November 2023 - Kallt i Sverige men rekordvarm värld

Sverige så väl som Norge och Finland utgjorde under november månad norra halvklotets relativt sett kallaste platser. Savukoski i Finland noterade i slutet av månaden landets lägsta temperatur sedan 2002. För sjätte månaden i rad blev det globalt sett däremot ännu en rekordvarm månad. Den 14 november bröts den drygt halvårslånga sviten av för årstiden rekordlåg utbredning av havsis kring Antarktis. I Arktis växte havsisen inledningsvis till sig men gjorde i slutet av månaden tillfällig halt. 

Global temperatur - Sjätte rekordvarma månaden i rad

Global temperaturanomali (vänster bild) i november 2023 samt för Europa (höger bild) relativt 1991-2020.
Global temperaturanomali (vänster bild) i november 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

För sjätte månaden i rad blev det globalt sett en rekordvarm månad. Tre år höll sig det gamla rekordet från november 2020 som nu detroniserades med hela 0,32°. Enligt Copernicus Climate Change Service var den globala medeltemperaturen 1,75° högre än för perioden 1850-1900 som räknas som förindustriell tid. För första gången observerades dessutom en global medeltemperatur på över 14° i november. Därtill var detta femte månaden i rad som den globala temperaturavvikelsen låg skyhögt över tidigare rekordvärde (minst 0,3°).

Värt att notera är att enligt Copernicus har den globala temperaturen sedan den 6:e september konstant legat över 1,5° från förindustriell tid.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för novembermånader från 1979 till 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för novembermånader från 1979 till 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Kallt på många håll i Nordeuropa, milt annorstädes

Medan temperaturöverskotten dominerade mycket stort runt om i världen stack Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland ut som ett av få kalla undantag. I delar av fjällvärlden i både Sverige och Norge var månaden en av de allra kallaste som observerats, exempelvis i Gäddede (startår 1905) i Jämtlandsfjällen. Europas lägsta temperatur på -34,6° uppmätt den 28 november stod den nyupprättade stationen Savukoski i Finland för. Detta är enligt den finske meteorologen Mika Rantanen den lägsta temperatur som uppmätts i Finland sedan 2002 då det var -38,0°.

Annat var det i början av månaden då ovanligt höga temperaturer uppmättes runt om i södra Europa. Natten till den 4:e svepte exceptionellt varm luft över sydöstra Europa. I Falasarna i Grekland nådde temperaturen över 30 grader runt klockan 01 på natten. Till på dagen nådde temperaturen hela 35,1° i Sisi Lasithiou vilket är nytt europeiskt novemberrekord. Mycket höga temperaturer registrerades i Spanien den 12-13 med som högst 32,7° i Torremolinos den 13:e. 

Medan det var kallt i större delen av Nordeuropa dominerade det milda vädret runt om i övriga Europa. Månaden som helhet var rekordvarm i den spanska provinsen Valencia (startår 1950) där det gamla rekordet stod sig i ett års tid. De största temperaturöverskotten återfanns mot Kaukasus och de europeiska delarna av Kazakstan.

Medelluftryck i Europa i november 2023.
Medelluftryck i Europa i november 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Mycket blöt månad i bland annat Tyskland, Serbien och delar av Nederländerna

Vädret var generellt lågtrycksbetonat i en stor del av Europa. Detta avspeglades i nederbördsavvikelserna där november i delar av Europa blev mycket nederbördsrik. För Tysklands del var detta på nationsnivå den näst nederbördsrikaste novembermånaden som observerats efter 1944. I Serbien med landstäckande nederbördsstatistik från 1951 och framåt var månaden som helhet rekordblöt. Det tidigare landsrekordet för november var från 1985. Sju stationer med långa eller medellånga mätserier erfor sin allra blötaste novembermånad, däribland Zaječar (startår 1925) och Cuprija (startår 1926). Frankrike hade sin femte våtaste november sedan 1959.

I Nederländerna hade Ukkle med nederbördsmätningar sedan 1833 sin näst största novembermängd efter 1991. I Beerst (startår 1951) i landets nordvästra del föll sammanlagt 274,8 mm vilket är nytt absolutrekord för stationen. Det tidigare rekordet var 240,1 mm från september 2001.

I Danmark med mätningar sedan 1874 noterades ett nytt dygnsnederbördsrekord för november. Den 16:e föll 62,8 mm i Tårnby vilket slog det tidigare danska novemberrekordet på 62,3 mm från 1981.

I Österrike var månaden en av de tionde blötaste som observerats. I exempelvis de tre stationerna Reutte, Schröcken och Schoppernau var det den blötaste novembermånaden som observerats. Samtliga tre stationer hade sina gamla novemberrekord från 1947. Också i grannlandet Schweiz var månaden lokalt ovanligt nederbördsrik och den fjärde nederbördsrikaste som observerats. Säntis med mätningar sedan 1882 hade sin allra blötaste kalendermånad oavsett tid på året med preliminärt 725 mm. Det gamla rekordet på 710 mm var från december 2011.

Storbritannien har tre så kallade kronbesittningar; Isle of Man i Irländska kanalen samt Jersey och Guernsey i Engelska kanalen. I Jersey föll 328,7 mm vid Howard Davis Farm. Detta är, enligt Jersey Met, den allra högsta nederbördsmängd som observerats för någon station där oavsett tid på året. För Jersey som helhet var detta den näst blötaste novembermånaden efter 1910.

Preliminär global nederbördsanomali i november 2023. Källa: DWD (GPCC).
Preliminär global nederbördsanomali i november 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Stormen Ciarán gav blåst, lufttrycksrekord och mycket regn

I början av månaden drog ett mycket intensivt lågtryck fram över Europa. I England och Wales gav lågtrycket som namngetts Ciarán av den irländska vädertjänsten upphov till ett rekordlågt novemberlufttryck. I England var lufttrycket som lägst 953,3 hPa i Plymouth medan St Athan i Wales uppmätte 958,5 hPa. Englands och Wales tidigare lägsta lufttryck i november var 959,7 hPa från 1916 respektive 962,7 hPa från 2010. Det absoluta lufttrycksrekordet för Storbritannien i november på 939,7 hPa från 1877 överlevde dock.

I Bretagneområdet noterades lokalt de högsta byvindarna som observerats där. Exempelvis i Lanvéoc där byvinden den 2:a nådde upp i 47,2 m/s vilket överträffade de 45 m/s som uppmättes under oktoberorkanen 1987. Närliggande Brest noterade 43,1 m/s i byarna vilket slog de 39,7 m/s som uppmättes den 16 oktober 1987.

I Toscanaområdet i Italien föll stora mängder regn i anslutning till Ciarán vilket gav upphov till översvämningar där. Under en 24-timmarsperiod den 2-3 föll hela 249,4 mm i Vagli di Sotto. I Vogel i Slovenien föll nästan lika mycket, 232,8 mm, den 2:a. Närliggande Bovec noterade nästan 200 mm på 11,5 timmar. Fullt lika stora mängder uppmättes inte i de nordostligaste delarna av Italien men lokalt föll ändå 150-175 mm den 2:a november.

Stormen Bettina drog över bland annat Grekland och Ukraina

I slutet av månaden utvecklades ett mycket intensivt lågtryck, namngivet Bettina, över Medelhavet. Bettina drog först över Grekland där det förekom ovanligt djupa lufttryck, stora nederbördsmängder och lokalt även orkanbyar vid fyra stationer. Därefter tog stormen vägen över Svarta havet upp mot Ukraina. Kuststaden Tjornomorsk vid Svarta havet i Odessa Oblast uppmätte på kvällen den 26:e storm i medelvind, 28 m/s, och orkanbyar på över 40 m/s samtidigt som lufttrycket där var 971,7 hPa. Lokalt föll även stora mängder nederbörd. Odessa uppmätte 58 mm på 12 timmar och 68 mm under en 24-timmarsperiod. Bettina förde även med sig en stormflod med översvämningar i bland annat ryska staden Sotji. Lågtrycket försvagades efterhand på sin färd norrut men kom några dagar senare att påverka vädret i Sverige med kraftigt snöfall över Gävle- och Skellefteåbukten.

Avslutningsvis uppmättes en mycket stor regnmängd på 220 mm den 22 november i Emponas på den grekiska ön Rhodos kopplat till regn- och åskväder över delar av Grekland.

Torrt i Norge och sydvästra Medelhavet

Kartan över medellufttryckets fördelning i november visar även att vinden i Norge var åt det ostliga hållet. Detta visade sig även när det gäller nederbördsmängderna och Norge hade torrt eller mycket torrt väder. Även i sydvästra Medelhavet var det torrt och exempelvis den spanska regionen Valencia hade sin fjärde torraste novembermånad.

