Juli 2016 - Högsommarvärme senare under månaden

Efter en period med lite ostadigt väder och blygsamma dagstemperaturer växte en högtrycksrygg in över landet den 20. Den medförde högsommarvärme och hann ge en tropisk natt strax innan värmen kulminerade den 25. Månaden som helhet blev något varmare än normalt i hela landet. Torkan i södra Sverige fortsatte under juli, medan nordligaste Norrland berördes av fler regnområden. Månaden bjöd också på en hel del åska och lokalt kraftiga skurar.

Regnområden från sydväst

Ett omfattande lågtryck ute på Atlanten gav ostadigt väder i Sverige i början av juli. Den 1-2 rörde sig flera områden med regn och skurar upp över landet.

De största nederbördsmängderna den 1 uppmättes i västra Svealand och nordvästra Götaland, där Blomskog i sydvästra Värmland fick 36,4 mm. Dygnets högsta temperaturer hamnade på 20-24⁰ för samtliga landsdelar.

Den 2 föll regn i större delen av landet och de högsta mängderna rapporterades från nordöstra Norrland, där 31,8 mm uppmättes i Älvsbyn.

Månadens högsta vindhastighet uppmättes den 2 i Sylarna i Jämtlandsfjällen, där det blåste 17,0 m/s i medelvind och 22,6 m/s i byvind. I södra Sverige steg temperaturen något jämfört med föregående dygn och nådde på Visby flygplats 26,3⁰.

Kyliga nätter

Regnet drog bort från sydöstra Sverige natten till den 3. I söder klarnade det upp på många håll och på en del platser sjönk temperaturen till 4-6⁰. Under förmiddagen den 3 drog regnet bort också från norra Norrland. Dagen bjöd sedan på växlande molnighet i en stor del av landet. Nya mindre områden med regnskurar västerifrån berörde delar av södra Sverige och sydvästra Norrland. Lokalt förekom åska.

Natten till den 4 var det klart väder på många håll och en sval luftmassa täckte landet. I Dravagen i Härjedalen och i Börtnan i södra Jämtland sjönk temperaturen till -1,1⁰. Under dagen fortsatte vädret med växlande molnighet och på sina håll regn- eller åskskurar. Blixtar registrerades främst i Svealand och norra Götaland. Högsta temperaturerna var omkring 20-22⁰.

Även natten till den 5 var klar i en stor del av mellersta Sverige. I Gielas i södra Lapplandsfjällen kröp temperaturen ned till -0,3⁰.

Stora regnmängder längst i norr och söder

Tarfala den 5 juli 2016
Förmiddagen den 5 juli 2016 nådde regnområdet Tarfala i norra Lapplandsfjällen. Foto SMHI Förstora Bild

Ett lågtryck med sitt centrum mellan Finland och Ryssland medförde ostadigt väder i norra Norrland de följande dygnen. Över Kolahalvön fanns riktigt varm luft och i gränsområdet till denna låg en front med moln, regn och åska. Regnområdet började ta sig in över östra Norrbotten den 4 och spred sig den 5 vidare västerut över norra Norrland, där regnet på sina håll höll sig kvar även den 6.

I Norrbotten och norra Lappland rapporterade flera stationer mer än 40 mm i dygnsnederbörd för den 5. Karungi i Norrbotten fick hela 78,5 mm. Den 6 kom det 20-40 mm på några platser.

Ett lågtryck västerifrån passerade över sydligaste Sverige den 5-6 och gav regn samt åska i södra Götaland. Nederbördsdygnet den 5 fick Louisefred i Skåne 48,3 mm och på Hallands Väderö i Skåne uppmättes 47,1 mm, varav 44,3 mm kom under 12 timmar fram till morgonen den 6.

I resten av landet var det den 5-6 fortsatt växlande molnighet och på sina håll regnskurar. I Ornäs, nordost om Borlänge i södra Dalarna, kom det på kvällen den 5 en kraftig hagelskur som varade i runt 10 minuter. Haglen var ungefär lika stora som hasselnötter.

Maxtemperaturerna låg på 20-24⁰ båda dygnen. Haparanda noterade 24,8⁰ den 6.

En stor del av landet hade växlande molnighet och mestadels uppehåll den 7. I ett stråk från Dalsland till norra Öland förekom dock en del eftermiddagsskurar och över norra Norrland låg band med regn samt skurar. Till kvällen drog ett nederbördsområde in över Götaland västerifrån.

Frostnätter i sydvästra Norrland

En smal högtrycksrygg gav klart väder över en stor del av mellersta Sverige natten till den 8 och i Jämtland samt Härjedalen blev natten rejält kylig. Börtnan i Jämtland rapporterade -1,8⁰, vilket var månadens lägsta uppmätta temperatur i landet. Sveg i Härjedalen och Storlien/Storvallen i Jämtland upplevde sin kyligaste julinatt på 40 år då de noterade -1,4⁰ respektive -1,5⁰. Ulvsjö i Dalarna hade 1,3⁰, vilket var månadens lägsta uppmätta temperatur i Svealand.

Den 8 var det rätt soligt över södra Norrland och nordöstra Svealand och temperaturer på 24-25° uppmättes. I övrigt förekom en del områden med regn och skurar. Under kvällen och natten till den 9 passerade ett regnområde österut över sydligaste Götaland och Falsterbo i sydligaste Skåne fick 21 mm.

Natten var återigen kylig i Härjedalen och södra Jämtland. Ljusnedal i Härjedalen mätte -0,8⁰.

Regnskurar och åska

Ön Trineholme 9 juli 2016
Ön Trineholme strax söder om Kristinehamn i Värmland den 9 juli 2016. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Den 9 var det i allmänhet ganska soligt i södra Sverige till en början, bortsett från sydvästra Götaland som liksom norra Norrland hade mer molnigt väder. Över Svealand bildades under dagen ett stråk med regn- och åskskurar som lokalt var kraftiga. Deltagarna i Vansbrosimningen fick uppleva både åska och hagel. Ställdalen i Västmanland fick 65,8 mm regn. I Tullinge, sydost om Stockholm, föll under dygnet 33,6 mm regn varav 27,1 mm på en timme och 20,1 mm på en kvart under eftermiddagen.

Skurarna rörde sig sedan vidare till sydligaste Norrland. Regnskurar och åska förekom också på sina håll i östra Norrland, om än inte lika kraftiga.

Lite varmare luft strömmade in från sydväst den 9 och maxtemperaturer på 24-26⁰ uppmättes i Götaland, Svealand och södra Norrland. Varmast hade Observatoriekullen i Stockholm med 26,2⁰. I norra Norrland låg de på 20-21⁰.

Ett splittrat regnområde drog in över södra Götaland morgonen den 10 och det blev under kvällen mer sammanhängande. I Skåne, Blekinge och södra Småland fick några stationer omkring 30 mm nederbörd den 10.

I övriga landet var det fortsatt ostadigt väder. I Svealand var regnskurarna betydligt färre och svagare jämfört med dygnet innan. Ett lågtryck över nordligaste Skandinavien medförde regn och skurar i norra Norrland.

Lågtryck västerifrån passerade

Flera områden med regn och skurar rörde sig upp över landet den 11. Ett lågtryck från Atlanten närmade sig och nådde mellersta Sverige fram på dagen, där det medförde åska. Nederbörden var kraftig på sina håll från södra Götaland till södra Norrland. Lokalt kom mer än 30 mm. I Härnösand föll 56,4 mm på 12 timmar från kvällen den 11 till morgonen den 12.

Lågtrycket rörde sig mot nordost och gav fortsatt ostadigt väder med regn- och åskskurar på flera håll den 12-13. Framförallt nordvästra Svealand och södra Norrland fick lokalt stora regnmängder båda dygnen. Ytterberg i Härjedalen noterade 37,7 mm den 12 och den manuella stationen i Gustavsfors i mellersta Värmland 42,4 mm den 13. I Götaland stabiliserades vädret när lågtrycket drog bort den 13 och på sina håll sken solen.

