Vattenståndet i de stora sjöarna 2014

I Mälaren och Vänern steg vattennivån i samband med vårfloden och i Storsjön var vattennivån hög under hösten till följd av mycket regn. I övrigt var vattennivåerna i de stora sjöarna nära de normala för årstiden.

Vänern

Vattennivån i Vänern låg i början av året på en normal nivå och steg i samband med snösmältning under våren. Under sommaren och början av hösten sjönk vattennivån och i oktober uppmättes årets lägsta vattennivå, 44,16 meter över havet. Som helhet var vattenståndsvariationerna i Vänern ganska små under året.

Diagram över vattennivån i Vänern 2014
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2014. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1939-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Årets lägsta nivå i Vättern, 88,42 meter över havet, uppmättes i januari. Under våren steg nivån, men låg sedan ganska konstant på ca 88,6 meter över havet under maj till augusti. Under hösten sjönk nivån något, men i stort var vattenståndsvariationerna små under året.

Vattennivån i Vättern 2014
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2014. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1959-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Vattennivån i Mälaren steg under februari och mars på grund av att snösmältning och regn tillförde vatten till sjön. Årets högsta nivå uppmättes den 25 mars med 0,59 meter över havet. Det är den högsta nivå sedan januari 2012 och 11 cm lägre än marsrekordet från 1990. Under våren och sommaren sjönk nivån och var som lägst i början av augusti med 0,21 meter över havet. I oktober och november steg nivån i Mälaren cirka en decimeter och sjönk sedan igen i december.

Vattennivån i Mälaren 2014
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2014. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1968-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Stockholms hamn AB. Förstora Bild

Storsjön

Vattennivån i Storsjön brukar variera mycket under året till följd av vårfloden och regleringen av sjön. Det gjorde den även 2014. I januari låg nivån något högre än den brukar och sjönk sedan till en normal nivå i april. I maj och början av juni fyllde vårfloden på sjön och nivån steg ca 2 meter, vilket är en normal vattenståndshöjning under våren. Under sommaren låg vattennivån ganska stilla, men steg i oktober som en följd av att mycket regn föll i området. Nivån var som högst 293,22 meter över havet den 6 november. Det är den högsta nivå som uppmätts sedan hösten 2011 och 10 cm lägre än novemberrekordet från 1983.

Vattenståndet i Storsjön 2014
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2014. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1940-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild