Kallt i norr och ovanligt mycket snö i södra Norrland

På många håll i Norrland har november så här långt bjudit på ordentligt vinterväder. Så även om det generellt och långsiktigt sker en temperaturökning till följd av klimatförändringen förekommer det just nu i södra Norrland liksom norra Dalarna ovanligt stora novembersnödjup. I norra Norrland är det mycket kallt och där har även havsisen börjat lägga sig i Bottenviken.

-32,5° i Nikkaluokta under tisdagen

Under måndagen sjönk temperaturen under -30,0° för första gången i år och det i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Kring midnattstimmarna nådde temperaturen där som lägst -32,5° vilket även är säsongens hittills lägsta temperatur i Sverige. Nästan lika kallt, -32,0°, var det i Karesuando i nordligaste Lappland medan trean Parkalompolo i Norrbotten var en bit efter på -30,0°.

Automatstationen i Nikkaluokta den 20:e september 2020.
Automatstationen i Nikkaluokta den 20:e september 2020. Foto SMHI Förstora Bild

Nikkaluokta är inte obekant vid mycket låga temperaturer under första halvan av november månad. Den 4:e november 1952 uppmättes hela -39,0° vid stationen vilket är gällande novemberrekord där. Så sent som den 10-11 november 2019 noterades där -34,5° respektive -34,6°. Om detta bloggade Sverker om då.

Nästan 35 grader kallt i Nikkaluokta

För Karesuandos del är köldrekordet från den 24:e november 1890 då det var hela -41,0° där. 

Lägsta temperaturer i november 

Snödjupsrekord för november i Rissna i Jämtland

I delar av södra Norrland samt norra Dalarna ligger snön ovanligt djup för att vara i november. Det största snödjup som hittills inrapporterats är 69 cm från vår observatör i Marby söder om Storsjön i Jämtland den 12:e november. Stationen upprättades så sent som 1987 och mätserien är därför alltför kort för att vara rekordvärdig. Med det sagt är detta det största snödjup som uppmätts i Marby under en novembermånad. Den tidigare toppnoteringen därifrån var 50 cm från 1992.

I närliggande Rissna några mil öster om Marby är mätserien däremot rekordvärdig med snödjupsmätningar från 1969 och framåt. I söndags den 12:e november uppmättes 61 cm i Rissna. Detta är nytt novemberrekord för stationen. Tidigare novemberrekord var 53 cm från 1981. Från 2004 sker mätning av snödjupet på daglig basis medan det för åren innan varierade under månaderna.

Svegs största novembersnödjup på 113 år

I lördags uppmättes ett snödjup om 60 cm i Sveg i Härjedalen. Detta är det nominellt sett näst största snödjupet som observerats under en novembermånad i Sveg. Det enda tillfället med större novembersnödjup i Sveg inträffade för 113 år sedan, närmare bestämt den 29-30 november 1910 då rekordet på 62 cm uppmättes. Snödjupsmätningarna i Sveg inleddes 1904. För åren 2012-2018 var det dock uppehåll i mätningarna.

Mycket snö även i norra Dalarna

Även i norra Dalarna finns ett väl uppbyggt snötäcke. Det största står Lillhamra, en av hållplatserna på Inlandsbanan, för där man på morgonen den 14:e november uppmätte 57 cm. Digitaliserade data för Lillhamra finns från 1945 och framåt men stationen upprättades redan 1926. Med det sagt är det största kända snödjup som uppmätts där i november 78 cm från 1992.

En annan mer välkänd station är Särna som annars brukar vara känt för kyla. Där finns snödjupsmätningar från 1906 och framåt. På fars dag den 12:e november uppmättes 44 cm där och man får gå tillbaka till 1992 för att finna ett större snödjup i november. Då var det 56 cm där. Novemberrekordet på 72 cm är från 1981. Utöver detta har större snödjup i november förekommit 1980 (57 cm), 1926 (48 cm), 1915 (51 cm) och 1910 (58 cm). Årets novembersnödjup är hittills det sjunde största som observerats i Särna.

Lite snö i Jämtlandsfjällen

I bjärt kontrast till de stora snödjupen i södra Norrland och norra Dalarna vi plöjt igenom är det istället skralt med snö i Jämtlandsfjällen. Storlien-Storvallens största snödjup i november är blygsamma 4 cm från den 11:e. Hittills största för säsongen i Storlien-Storvallen är de 20 cm som uppmättes där den 9:e oktober.

Kallt väder gav tidig nyis i Bottenviken

Det kalla vädret i oktober medförde efterhand att havsisen kunde börja lägga sig i skyddade vikar. Redan den 23:e oktober fanns nyis i den allra nordligaste delen av Bottenviken. Sedan dess har det kalla vädret medfört ytterligare istillväxt och havsis ligger nu på den svenska sidan från Piteå och vidare bort mot Haparanda och Seskarö. Därtill lokalt i skyddade vikar kring Bjuröklubb och Umeå. Att havsisen lägger sig redan före den 1 november är något som det varit sparsamt med under de senaste decennierna. Endast tre ytterligare tillfällen har detta skett från 1990 och framåt. Med tanke på att det kalla vädret väntas fortsätta i norr samtidigt som inga intensiva lågtryck ser ut att passera över Bottenviken kan vi förvänta oss fortsatt tillväxt av havsisen. 

Havsis

Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Is och ytvattentemperatur i havet den 13 november 2023.
Is och ytvattentemperatur i havet den 13 november 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

//Misha