Varmast i norr

Båda dygnen var det varmast i norra Sverige. Stationen Överkalix-Svartbyn i Norrbotten registrerade 26,2⁰ den 12, medan Härnösand samt Älvsbyn i Norrbotten båda hade 26,4⁰ den 13. I Götaland och Svealand visade termometrarna som högst 22-24⁰.

Natten till den 14 sjönk temperaturen till 3,7⁰ i Hagshult i Småland, vilket var månadens lägsta uppmätta temperatur i Götaland. Den kom att tangeras senare i månaden av en annan station.

Lågtrycket, som den 14 befann sig över norra Skandinavien, gav fortsatt ostadigt väder med regnskurar i Svealand samt södra och östra Norrland. Längs Norrlandskusten förekom även åska. I sydöstra Dalarna föll strax över 20 mm. I Götaland och sydligaste Svealand var det stabilare väder med sol. Det var återigen varmast i norr där Skellefteå flygplats hade 25,7⁰.

Lågtryck i öster påverkade vädret

Natten till den 15 rörde sig ett djupt lågtryck norrut över Baltikum och nådde Finland till kvällen. Östra delarna av Sverige berördes av tillhörande regnområde men det kom inte så stora mängder. I södra Sverige och längs Norrlandskusten förekom lokala regn- och åskskurar. I inre Götaland fick några stationer över 20 mm. Dagens högsta inrapporterade temperatur var 26,3⁰ i Gladhammar i östra Småland.

Till kvällen klarnade det upp på flera håll i södra Sverige, men i norra Norrland medförde lågtrycket över Finland ökad molnighet och regn österifrån. Lågtrycket höll sig kvar över norra Skandinavien den 16-18 och gav fortsatt ostadigt väder i norra Sverige.

Regnigt i norra Sverige

Regnet och skurarna över nordöstra Sverige gav rikliga mängder på sina håll och flera stationer fick mer än 20 mm. Morgonen den 16 uppmättes dygnsnederbörd på 45,8 mm i Arjeplog-Myrheden. Regnområdet passerade sedan sakta västerut över nordligaste Norrland. Morgonen den 17 hade Rensjön i nordligaste Lappland fått 47,8 mm på 24 timmar och Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen 43,9 mm.

Den 17 var nederbördsaktiviteten inte lika omfattande. Lågtrycket i norr, som nu låg vid Lofoten, medförde lite blåsigare väder i främst södra Sverige och norra Lapplandsfjällen. Vid Väderöarna och Måseskär på västkusten blåste det 16-17 m/s i medelvind som mest och den förstnämnda stationen uppmätte byvindar på 20,4 m/s. Dagstemperaturerna nådde upp i 19-23⁰.

Efter en på många håll klar natt bjöd den 18 på regnskurar i Lapplandsfjällen samt lokala regn- och åskskurar i resten av landet. Vinden avtog efterhand då lågtrycket förflyttade sig norrut. Maxtemperaturerna hamnade på 20-25⁰.

Ett högtryck tog sig sedan in över landet västerifrån och natten till den 19 var klar i många områden. I Latnivaara i norra Lappland sjönk temperaturen till -1,3⁰, vilket var månadens lägsta uppmätta temperatur i norra Norrland. Även delar av Jämtland och Härjedalen hade frostnatt. Både Höglekardalen och Börtnan i Jämtland noterade -0,7⁰.

Högtryck och varmare dagtid

Högtrycket gav soligare väder med en del stackmoln den 19-20. Den 19 var det lite mer moln i söder längs en front samt längst i norr. Endast lättare nederbörd förekom. Nattetid gjorde det klara och torra vädret att temperaturerna var fortsatt blygsamma och temperaturen sjönk till 0,3⁰ i Gielas.

Den 20 steg dagstemperaturerna och nådde över 25⁰ i samtliga landsdelar. Osby i norra Skåne noterade en högsta temperatur på 27,3⁰. Den följande natten var det 5-8⁰ på sina håll i Götaland, Svealand och södra Norrland. Naimakka i nordligaste Lappland hade 0,8⁰.

Högsommarvärme

En högtrycksrygg gav soligt väder i en stor del av landet även den 21. Skurar förekom sydväst om Vänern. Temperaturen fortsatte att stiga och Målilla i östra Småland uppmätte 28,1⁰. För första gången denna månad var dygnet varmare än normalt i hela landet.

Natten till den 22 sjönk temperaturen till 3,7⁰ i Horn i sydligaste Östergötland samt till 4,0⁰ i Eskilstuna. I Norrland låg den på liknande nivåer.

Hammarös sydspets 22 juli 2016
Utsikt över Vänern från Hammarös sydspets i Värmland den 22 juli 2016. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Solen dominerade den 22 och allra varmast var det längst i söder där Hästveda i norra Skåne nådde upp i 29,7⁰.

Längs den norska gränsen i Värmland, Dalarna och Härjedalen förekom skurar och lokalt åska. Dessa hörde samman med en front som gränsade till svalare luft i väster.

Den 23 var det klart väder i östra halvan av landet och temperaturen nådde strax över 30⁰ i östra Götaland, där Målilla uppmätte 30,7⁰. I Svealand och Norrland hamnade de högsta temperaturerna på 27-29⁰. I väster var det mer moln och i nordvästra Svealand samt sydvästra Norrland bildades skurar och åska. Lokalt föll stora mängder nederbörd i Jämtlandsfjällen, där Medstugan noterade 49,0 mm. Nattetid var det något varmare än dygnen innan.

Temperaturen nådde 30⁰ på ytterligare några platser i Götaland och Svealand den 24. Varmast var det i Östergötland med 30,7⁰ i Malexander, Kvarn och Härsnäs. Det var riktigt varmt även i Norrland där Markusvinsa i norra Norrbotten rapporterade 29,8⁰, vilket var månadens högsta uppmätta temperatur i norra Norrland.

En svag front medförde regnskurar och lokalt åska på flera håll i landet, främst över norra Svealand och södra Norrland där det föll 20-26 mm vid några stationer.

Värmen kulminerar

Natten till den 25 inträffade årets första tropiska natt i landet, vilket innebär att temperaturen inte sjunker under 20,0⁰. Det var mätstationen på Vinga utanför Göteborg som noterade en lägsta temperatur på 20,2⁰.

Högtrycksryggen förflyttade sig österut den 25 och svalare luft var på väg, men den mycket varma luften höll sig kvar även detta dygn. Åtorp i Närke nådde upp i 31,5⁰, vilket var månadens högsta uppmätta temperatur i landet. Högst temperatur i Götaland hade Norrköping, Kvarn och Härsnäs i Östergötland med 30,8⁰. Torpshammar i Medelpad fick 29,3⁰, vilket var södra Norrlands högsta temperatur under månaden. I norra Norrland hade Älvsbyn i Norrbotten 28,5⁰.

Kraftiga åskskurar i norr

I den varma luften bildades åskskurar. Norra Lappland och Norrbotten drabbades av flest och de kraftigaste. Pajala i Norrbotten fick en dygnsnederbörd på 40,9 mm den 25. Av det föll hela 37,3 mm på en timme, mellan klockan 18 och 19, samt 19,8 mm på en kvart. Under den timmen ökade medelvinden från 4,1 m/s till 10,6 m/s och byvinden nådde upp i 19,6 m/s.

Den 26 drog en kallfront in västerifrån och rörde sig mot nordost över landet. Fronten förde med sig splittrade regnområden och skurar med inslag av åska, som på sina håll gav 15-25 mm. Flest blixturladdningar registrerades återigen i norra Norrland. Bakom fronten lättade molntäcket. De högsta temperaturerna i landet hamnade detta dygn på 27-28⁰.

Under eftermiddagen/kvällen den 26 passerade ett häftigt åskoväder rakt över Esrange öster om Kiruna. En rekordstor dygnsnederbördsmängd på 78,3 mm uppmättes, varav 78,0 mm för en 12-timmarsperiod. Enligt observation föll den mängden på ungefär tre timmar. Det kraftiga regnet orsakade skador på marken och hål i vägar. Stationen startade i oktober 1977 och mätserien är inte helt komplett, utan mätningar för några månader saknas.

