Vattenståndet i de stora sjöarna 2019

Vattenstånden i de stora sjöarna var överlag låga i början av året och steg under året för att vara över eller nära det normala i december. Vättern var mycket låg ända fram i november då den regnrika hösten gjorde att vattenståndet började stiga och i slutet av december var vattenståndet nära normalt för första gången på 3,5 år. 

Nedan presenteras vattenståndet 2019 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

2019 inleddes med lägre vattenstånd än normalt. Under februari och mars steg vattenståndet till normalt. Därefter låg vattenståndet nära det normala fram till november då den regnrika hösten gjorde att vattenståndet steg över det normala i november och fortsatte stiga under december.

Vänern 2019
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vattenståndet i Vättern var mycket under det normala under stora delar av 2019. Vattenståndet steg sakta under året och regnet under hösten gjorde att det i mitten av november började stiga snabbare och i slutet av december var vattenståndet återigen på normala nivåer. Från mitten av november till slutet av december steg vattennivån cirka 23 cm, totalt ökade vattenståndet 35 cm under året. Det låga vattenståndet i Vättern började maj 2016 och har sedan dess i stort sett varit under det normala.

Vättern
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild
Vättern 2016-2019
Vattenståndet sjönk under det normala sommaren 2016. Återkommande torra perioder har gjort att vattenståndet inte återhämtat sig förrän i slutet av 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

I Mälaren var vattenståndet i början av året under det normala men stigande. I mars var vattenståndet över det normala och låg sedan på normal nivå fram till november. Den nederbördsrika hösten gjorde att vattenståndet började stiga snabbt i mitten av november och nådde mycket höga nivåer, cirka tre decimeter över normalt i december. Det är den högsta nivån som uppmätts sedan december 2000. 
Blåst kan förvärra höga vattenstånd och den 18 december medförde västliga vindar att vattenståndet i östra Mälaren temporärt mitt på dagen var ca 6 cm högre än medelvärdet för sjön. För att sänka vattenståndet öppnades luckorna vid Slussen och vid Södertälje för att öka tappningen i sjön, vilket ledde till att vattenståndet började sjunka. Som mest tappades det 835 m3/s den 29 december, så mycket har inte tappats sedan december 1944 då det tappades ca 900 m3/s.

Mälaren
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

I början av året var vattenståndet i Hjälmaren under det normala, under det tre första månaderna steg vattenståndet och i mars tangerade vattenståndet det högsta uppmätta för mars månad, ca 20 cm över det normala. Därefter sjönk vattenståndet och var nära normala tills oktober då vattenståndet började stiga igen. Årets regnrika tre sista månader ledder till vattenstånd mycket över de normala i slutet av december. Det är det högsta vattennivån sedan december 2000.

Hjälmaren 2019
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1988-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Förstora Bild

Siljan

Under årets första månader var vattenståndet under det normala. Vårfloden gav stigande flöden och i maj var vattenståndet nära det normala. Vattenståndet låg kvar på normala nivåer fram till mitten av oktober då det blöta och milda vädret gjorde att vattenståndet steg något istället för att som vanligt sjunka något.

Siljan
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1964-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

Vattenståndet i Storsjön var under 2019 nära normla nivåer hela året. Vårfloden var tidigare är normalt vilket ledde till att vattenståndet i maj och juni var något över det normala. I september regnade det mer än normalt och vattenståndet steg för att därefter sjunka resten av året. 

Storsjön 2019
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2019. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild