Extrem kyla i Sveg och rekordblött dygn i Malmö och Kristianstad

I Norrland har det den senaste tiden varit mycket kallt väder. Som så ofta vintertid varierar temperaturen stort beroende på terrängen. Allra kallast var det den gångna natten i Sveg (start 1875) i Härjedalen där temperaturen sjönk till -32,1°. Detta är den lägsta temperatur som uppmätts i Sveg under en novembermånad sedan 1963 då det var -32,4° där. Köldrekordet för november i Sveg är av mycket gammalt datum. I november 1882 uppmättes hela -33,5° där.

Automatstationen i Sveg hösten 2020.
Automatstationen i Sveg hösten 2020. Foto SMHI Förstora Bild

I Östersund/Frösön (start 1860) i Jämtland noterades -17,4° som lägst under natten till måndagen. Där får man gå tillbaka till 1990  då det var -18,0°. Det värdet är dock långt ifrån Östersunds novemberrekord på -27,0° från 1864.

Dygnsrekord för november i Malmö, Kristianstad och Hanö

I främst Skåne drabbades man i förra veckan av översvämningar. Detta var följden av att ett litet men ettrigt lågtryck drog in över främst landets två sydligaste landskap den 15-16 november. Resultatet blev ovanligt stora nederbördsmängder för att vara i november månad. För tre stationer med mer än 100 år långa mätserier var det dessutom fråga om dygnsrekord för november månad.

  • Malmö (Skåne, start 1917): 40,7 mm den 15. Tidigare novemberrekord 22,2 mm från 13 november 1972.
  • Kristianstad (Skåne, start 1878): 47,5 mm den 16. Tidigare novemberrekord 32,7 mm från den 2 november 1969.
  • Hanö (Blekinge, start 1881): 34,1 mm. Tidigare novemberrekord 33,6 mm från den 14 november 1891.

För Kristianstads del kan det vara värt att nämna att nederbördsmängden inte föll i anslutning till allhelgonaorkanen 1969 utan i ett efterföljande lågtryck. I Malmö föll hela mängden under 12 timmar vilket är ovanligt mycket. Utifrån digitaliserade data finns i nuläget endast sju större 12-timmarsmängder för november, bland annat 41,4 mm i Hörby i Skåne den 22 november 2015. Så sent som för drygt två veckor sedan, på Alla helgons dag, noterade Härnösand 58,0 mm under 12 timmar vilket är den största 12-timmarsmängd i november som vi känner till i Sverige.

Allhelgonahelg med överflöd av både regn och snö

Analys av väderläget klockan 13 den 16 november 2023.
Analys av väderläget klockan 13 den 16 november 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Största kända dygnsmängden för Skåne och Blekinge i november

För både Skåne och Blekinge uppmättes den 15-16 november de allra största kända dygnsnederbördsmängderna för november. 

I Blekinge rapporterades den preliminärt största dygnsmängden från Lyckeby där det föll 56,5 mm den 16:e. Utifrån de data som är digitaliserade är den största uppmätta mängd som vi känner till i Blekinge i november 41,0 mm. Så mycket föll i Tvingelshed den 22 november 2010.

I Skåne uppmätte Knopparp hela 69,6 mm den 16:e november. Detta är det största dygnsvärde vi känner till för Skåne i november. Det tidigare största dygnsvärdet uppmättes den 27 november 1983 då det föll 61,5 mm i Hallamölla.

Knopparps värde på 69,6 mm må vara respektabelt men vi behöver bara gå tillbaka till den 5 november 2016 för att finna en större dygnsmängd i november. Då föll 75,0 mm i Bäckefors i Dalsland. Det svenska novemberrekordet för största dygnsnederbördsmängd är däremot av mycket gammalt slag. Den 12 november 1910 föll 82,9 mm i Ryningsnäs i Småland.

Svenska nederbördsrekord

Högsta nederbörd i november

Novemberrekord i skymundan den 3:e

Jag har så här i efterhand upptäckt ett dygnsrekord för november som kom lite i skymundan. Den 3 november föll mycket nederbörd på flera håll i landet. Hejnum på Gotland erhöll då 36,8 mm. Detta är den största dygnsmängd som fallit där i november. Stationen upprättades först 1971 vilket dock ändå gör den rekordvärdig. 

//Misha