Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsvattenstånd 2019

Oceanografi

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och orsakade både högt och lågt vattenstånd. I sydligaste Sverige nådde pegeln 110 cm över och längst i norr 99 cm under årets medelvattenstånd*. För året som helhet observerades både årets lägsta och högsta vattenstånd i Bottenviken. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2019-2020

Oceanografi

En strid ström av lågtryck över Nordatlanten mot norra Skandinavien gav en isvinter som aldrig riktigt tog sig

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2019

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2019

Hydrologi

Årets vårflod i norra Sverige kom ovanligt tidigt, men var lugn på de flesta håll. Under sommaren var vattenflödena i södra Sverige låga, medan flödena under årets sista månader var höga i delar av Götaland och Svealand.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2019

Hydrologi

Vattenstånden i de stora sjöarna var överlag låga i början av året och steg under året för att vara över eller nära det normala i december. Vättern var mycket låg ända fram i november då den regnrika hösten gjorde att vattenståndet började stiga och i slutet av december var vattenståndet nära …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2018

Oceanografi

Växtplanktonårets början fångade in en fin vårblomning i Västerhavet i mars, och ungefär en månad senare i delar av Östersjön, vilket är normalt. Under den varma sommaren observerades en omfattande och långvarig cyanobakterieblomning i Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2018-2019

Hydrologi

Isen på sjöar lade sig senare än normalt och gick upp tidigare än normalt. I Götaland och södra Svealand var perioden med is ca 2 månader kortare än normalt. Längst i söder skedde ingen isläggning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2018-2019

Hydrologi

Över lag fanns mindre snö än normalt vintern 2018/2019, men vissa delar av de norra fjälltrakterna hade dock ett rejält snötäcke. Vårfloden blev lugn i hela landet och kom ovanligt tidigt i delar av Norrland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2018-2019

Oceanografi

Varm sommar, mild höst och tidvis mild och blåsig vinter resulterade så småningom i en  lindrig isvinter både vad gäller längd och maxisutbredning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2018

Oceanografi

I början av året passerade några lågtryck med kraftiga vindar som skapade höga vågor. Därefter var vågorna lägre, fram till den 10 augusti då stormen Johanne slog till med vårens och sommarens högsta vågor. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten. Den 21 september sattes ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier