Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Östersjöns in- och utflöden 2019

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2019

Hydrologi

Årets vårflod i norra Sverige kom ovanligt tidigt, men var lugn på de flesta håll. Under sommaren var vattenflödena i södra Sverige låga, medan flödena under årets sista månader var höga i delar av Götaland och Svealand.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2019

Hydrologi

Vattenstånden i de stora sjöarna var överlag låga i början av året och steg under året för att vara över eller nära det normala i december. Vättern var mycket låg ända fram i november då den regnrika hösten gjorde att vattenståndet började stiga och i slutet av december var vattenståndet nära …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2018

Oceanografi

Växtplanktonårets början fångade in en fin vårblomning i Västerhavet i mars, och ungefär en månad senare i delar av Östersjön, vilket är normalt. Under den varma sommaren observerades en omfattande och långvarig cyanobakterieblomning i Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2018-2019

Hydrologi

Isen på sjöar lade sig senare än normalt och gick upp tidigare än normalt. I Götaland och södra Svealand var perioden med is ca 2 månader kortare än normalt. Längst i söder skedde ingen isläggning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2018-2019

Hydrologi

Över lag fanns mindre snö än normalt vintern 2018/2019, men vissa delar av de norra fjälltrakterna hade dock ett rejält snötäcke. Vårfloden blev lugn i hela landet och kom ovanligt tidigt i delar av Norrland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2018-2019

Oceanografi

Varm sommar, mild höst och tidvis mild och blåsig vinter resulterade så småningom i en  lindrig isvinter både vad gäller längd och maxisutbredning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2018

Oceanografi

I början av året passerade några lågtryck med kraftiga vindar som skapade höga vågor. Därefter var vågorna lägre, fram till den 10 augusti då stormen Johanne slog till med vårens och sommarens högsta vågor. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten. Den 21 september sattes ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2018

Oceanografi

År 2018 startade med höga vattenstånd med nivåer på flera decimeter över det normala på samtliga platser runt Sveriges kust. Under våren sjönk nivåerna till långt under det normala för i stort sett alla platser på grund av det kalla högtrycksbetonade väderläget. Årets högsta vattenstånd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2018

Hydrologi

Vattenflödena var under 2018 var extrema med både höga flöden och låga flöden. Vårfloden var extremt höga i delar av norra Svealand och Norrland. Därefter följde en sommar och höst med torka som gav mycket låga flöden i nästan hela Sverige. 

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier