligare ett lågtryck förbi på södra Östersjön som vek av söderut den 17. I samband med det föll rikliga mängder regn över södra Götaland, i synnerhet i Skåne och Blekinge, och det var blåsigt i ostvinden. Mest fick Knopparp i mellersta Skåne som från den 15 till 17 kunde notera 91,6 mm, varav 69,6 mm uppmättes den 16. Detta är det största dygnsvärde som vi vet om i Skåne under november. Ett novemberhögsta kunde också noteras i Lyckeby i Blekinge med 56,5 mm den 16, vilket är den högsta dygnsnederbörden som har uppmätts i Blekinge i november. Rekord slogs dessutom även i Malmö, Kristianstad och Hanö. Regnmängderna ställde till det med höga flöden och översvämningar, och i Helsingborg registrerades det ett par blixturladdningar. I inlandet övergick regnet också helt eller delvis i snöfall, på morgonen den 16 hade 10 cm snö lagt sig i Baramossa i sydligaste Halland.

I resten av landet var det fortsatt lugnt med uppklarning i Norrland. Detta i samband med kall och torr luft gjorde att temperaturen var låg för årstiden, men även att det blev stora temperaturvariationer beroende på var molnen dämpade kylan.

Uppklarning och sjunkande temperatur

Efter att lågtrycken hade passerat söder om landet var det den 18 återigen högtrycket som dominerade väderläget. I söder kunde lätta regnskurar noteras på Öland och Gotland, och molnen återfanns i norra Götaland, södra Svealand och nordligaste Norrland. I resten av landet blev det en klar dag med en blek novembersol och mest uppehåll. Minusgraderna började nu sträcka sig allt längre söderut även en bit in på förmiddagen, högsta temperatur blev under dagen 5,9°C i Karlshamn i Blekinge.

Till den 19 ökade molnigheten återigen när en front närmade sig från sydväst med skurar över Skåne, och i Östersjölandskapen passerade byar av regn eller blötsnö. Klart blev det främst i mellersta Norrland. Temperaturen i Götaland steg återigen, men natten mot den 20 blev det kallt i Norrland och i Sveg i Härjedalen uppmättes -32,1°C. Detta är den lägsta temperaturen i Sveg sedan 1963 då det var -32,4°C.

Svag vind och mycket moln

Revorna i molntäcket som fanns över mellersta Norrland slöt sig under dagen den 20 och det var återigen molnen som dominerade över landet, utom i nordligaste Norrland. Vinden var svag och byar av regn eller blötsnö passerade i de östra landskapen. Den 21 hade ett liknande väderläge men med ett något mer uppluckrat molntäcke i norra Norrlands kustland och i Götaland. Sent natten till den 22 noterades -33,4 °C i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen, vilket blev den lägsta temperaturen som uppmättes i november, innan temperaturen steg även här.

Lågtryck på Norska havet gav snö och blåsigt väder

Ett omfattande och djupt lågtryck rörde sig den 22 från Grönlandshavet till Norska havet och tryckte undan högtrycket över Skandinavien. Molnigheten ökade västerifrån och följdes av snöfall och tilltagande sydlig eller sydvästlig vind. Stormbyar kunde noteras längs många kuststräckor i Götaland och Svealand, högst blev det vid Hanö längs Blekingekusten med 30,3 m/s, följt av Hoburg på södra Gotland med 29,0 m/s. Även i Jämtlandsfjällen uppmätte Sylarna stormbyar med högsta notering 27,3 m/s.

När fronterna rörde sig in följdes de av mildluft och i Götaland kom nederbörden som regn. I Svealand snöade det inledningsvis, men övergick under dagen även där alltmer i regn, utom i norra Värmland och nordvästra Dalarna. Övergången till regn gav problem med halka på många håll. Detta gjorde även att den snö som hade lagt sig smälte undan.

Det milda omslaget höll i sig även den 23, men vinden och nederbörden avtog. Temperaturen steg över 10 grader och blev som högst 11,0°C i Skillinge i sydöstra Skåne. Likaså letade sig plusgraderna upp i södra Norrland, men höll sig främst vid kusten.