Väderläget 12 UTC den 26 juli 2016
Väderläget klockan 14 den 26 juli 2016. Förstora Bild

Lite mer normal sommarvärme

Det ostadiga vädret med skurar och åska över norra Norrland fortsatte den 27. Det mesta drog bort eller dog ut under kvällen. Saarikoski i nordligaste Lappland noterade 20,6 mm nederbörd för dygnet. Högsommarvärmen drog bort norrut och dygnets allra högsta temperaturer hamnade på 24-26⁰ i landet.

I södra Sverige började det under eftermiddagen samt kvällen komma in regn- och skurområden både väster- och söderifrån. Det ena nederbördsområdet passerade över Öland och Gotland, men som mest föll bara någon enstaka millimeter på de törstande markerna. Det andra området drog norrut över Sverige den 28 och gav i allmänhet inte så mycket. En del åska förekom främst i södra Norrland. I Målilla kom temperaturen upp i 27,1⁰.

Lågtryck gav ostadig avslutning med tromber

Norrköping 29 juli 2016
I Norrköping var det uppehåll och växlande molnighet den 29 juli 2016. Marken var mycket torr. Stationen fick ungefär 60% av den normala nederbörden under juli och 68% under årets första sju månader. Foto SMHI Förstora Bild

Ett lågtryck som den 29 befann sig strax väster om Norge medförde ostadigt väder i Sverige resten av månaden. Över norra Norrland bildades den 29 områden med lokalt kraftiga regnskurar och åska som rörde sig mot nordost. På morgonen fick Petisträsk i Västerbotten 37,5 mm regn på en timme och en kvart. Under eftermiddagen kom ett område med skurar in från sydväst över Götaland och rörde sig norrut över västra Svealand mot sydvästra Norrland.  

Den 30 bredde lågtrycket ut sig över Sverige och en kallfront med regn och skurar försköts österut över landet. Åska förekom och det var ostadigt väder framförallt i norr. Tärendö i norra Norrbotten fick sammanlagt 43,5 mm under dygnet. Ett regnområde över Härjedalen och västra Jämtland gav 20-40 mm. Myskelåsen i Härjedalen noterade 42,8 mm. I södra Sverige observerades ovanligt många tromber.

Lågtrycket låg kvar med sitt centrum över Skandinavien den 31. Från norra Svealand och norrut var det fortsatt regn, skurar och åska. I norra Norrland kom 20-40 mm på sina håll. Övertorneå i Norrbotten fick 48,7 mm och i Hemavan i södra Lapplandsfjällen föll 46,4 mm. I Skellefteå kommun gjorde ett blixtnedslag så att ungefär 43 000 personer drabbades av strömavbrott på kvällen.

Södra Svealand fick en ganska solig dag, medan en del skurar rörde sig österut över Götaland. Under eftermiddagen samt kvällen passerade ett mindre nederbördsområde österut över sydligaste Götaland.

I allmänhet var det fortfarande lite varmare än normalt med dagstemperaturer på 23-26⁰ som mest den 30-31. Över västra Sverige fanns något svalare luft än i öster.

Temperatur - Lite varmare än normalt

Månaden började med ganska varmt väder i östra och norra Sverige. Den 3 kom det över södra Sverige in kallare luft som sedan letade sig upp över landet. Den 8-15 var det blandat med temperaturöverskott samt underskott och därefter kom några dagar med i allmänhet svalare väder. Omkring den 20 letade sig högsommarvärme in över landet och den 21-29 var det varmare än normalt i hela landet. Därefter medförde ett lågtryck att temperaturen sjönk något i sydvästra Norrland och nordvästra Svealand.

Den varma senare delen av månaden medförde att juli blev varmare än normalt i hela landet och störst var överskottet i nordligaste Norrland. Trots högsommarvärmen nådde inte termometern riktigt upp till säsongshögsta från i juni.

Vid jämförelse med tidigare julimånader så var 2014 betydligt varmare än årets medan det var lite svalare i fjol.

Den 21 juli ansågs sommar råda i hela landet. Sommaren anlände sist till stationen i Tarfala i norra Lapplandsfjällen.