Nordamerika - Övervägande milt väder

Större delen av Nordamerika fick en mild månad. Relativt mildast var det i Alaska och nordvästra Kanada. Kallt var det däremot i östra Kanada samt i gränstrakterna mellan den amerikanska delstaten Texas och Mexiko. Enligt den kanadensiske meteorologen Patrick Duplessis var det lokalt i Newfoundland i ostligaste Kanada den kallaste novembermånaden sedan 1992.

I Glennallen i Alaska sjönk temperaturen till -37,2° den 20:e. Knappt en vecka senare noterades månadens lägsta temperatur i det välkända lokala köldhålet Peter Sinks i den amerikanska delstaten Utah. Där uppmättes hela -40,6° den 26 november.

Varmast var det i Mexiko där temperaturen vid några tillfällen lokalt letade sig upp över 40°. Månadens högsta temperatur på 42,0° uppmättes den 14 november i Acaponeta i delstaten Nayarit. Nästan lika varmt, 41,7°, var det exakt en vecka tidigare i Caza Colorado i Sonora i nordvästra Mexiko.

Lokalt stora regnmängder i början av månaden i Mexiko

Under november förekom ett par rejäla regnmängder på över 300 mm. En av de största, 400,2 mm, uppmättes på allhelgonadagen den 1:a november i San José del Carmen i delstaten Veracruz i Mexiko. Dagen innan, den sista oktober, hade det fallit 174,6 mm där. Inalles nästan 600 mm där på två dagar. Några dagar senare, den 4 november, uppmättes 322,2 mm i Oxolótan i angränsande delstaten Tabasco. 

Småskaliga lågtryck gav mycket regn i Florida den 15-16

En serie av småskaliga lågtryck kopplade till en mellanbreddscyklon intensifierades söder om Miami i Florida. I samband med detta föll det lokalt stora mängder regn den 15-16 november. Under en 24-timmarsperiod erhöll Key Largo 354,7 mm regn den 15:e medan Fellsmere noterade 334,0 mm dagen därpå. Båda stationerna ingår i nätverket CoCoRahs.

PTC-22 gav lokalt 400 mm regn på 24 timmar

Orkansäsongen på Atlanten fick ett, preliminärt, tidigt slut då ingen tropisk storm bildades under månaden. Detta är inte alldeles ovanligt under år då El Niño utvecklas.

USAs nationella orkancenter NHC gav utifrån nuvarande praxis ett lågtrycksområde som bedömdes ha en chans att utvecklas till ett tropiskt lågtryck eller en tropisk storm beteckningen "Potential Tropical Cyclone 22", härefter PTC-22. Detta rörde sig kring mitten av månaden åt nordost över Karibien. I samband med detta föll stora mängder regn över Dominikanska Republiken, Jamaica och Haiti.

Villa Altagracia i Dominikanska republiken fick 285,4 mm den 17:e medan Viejo Arroyo Hondo noterade hela 431 mm dagen därpå. Nästan lika mycket, 426 mm, uppmättes då i Renacimento medan fem andra stationer uppmätte mängder mellan 300 och 400 mm. Sajten Floodlist rapporterade att det ymniga regnet gav upphov till både översvämningar och jordskred. En del av de drabbade områdena i Dominikanska republiken hade drygt två veckor innan hemsökts av kraftiga regn. Den 4 november uppmättes exempelvis 232 mm i El Millon där en stor del av regnet enligt Floodlist föll inom loppet av några timmar. Även på Jamaica och Haiti föll stora mängder regn. Huvudstaden Kingston på Jamaica uppmätte exempelvis 220 mm den 17:e. Sammanlagt minst 21 människor beräknas ha omkommit till följd av PTC-22s eskapader i Karibien. Vilket understryker att ett tropiskt oväder inte nödvändigtvis måste vara kraftigt för att orsaka död och förstörelse.

Över östra Stilla havet utvecklades en svag tropisk storm, namngiven Ramon, under andra halvan av november som inte berörde några landområden.

Asien - Mycket milt i Kazakstan, Uzbekistan och Turkmenistan

Västra Asien hade mycket milt väder under november. Detta gäller särskilt länderna Kazakstan, Uzbekistan och Turkmenistan som relativt sett hade de största temperaturöverskotten. Stora överskott förekom även i bland annat Azerbajdzjan, Turkiet och delar av Saudiarabien. Det sistnämnda landet härbärgerade även november månads högsta temperatur i Asien. Den 8 november uppmätte Yenbo 39,4°.

Längre österut i Asien var temperaturbilden mer varierande. Kallt väder förekom i östra Mongoliet och norra Kina liksom i Himalayas berg nära Nepal. Kallast under månaden var det i Teplyj Klyuch öster om Jakutsk i östra Sibirien. Där sjönk temperaturen till -47,9° den 25 november. Samma morgon hade Kujga längre norrut, inte långt från Ishavskusten, -46,0°.

I början av månaden, den 1-7, förekom extremt varmt väder i bland annat Japan. Åtskilliga novemberrekord slogs då för stationer med mer än 100-åriga mätserier. Bland annat i Tokyo där mätningar pågått sedan 1875. 

Stora regnmängder förekom i Thailand, Indien, Malaysia och Vietnam

Under månaden förekom ett par stora inrapporterade regnmängder i Indien, Thailand, Malaysia och Vietnam. Längs södra Thailands kust förekom ett par mängder på lokalt över 250 mm under andra halvan av månaden. Den 16:e föll 230 mm i Sathing-Phra-distriktet. Detta följdes dagen därpå upp av en mängd på 236,9 mm i Hua Sai-distriktet. Den 23:e noterades Thailands största dygnsmängd i november på 264 mm i Thung Wa-distriktet. Nästan lika mycket, 261 mm, föll den 29:e i Sai Buri-distriktet.

Från Indien noterades regnmängder över 200 mm vid två tillfällen. Först den 8:e då Kil Kotagiri fick 228 mm och sedan den 22:a då Mettupalayam uppmätte 373 mm. 

I Malaysia noterades två riktigt stora regnmängder under månaden. Den 19-20 föll sammanlagt 598 mm i Kuala Trengganu. Största 24-timmarsmängden var då 443 mm. Den 25:e erhöll Kota Baru 213 mm under 24 timmar vilket följdes upp med 244 mm den 29:e.

Månadens största regnmängd stod emellertid Vietnam för. Efter att 210 mm fallit i Vinh den 12:e öppnades himlen på vid gavel den 14-15:e då Hue uppmätte 544,7 mm. Värdet föreföll inledningsvis osäkert men stöds av medierapporter och bilder på sociala medier om att staden översvämmats.

Arktis - Mycket milt i bland annat Labradorhavet

I början av november var havsisens utbredning i Arktis med omnejd den nionde lägsta som observerats. Havsisen i Arktis fortsatte sedan att växa till sig men framåt den 19-24:e avstannade tillväxten helt. Detta är inte alldeles vanligt förekommande. Enligt National Snow Ice Data Center (NSIDC) har detta inträffat 2013 och 2016. Havsisens utbredning i slutet av månaden var den sjätte lägsta som observerats.

En stor del av Arktis erfor en mild november. Särskilt milt var det i Labradorhavet, norra delen av Hudson Bay samt norra delen av Baffin Island. 

Kallt var det däremot i farvattnen mellan Svalbard och Grönland. Just i detta område var havsisens utbredning högre än referensvärdet för 1991-2020 vilket delvis förklarar de betydande temperaturunderskotten där. Även i de norra delarna av Östsibiriska havet var det kallare än normalt men där var underskotten inte lika stora. 

Månadens högsta temperatur uppmättes i skarven mellan oktober och november. Då hade Nuuk på Grönland som högst 14,4°. Nästan lika varmt var det i Narsarsuaq den 25:e då temperaturen där orkade upp i 14,1°.

Kallast var det som vanligt uppe på den grönländska inlandsisen. Där uppmätte Summit -47,3° den 11 november. I lägre höjdnivåer var det istället kallast vid Eureka C på Ellesmere Island i Kanada. Där, i polarnattens mörker, sjönk temperaturen den 25:e till -43,0°.

Temperaturavvikelse i november 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020.
Temperaturavvikelse i november 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Havsisens utbredning den näst lägsta vid månadens slut

Havsisen kring Antarktis var i början av månaden fortsatt den lägsta som observerats för årstiden. Långsam avsmältning under månadens inledning medförde att avståndet till de andra åren krympte och den 14:e november bröts den drygt halvårslånga sviten av rekordlåg havsisutbredning då 2016 övertog förstaplatsen. Snabbare avsmältning under månadens andra halva gjorde att 2023 behöll sin andraplats till 2016 även om marginalen de emellan var liten vid månadsskiftet november-december. I början av december återtog 2023 jumboplatsen. Mer om detta i decemberkrönikan.

Temperaturmässigt var november mild i Weddellhavet med omnejd. Däremot var det kallt vid området kring Ross shelfis samt större delen av Östantarktis. Månadens högsta temperatur stod Base Esperanza för. Där kom temperaturen upp i 8,5° den 27:e. Näst varmast var det vid den indiska forskningsstationen Maitri där 7,8° uppmättes den 17:e.

Extremt kall novembermånad vid Vostok

November är en månad då den riktigt rejäla antarktiska kylan på allvar släpper sitt grepp om den iskalla kontinenten. Delar av Östantarktis hade dock rejält kallt vårväder. Vid den ryska Vostokbasen var detta den näst kallaste novembermånaden efter 1983. Marginalen till rekordet på -45,4° från 1983 var blott en tiondel. Temperaturmätningarna vid Vostok påbörjades 1958. Novembers lägsta temperatur uppmättes på månadens första dag då Concordia (3232 möh) rapporterade -60,4°

Sydamerika - Nationellt värmerekord i Paraguay 

Väderfenomenet El Niño fortsatte att öka i styrka under månaden och nådde under månaden definitionen av en kraftig episod.

Ett par mängder på över 150 mm uppmättes under månadens lopp i de norra delarna av Sydamerika. Mest fick Formosa i Argentina under en 24-timmarsperiod den 26-27 november. Då föll det 201 mm där. I Santa Maria de Nanay i Peru uppmättes 188,6 mm den 20:e. Nästan lika mycket, 185,2 mm, föll den 26:e i Pongo de Caynarachi, även den stationen i Peru. Brasiliens största 24-timmarsmängd stod Teresópolis nationalpark för där det på månadens första dag föll 166,6 mm. Nästan lika mycket, 165 mm, erhöll Guamal och El Dorado, båda belägna i Colombia, den 3:e.

November blev kylig i södra Chile, större delen av södra och mellersta Argentina samt Uruguay. Längre norrut dominerade däremot temperaturöverskotten stort. Relativt varmast var det i Bolivia, norra Paraguay samt mellersta Brasilien. Där var det även torrt eller mycket torrt väder medan Uruguay och sydligaste Brasilien hade en regnig novembermånad.

I Paraguay drabbades man av en hackerattack men kunde tack vare data från dataloggers återhämta värdena fullt ut. När detta väl skett upptäcktes att ett nytt nationellt värmerekord för november den 12:e. Filadelfia uppmätte då 45,9° vilket inte var långt ifrån Paraguays absolut högsta temperatur. 

Även i norra Argentina blev november varmare än normalt och där uppmättes även månadens högsta temperatur på 46,0°. Först den 7:e i Rivadavia, därefter den 8:e i Las Lomitas och i Rivadavia igen den 11:e. Noteringen är mindre än en grad från Argentinas nationella novemberrekord. 

Ovanligt kallt i Argentina i början av månaden

I början av november förekom dock extremt låga temperaturer i Argentina. I Viedma (startår 1967) noterades -2,0° den 1:a vilket innebar nytt köldrekord för november. Det tidigare novemberrekordet på -1,8° var från 1992. Även dagens högsta temperaturer var ovanligt blygsamma. I Paraná samt Ceres kom man som mest upp i 13,5° och 14,0°. Den tidigare lägsta maximitemperaturen i november var i Paraná och Ceres 13,6° respektive 14,1° från 1936.

Månadens lägsta temperaturer uppmättes i Anderna där Lago Chungará i Chile rapporterade -12,9° den 2:a. Nästan lika kallt var det påföljande natt då temperaturen i Patahuasi i Peru sjönk till -12,0°.

Afrika - Extrem värme i Sydafrika i slutet av månaden

Nordafrika ihop med länderna Sudan, Tchad såväl som Sydafrika, Botswana och Namibia i södra Afrika hade de största temperaturöverskotten i Afrika under november. Däremot var det lite  kyligare än normalt på Afrikas horn där kraftiga regn gav upphov till översvämningar. 

Den högt belägna marockanska stationen Ifrane (1664 möh) i Atlasbergen noterade månadens lägsta temperatur med -2,6° den 24:e. Enligt Severe Weather Morocco skall dock temperaturen i Ifrane ha sjunkit till -5° på morgonen den 26 november.

Kort efter de kylslagna temperaturerna i Nordafrika uppmättes en av de allra högsta temperaturer som observerats i Afrika i november. Den 27:e kom temperaturen i Augrabies Falls i Sydafrika upp i hela 46,7° medan Vioolsdrif hade 46,6°. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera är detta den allra högsta temperatur som uppmätts i Afrika under en novembermånad.