Snöbyar och uppklarning i söder

Den 24 byttes mildluften åter ut mot kall luft norrifrån. I norr dominerade molnen och stora delar av Norrland fick snöfall, men i söder fanns en hel del utrymme för sol. Snöbyar drev in över södra Norrlandskusten och Upplandskusten, men också i södra och västra Götaland kunde byar av blötsnö eller regn passera. Dessa gav dock upphov till hala förhållanden. I Halland och Skåne kunde ett par blixturladdningar noteras.

Den 25 till 27 berörde snöbyarna främst Uppland och Gotland i samband med friska nordliga vindar. I Norrland var det fortsatt mycket moln och något lätt snöfall, men i Svealand och Götaland var det tidvis sol på många håll. Morgonen den 28 uppmättes snödjupet till 17 cm i Visby och 38 cm i Älvkarleby, men snödjupet skulle fortsätta stiga när ett nytt snöfallsområde närmade sig. 

Ett kallt, snörikt och blåsigt avslut på månaden

Vinden tilltog från nord när ett lågtryck rörde sig in österifrån den 28. Ett tillhörande snöfallsområde svepte in över landet och det blev särskilt kraftigt längs Norrlandskusten och i Uppland. Till exempel i Umeå där man morgonen efter kunde utläsa en snödjupsökning på 30 cm. Blåsigast var det under morgonen med stormbyar utmed kusten, men högst blev det i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen med 30,4 m/s i byvinden. Utanför fjällen var det Bjuröklubb vid Västerbottenskusten som fick blåsigast med 29,6 m/s.

Den 29 och 30 splittrades snöfallet upp, men i Jämtland föll fortsatt stora mängder. I Vallbo uppmättes 120 cm snö på morgonen den 30, vilket blev månadens största snödjup. Även närliggande Höglekardalen kunde notera ett djupt snötäcke med 116 cm. I landets östra landskap drog tidvis kraftiga stråk av snöbyar in.

Utöver snö och blåst var det dessutom fortsatt kallt under månadens slut och i Götaland kunde ett flertal stationer notera så pass låga temperaturer att man måste gå tillbaka till 1960-, 1970- och 1980-talen för att hitta lägre temperaturer under november månad.  I Visby (Gotland, startår 1859) sjönk temperaturen natten mot den 30 till -15,4°C, vilket är den lägsta temperatur som har uppmätts där i november sedan mätningarna startade. Tidigare rekord på -12,0°C noterades 1884.

Högsta temperatur, november 2023
Norrland +7,8° den 4 Gävle (Gästrikland)
Svealand +10,0° den 4 Stockholm-Bromma flygplats (Uppland)
Götaland +12,3° den 2 Hallands Väderö och den 3 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, november 2023
Norrland -33,4° den 22 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -27,8° den 18 Särna (Dalarna)
Götaland -17,2° den 30 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, november 2023
Norrland 215,7 mm Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand 147,1 mm Lillhamra (Dalarna)
Götaland 160,8 mm Knopparp (Skåne)
Lägsta nederbörd, november 2023
Norrland 11,6 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 34,6 mm Årjäng (Värmland)
Götaland 22,6 mm Vinga A (Västergötland)
Högsta lufttryck, november 2023
Norrland 1032,8 hPa den 28 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1029,6 hPa den 21 Uppsala (Uppland)
Götaland 1029,6 hPa den 22 Halmstad flp (Halland), Barkåkra flp (Skåne), Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, november 2023
Norrland 974,0 hPa den 23 Holmön (Västerbotten)
Svealand 976,4 hPa den 23 Svenska Högarna och Örskär (Uppland)
Götaland 977,1 hPa den 5 Falsterbo A (Skåne)
Största snödjup, november 2023
Norrland 120 cm den 30 Vallbo (Jämtland)
Svealand 65 cm den 29-30 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 24 cm den 29-30 Hejnum (Gotland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm november 2023 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i november 2023 (5 kB, pdf)