Månadsmedeltemperaturen under juli 2016.
Månadsmedeltemperaturen under juli 2016. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2016. Förstora Bild


 

Nederbörd - Fortsatt torrt i östra Götaland

I inre Norrland samt östra delarna av Svealand och Götaland var månaden torrare än normalt. Juli 2014 var dock på många håll torrare än årets.

Värmen i slutet månaden förvärrade torkan i östra Götaland. För perioden januari-juli 2016 har flera stationer i Östergötland som Söderköping, Vånga, och Kolmården-Strömsfors bara fått omkring 60% av den normala nederbördsmängden.

Mest nederbörd under juli föll det i nordligaste Norrland, där en del stationer fick mer än dubbelt så mycket som normalt. Den 5 och 16 var storskaligt sett de nederbördsrikaste dagarna där. Den kraftiga åskskuren i Esrange bidrog till att månadsmängden på 194,6 mm blev den absolut största sedan mätningarna började där 1977.

För att hitta en mer nederbördsrik juli än årets i nordligaste Norrland så får man gå tillbaka till antingen juli 2015, 2013, 2010 eller 2004.

Karta över nederbörd juli 2016.
Karta över nederbörd juli 2016. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2016.
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2016. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2016 (365 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2016 (88 kB, pdf)

Snötäcke

Endast högre delar av fjällen hade snö på backen. Ingen av SMHIs stationer rapporterade något snödjup under juli.

Solskenstid

Solskenstiden för juli hamnade i allmänhet omkring eller över den normala. Soligast var det på Svenska Högarna med 373 soltimmar och näst soligast på Gotland.

Gråare var det för Göteborg som med 202 timmar hamnade längst under sitt normalvärde för juli, ungefär 13%. Allra minst solskenstid uppmättes i Tarfala som fick 147 timmar och är den station som har lägst normalvärde för juli.

Karta med soltimmar under juli 2016.
Antal soltimmar i juli 2016. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2016.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2016. Förstora Bild

Åska

Det förekom ganska mycket åska under månaden. Precis som under juni så befann sig Sverige ofta mellan områden med svalare atlantluft och varmare luft från kontinenten vilket bidrar till åskbildning.

Det åskrikaste dygnet var den 26 med 9800 stycken registrerade blixturladdningar, från norra Götaland och norrut. På andra plats hamnade den 24 med 9652 stycken, de flesta av dem i norra Svealand och södra Norrland. På tredje plats hamnade den 31 med 5860 registreringar från norra Svealand och norrut, majoriteten av dem i östra Norrland.

Endast ett dygn var landet helt fritt från åska enligt mätningarna och det var den 19.

Totalt antal blixtar under juli 2016.
Totalt antal blixtar under juli 2016. Förstora Bild
Antal åskdagar under juli 2016.
Antal åskdagar under juli 2016. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, juli 2016
Norrland +29.8° den 24 Markusvinsa (Norrbotten)
Svealand +31.5° den 25 Åtorp (Närke)
Götaland +30.8° den 25 Norrköping och Kvarn samt Härsnäs (Östergötland)
Lägsta temperatur, juli 2016
Norrland -1.8° den 8 Börtnan (Jämtland)
Svealand +1.3° den 8 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland +3.7° den 22 Horn (Östergötland) och den 14 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juli 2016
Norrland 194.6 mm Esrange (Lappland)
Svealand 190.6 mm Mångsbodarna (Dalarna)
Götaland 154.4 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juli 2016
Norrland 24.2 mm Skagsudde A (Ångermanland)
Svealand 8.5 mm Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 13.5 mm Boxholm (Östergötland)
Högsta lufttryck, juli 2016
Norrland 1023.6 hPa den 23 Tjåkaape (Lappland)
Svealand 1021.5 hPa den 23 Hamra och Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1022.0 hPa den 24 Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, juli 2016
Norrland 992.2 hPa den 6 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 994.8 hPa den 11 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 998.0 hPa den 11 Väderöarna (Bohuslän) och den 6 Kalmar flygplats (Småland) och Ölands södra udde (Öland)
Största snödjup, juli 2016
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juli 2016 (93 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juli 2016 (88 kB, pdf)