I början av november förekom höga temperaturer i Nordafrika och den 2:a uppmätte Linguere i Senegal 44,0° vilket blev norra halvklotets högsta temperatur.

Över 400 mm regn under 12 timmar på Reunion 

Den 2-3 november föll stora mängder regn på den norra delen av den franska ön Reunion. Lokalt noterades då mängder på över 400 mm under en 12-timmarsperiod den 3:e. Montauban fick 434 mm medan Bras-Pistolet registrerade 430 mm vilket den franske klimatologen Etienne Kapikian twittrade om. Den största 24-timmarsmängden den 2-3 november på Reunion blev enligt Meteo-France lokala avdelning 470 mm. Stationens namn var vid det tillfället inte känt då värdet presenterades på en karta.

Några dagar senare var det dags igen. Den 7-8 november föll allmänt 150-200 mm på sina håll i östra Reunion. Lokalt var mängderna närmare 300 mm med ett maximum om 294 mm under en 24-timmarsperiod. Hauts de Bras Panon erhöll 266 mm på 12 timmar.

Australien/Oceanien - Varmt i Western Australia

Varmt väder dominerade i Australien under november men med regionala skillnader. Varmast var det i delstaterna Western Australia, Tasmanien, nordöstra South Australia samt de närmast angränsande områdena av Queensland och New South Wales. För Western Australia var detta den tredje varmaste novembermånaden som observerats medan Tasmanien hade sin sjunde varmaste. För landet som helhet var detta den nionde varmaste novembermånaden. Månadens högsta temperatur på 45,4° uppmättes den 19 november i Mandora i Western Australia. Den 21-23:e noterades lokalt rekordhöga temperaturer i delstaten, exempelvis i Carnamah (startår 1940).

I landets södra delar var november däremot kylig i kusttrakterna av South Australia och sydöstra delen av Western Australia. I norr var det istället främst kyligt längs med kusten av Carpentaria Bay, Arafurahavet samt delvis även i Queensland. 

Kallast var det på Tasmanien där den högt belägna stationen Liawenee (1057 möh) uppmätte -4,7° på morgonen den 2 november. Dagen innan hade Perisher Valley (1738 möh) i New South Wales -4,0°.

Månadens största regnmängder föll den 29:e i New South Wales då en handfull stationer noterade 150-200 mm, lokalt mer. Allra mest, 226,8 mm, uppmättes då i Jervis Bay. För några stationer var det då fråga om rekordstora dygnsmängder för november, exempelvis i Deniliquin (startår 1858) och Drake (startår 1891). Även i den sydöstra delen av Western Australia föll lokalt rekordstora dygnsmängder för november den 29:e i samband med åskväder men även den 30:e. Chamingup (startår 1913) fick 60,0 mm den 29:e vilket slog novemberrekordet på 48,0 mm från 1975. Månaden som helhet var nederbördsrik i landet och samtliga delstater utom Tasmanien uppvisade nederbördsöverskott.

Nya Zeeland - Nederbördsrikt på Nordöns ostsida 

På Nya Zeeland blev månaden temperaturmässigt lite varmare än normalt. Sydön hade mest torrt väder och i den västra delen även soligt. På Nordön var det däremot en blandad kompott där den östra delen hade en allmänt nederbördsrik och solfattig månad.

Månadens största dygnsmängd på 185 mm uppmättes den 12 november vid den nederbördsrika stationen Milford Sound på Sydön. Dock, kraftig nederbörd föll där även påföljande dygn och enligt data från Ogimet uppmättes en 24-timmarsmängd om 282 mm den 12-13 november.

Mycket regn i samband med tropiska orkanen Mals födelse

Embryot till den tropiska orkanen Mal gav stora mängder regn över Salomonöarna. Den 10:e uppmättes 264,5 mm i huvudstaden Honiara. Det kraftiga regnet gav upphov till översvämningar. När väl Mal bildats rörde den sig senare åt sydost och passerade kring mitten av månaden strax väster om Fiji som en kategori 1-orkan. Den fortsatta rörelsen åt sydost tog efterhand Mal till kallare havsvatten och hög vindskjuvning vilket innebar slutet på dess livsbana. 

På det australiska externa territoriet Cocos Islands i Indiska Oceanen var november rekordvarm. Där var november 2015 lika varm som i år. Temperaturmätningarna på Cocos Islands har pågått sedan 1952.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.