Juli 2016 - Mycket höga temperaturer i Asien

Globalt sett var det den varmaste julimånaden sedan mätningarna började på 1880-talet enligt NOAA. Extrema 54,0˚ uppmättes i Mitribah den 21. Värdet korrigerades senare till 53,9˚ av WMO. Säsongens första tropiska cykloner i Stilla havet var sena medan den första för säsongen i sydvästra Indiska oceanen var tidig.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juli 2016.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i juli 2016. Förstora Bild

Europa - Varmt sommarväder

Högtryck gav soligt och varmt väder i sydvästra Europa och Ryssland under juli, medan vädret över Skandinavien var lågtrycksdominerat.

Månaden var varm i så gott som hela Europa. I inre Spanien och norra Ryssland låg temperaturöverskottet på 4-6 grader. I Ryssland var det en av de varmaste julimånader som någonsin uppmätts. Den 3 visade termometern 44,5˚ i Cordoba i Spanien.

I Portugal var den nationella medeltemperaturen den näst högsta och maximitemperaturen den högsta för juli sedan 1931. Den 26 nådde temperaturen upp i 43,3˚ i Tomar.

I norra halvan av Europa kännetecknades vädret i allmänhet av varierande temperaturer under första halva av månaden och därefter sommarvärme. I Storbritannien och på Irland blev dock sista veckan ostadig igen och månadsmedeltemperaturerna där landade på omkring de normala.

Lägsta inrapporterade temperatur i Europa under juli för stationer under 1000 m höjd var -1,8˚i Dagali, Norge den 4 och i Börtnan, Sverige den 8.

Den 13-15 var det ovanligt kyligt i vissa länder på kontinenten. Capanna Margherita som ligger ca 4600 meter över havet i Italien hade-16,4˚ den 14. I Schweiz föll snö på 1600 m höjd. Natten mellan den 14 och 15 noterade några stationer i Frankrike rekordlåga temperaturer.

En sydlig luftströmning gav sedan höga temperaturer i Frankrike den 18-19 och flera julirekord noterades. I nordöstra Frankrike slog en del stationer även sina absolutrekord och några av dem hade mer än 50 år av mätningar.

Medellufttryck över Europa i juli 2016
Medellufttryck över Europa i juli 2016. Förstora Bild

Nederbörden i Europa föll ofta i form av regn- eller åskskurar vilket gav stora lokala skillnader.

Månaden var som helhet var något torrare än normalt bland annat i Nederländerna, Tyskland och på Iberiska halvön. I Frankrike kom det ungefär 40% mindre nederbörd jämfört med normalvärdet.

Mer nederbörd än vanligt fick exempelvis Norge, Danmark och Österrike. 114 av 270 stationer i Österrike fick mer än 40 mm minst en gång under månaden. På 12 timmar natten mellan den 2 och 3 föll där 132 mm i Regen. I Ungern gav en storm 138,5 mm regn i Poroszlo den 13. 

Nordamerika - Mycket varmt i södra USA

Större delen av Nordamerika fick en varm juli. På flera platser i södra USA var den en av de tio varmaste julimånader som uppmätts. Störst var värmeöverskottet i gränsområdet mellan USA och Mexiko med 2-4 grader.

Södra Alaska hade 2-3 grader varmare än normalt och i Anchorage var det den varmaste kalendermånaden någonsin sedan mätningarna började 1952.

En värmebölja som nådde sin kulmen den 22 gav temperaturer på 35-38˚ i mellersta och östra USA.

I slutet av månaden var det extremt varmt i Death Valley. Den 29 rapporterade stationen 52,8⁰.

Områden med lite lägre temperaturer än vanligt fanns bland annat i inre Mexiko, vid Kaliforniens kust och i inre USA. Bland annat i Montana uppmättes -5,6˚ i Elk Park den 7 och Flattop Mountain den 21. Den köldutsatta stationen Peter Sinks i Utah hade -7,5˚ den 12.

De största nederbördsmängderna i USA föll i allmänhet söder eller sydväst om de stora sjöarna. Den 11 kom 245 mm i Gurney i Wisconsin, vilket är nytt absolutrekord för stationen som började mäta 1952. Delstaten Illinois noterade sin tredje våtaste juli någonsin.

I Fairbanks, Alaska var det den fjärde våtaste juli sedan mätningarna började 1915 och den näst nederbördsrikaste juni-juli perioden.

Det var fortsatt torrt i sydvästra i USA. På många platser i sydvästra Kalifornien kom ingen nederbörd alls.

Sen start på orkansäsongen i östra Stilla havet

Den 2 juli bildades den tropiska stormen Agatha i östra Stilla havet och det var den näst senaste starten på orkansäsongen där sedan pålitliga satellitmätningar började 1971. Den senaste som någonsin noterats var den tropiska stormen Ava år 1969 som bildades den 3 juli. Agatha stannade på öppet vatten.

Den 11 juli bildades den tropiska cyklonen Darby som rörde sig västerut på Stilla havet och senare ökade till kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan. Strax efter midnatt den 24 nådde Darby ön Big Island i Hawaii som en tropisk storm. Stationen Moanalua fick 272 mm nederbörd på 24 timmar. Ingen tropisk storm har tidigare gått så nära Honolulu och det är bara femte gången sedan noteringar började göras 1949 som en tropisk storm eller orkan har gått in över land på en av de större öarna i Hawaii.

När orkansäsongen väl drog igång i östra Stilla havet så gjorde den det med besked. Ytterligare sju tropiska cykloner bildades under juli i östra Stilla havet. En av dem var orkan av kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan, en kategori 2, en kategori 1, tre var stormar och en var ett tropiskt lågtryck. Samtliga höll sig ute till havs.

Ingen tropisk cyklon förekom på Atlanten under juli.

Fyra tropiska cykloner i östra Stilla havet den 22 juli 206
Vid midnatt den 22 juli 2016 tog satelliten Suomi NPP ett foto av de tropiska cyklonerna (från vänster till höger) Darby, Estelle, Georgette och Frank i centrala samt östra Stilla havet. Källa: NOAA/NASA Goddard Rapid Response Förstora Bild

Asien – Mycket höga temperaturer i Asien

Under andra halva av månaden drabbade en värmebölja länderna vid norra delen av Persiska viken. I Iran var det strax över 50˚ vid flera tillfällen och i Irak nådde Basra upp i hela 53,9˚ den 22. Den 21 juli rapporterade Mitribah i Kuwait skyhöga 54,0˚. Värdet korrigerades senare till 53,9˚ av WMO. Det nuvarande rekordet för östra hemisfären har sagts vara 55,0˚ i Kebili i Tunisien den 7 juli 1931, men enligt WMO har väderhistoriker ifrågasatt noggrannheten på så gamla mätningarna. Den officiellt högsta temperatur som någonsin uppmätts i världen är 56,7˚ i Furnace Creek, Death Valley i Kalifornien den 10 juli 1913.

Störst temperaturöverskott för månaden i Asien hade Mongoliet med 4-5 grader på sina håll. Något kyligare än normalt var det i stora delar av Indien, Kazakstan och mellersta Sibirien. Den 15 hade Sebyan-Kyuel' i Sibirien -4,0˚.

Monsunen gav över 300 mm i dygnsnederbörd på sina håll i Indien. I slutet av månaden omkom minst 158 personer i Indien, Bangladesh och Nepal på grund av monsunregnen. 32 av dem miste livet i samband med ett blixtnedslag i den indiska delstaten Odisha.

Årets första tropiska cyklon i västra Stilla havet

Säsongens först tropiska storm i västra Stilla havet bildades söder om Guam den 3 juli och fick namnet Nepartak. Det hade då gått rekordlånga 199 dygn utan någon namngiven tropisk cyklon i västra Stilla havet och bildningsdatumet var det näst senaste som observerats sedan statistik började föras för området 1945. Nepartak nådde högsta kategorin 5 på Saffir-Simpsonskalan den 6. Den började försvagades den 7 och passerade på kvällen en boj i närheten av Orchid Island utanför Taiwan som mätte upp ett lägsta lufttryck på ungefär 897 hPa. Morgonen den 8 gick Nepartak in över Taiwan, korsade ön och nådde den 9 Fujian i sydöstra Kina.

Den 8 uppmätte flera nederbördsstationer på Taiwan dygnsmängder över 400 mm, som mest 524,0 mm i Liu Shi Dan Shan. I östra Kina kom det upp till ca 400 mm från morgonen den 8 till sen eftermiddag den 9. I Putian föll 250 mm nederbörd på 4 timmar den 9.

Ytterligare fyra tropiska cykloner bildades i västra Stilla havet under månaden. Två av dem stannade kvar på öppet vatten.

Den tropiska stormen Mirinae var aktiv söder om Kina i slutet av månaden. Den passerade över ön Hainan den 26 och nådde sedan norra Vietnam den 28. Koa Kood Trat i Vietnam fick 269,8 mm regn den 28.

Den tropiska stormen Nida bildades öster om Filippinerna och strök längs landets norra kust vid månadsskiftet juli/augusti. Därefter satte den kurs mot sydöstra Kina.

Arktis – Köldrekord för juli på Grönland

Ihållande lågtryckssystem gjorde att månaden blev blåsig och kyligare än normalt över ett större område av centrala Arktis och den sibiriska kusten. Morgonen den 1 augusti uppmättes en minimitemperatur på -30,7⁰ i Summit, mitt på den grönländska inlandsisen. Tekniskt sett hör det värdet till juli och det innebar nytt grönländskt köldrekord för månaden. Det tidigare var -27,7°C den 30 juli 1992.

Kylan ledde till att isavsmältningen gick något långsammare än vanligt. Medelvärdet för isutbredningen var det tredje lägsta för juli sedan satellitmätningarna började 1979 och juli var därmed den andra månaden i år som inte hade rekordlåg utbredning.

Juli 2016 - Isutbredningen i Arktis
Utbredningen av den arktiska havsisen april-juli 2016 jämfört med långtidsmedelvärden och utbredningen de senaste fyra åren inklusive rekordåret 2012. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Varmare var det längs de nordliga kusterna av Nordamerika och Grönland samt i Karahavet och Barents hav där temperaturöverskottet var 4-7 grader som mest. Högsta inrapporterade temperatur var 26,6˚ den 5 i Malye Karmakuly på Novaja Zemlja i Ryssland och den 15 på Herschel Island strax norr om det kanadensiska fastlandet.

På Svalbard var det 3-4 grader varmare än normalt. Medeltemperaturen för juli blev rekordhög både vid Svalbard lufthavn och Ny-Ålesund.

Svalbard lufthavn fick 51,7 mm regn under månaden, nästan tre gånger så mycket som normalt. Det blev nytt rekord för stationen vars tidigare extremvärde var 51,1 mm i juli 1994.

Tasiilaq på Grönland fick sammanlagt bara 0,1 mm nederbörd under månaden och det var den lägsta mängd som stationen uppmätt under en julimånad sedan mätningarna startade 1898.

Sydamerika – Varmt i öster, kallt i Argentina

Brasilien fick en varm månad, framförallt i de östra delarna där överskottet var 3-6 grader. Den 11 hade Matupa i inre Brasilien 41,1˚.

Kallare var det i de inre delarna av Argentina där temperaturen hamnade 0-2 grader under den normala. Den 26 hade El Calafate Aero som ligger på ca 200 m höjd i Argentina -17,0˚. Samma dygn hade bergstaden Chuapalca på strax över 4000 m höjd i regionen Tacna i Peru -20,7˚.

I början av månaden föll mycket regn i Uruguay, främst i södra delen av landet. Mariscala i departementet Lavalleja fick 165 mm den 4 och sammanlagt 233 mm den 3-7.

Medellufttrycket över världen i juli 2016.
Medellufttrycket över världen i juli 2016. Förstora Bild

Afrika/Indiska oceanen - Ovanligt tidig tropisk cyklon

Norra och västra Afrika hade i allmänhet en lite varmare månad än normalt. I norra Marocko och Algeriet var överskottet 2-5 grader. Den 8 uppmättes 49,0˚ i In-Salah i Algeriet. En värmebölja slog till mot Nordafrika senare under månaden och i södra Marocko steg temperaturerna till 43-47˚.

I Sydafrika hamnade temperaturerna en grad runt de normala. Början av månaden var kall och i de södra provinserna föll snö. Den 7 sjönk temperaturen till -11,7˚ i Buffelsfontein.

Den 24-26 gav ett lågtryck kallt, blåsigt och nederbördsrikt väder i stora delar av Sydafrika och Lesotho. Övre de inre södra och sydöstra delarna av området föll åter snö. Den 25-26 slog flera stationer i Sydafrika sina julirekord för dygnsnederbörd, varav några med mätserier på 56-57 år. En av dem var Paddock som fick 266,4 mm den 25 och därmed slog sitt tidigare rekord på 167,4 mm från den 8 juli 1996.

Säsongen första tropiska cyklon i sydvästra Indiska oceanen, Abela, var ovanligt tidig och starkare än vad som tidigare har observerats för juli. Den bildades nordost om Réunion den 17 juli och nådde stormstyrka. Tropiska cykloner brukar vanligtvis vara aktiva i området från november till april. Senast som en tropisk cyklon blev namngiven där under en julimånad var i början av 70-talet och Abela blev den tredje på 50 år. Från kvällen den 19 till morgonen den 20 medförde före detta tropiska cyklonen Abela kraftigt regn på nordöstra halvan av Réunion. Under 18 timmar föll 315 mm i Hauts de Ste-Rose.

Australien/Oceanien – Värmerekord för juli i Australien

Månaden var något varmare än normalt i norra och östra Australien, men i de sydvästra delarna var det kyligt. Den 30 hade Liawenee på Tasmanien -8,9˚.

Det var den nionde varmaste juli i Australien i en 107-årig mätserie. Nätterna var i allmänhet varma och medelvärdet av minimitemperaturen i landet var den femte högsta som uppmätts för juli. Den högsta dagstemperaturen var 38,3⁰ i Kalumburu i Western Australia den 24, vilket var nytt julirekord för Australien. Det tidigare rekordet var 37,6˚ i Wyndham den 19 juli 1996. Det är andra månaden i rad som nationellt värmrekord noterats i Australien.

Tolvmånadersperioden augusti 2015 – juli 2016 var den varmaste tolvmånadersperioden som uppmätts i Australien sedan mätningarna började 1910.

Stora delar av norra och sydöstra Australien fick mer regn än normalt. För Queensland och Tasmanien var det den sjunde och för Victoria den tionde nederbördsrikaste juli på 117 år. Den 16 föll 310,8 mm i Pacific Heights, Queensland.

På Nya Zeeland var månaden varmare än normalt på de flesta ställen och för landet som helhet var det den tionde varmaste sedan mätserien började 1909. I staden Christchurch var årets juli den varmaste som uppmätts. Årets första sju månader i Nya Zeeland var den varmaste januari-juli perioden i mätseriens historia.

Den 23-24 svepte tropiska vindar från Vanuatu och Nya Kaledonien in över Nya Zeeland och flera stationer noterade en av sina varmaste julidagar eller mildaste julinätter sedan mätstarten.

Månadens högsta uppmätta temperatur på Nya Zeeland var 22,3˚ i Christchurch den 23 och den lägsta -8,7˚ i Hanmer Forest den 12.

Västliga vindar dominerade över Nya Zeeland under juli, vilket avspeglade sig på nederbördsfördelningen. De östra delarna fick en torr månad medan mest nederbörd föll i sydväst. Den 13 kom 225 mm regn i North Egmont på västra delen av Nordön.

Antarktis – Milt i väster, kallt i öster

I västra Antarktis var det milt med temperaturer upp till 7 grader över de normala i de inre delarna, och på spetsen av Antarktiska halvön var det 3-4 grader över. Den 16 hade Base Esperanza som ligger på det sistnämnda stället 10,1˚.

Östra Antarktis hade en desto kallare juli. I de inre delarna låg temperaturunderskottet runt 5 grader. Vostok uppmätte -81,7˚ den 12.

Under första halvan av juli ökade isutbredningen runt Antarktis något snabbare än vanligt och hamnade strax över normalvärdet, men sedan saktade tillväxten av tillfälligt och därefter var isutbredningen något mindre än normalvärdet.

Havsisens utbredning kring Antarktis juli 2016
Havsisens utbredning i miljoner kvadratkilometer kring Antarktis från april till juli. Blå linje visar säsongen 2015-2016 medan grön streckad avser säsongen 2014-2015. Heldragen grå linje visar den genomsnittliga utbredningen av havsis för perioden 1981-2010. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.