Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsvågor 2020

Oceanografi

Februari var den enda månaden under året med signifikanta våghöjder* högre än sex meter. Allra högst var vågorna vid Väderöarna, där den signifikanta våghöjden nådde 7,1 meter. Under våren och sommaren var våghöjden i allmänhet lägre, men april bjöd på ett nytt månadsrekord med 6,0 meter vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2020

Oceanografi

Året inleddes med nästan tre månader då vattenståndet i allmänhet låg över det normala. Under våren, sommaren och början av hösten var rörelserna oftast små, men från mitten av oktober sörjde lågtryck för större avvikelser i havsnivån. Årets högsta vattenstånd observerades på västkusten, där …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2020-2021

Oceanografi

Efter den mycket milda vintern 2020 som fortsatte med en mild höst, så fanns mycket värme lagrat i havet i början av vintern 2020-2021. Det tog lång tid innan havsbassängerna var så pass avkylda, att isläggningen kunde ta fart. Flera gånger revs det tunna istäcket upp vid blåsigare väder och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2020

Oceanografi

Under 2020 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2020

Hydrologi

Året inleddes milt och nederbördsrikt med mycket höga flöden i Götaland. Våren kom sent till Norrland och vårfloden startade väldigt sent i hela fjällkedjan. Vid stationen Hillared i Ätran var flödet i februari det högsta uppmätta sedan stationen startade 1931.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2020

Hydrologi

Under 2020 har det varit rekordhöga nivåer för årstiden i Siljan i februari och mars. I Hjälmaren var det rekordlåga nivåer för september, senast det var så lågt var 1976 då den tidigare vattendomen gällde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2019-2020

Hydrologi

I stora delar av södra Sverige lade sig aldrig isen på sjöarna under vintern 2019/2020. Det är mycket ovanligt att en så stor del av Sveriges sjöar är isfria.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2019

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå Universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl.a. växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av algblomningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2019-2020

Hydrologi

I södra Sverige fanns ovanligt lite snö denna vinter. I norra Sverige fanns ett rejält snötäcke och kyligt väder under maj gjorde att snön låg kvar länge.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2019

Oceanografi

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och drev upp höga vågor. På Bottenhavet uppmättes den största våghöjden någonsin med nära åtta meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier