Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Östersjöns in- och utflöden 2020

Oceanografi

Under 2020 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2020

Hydrologi

Året inleddes milt och nederbördsrikt med mycket höga flöden i Götaland. Våren kom sent till Norrland och vårfloden startade väldigt sent i hela fjällkedjan. Vid stationen Hillared i Ätran var flödet i februari det högsta uppmätta sedan stationen startade 1931.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2020

Hydrologi

Under 2020 har det varit rekordhöga nivåer för årstiden i Siljan i februari och mars. I Hjälmaren var det rekordlåga nivåer för september, senast det var så lågt var 1976 då den tidigare vattendomen gällde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2019-2020

Hydrologi

I stora delar av södra Sverige lade sig aldrig isen på sjöarna under vintern 2019/2020. Det är mycket ovanligt att en så stor del av Sveriges sjöar är isfria.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2019

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå Universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl.a. växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av algblomningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2019-2020

Hydrologi

I södra Sverige fanns ovanligt lite snö denna vinter. I norra Sverige fanns ett rejält snötäcke och kyligt väder under maj gjorde att snön låg kvar länge.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2019

Oceanografi

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och drev upp höga vågor. På Bottenhavet uppmättes den största våghöjden någonsin med nära åtta meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2019

Oceanografi

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och orsakade både högt och lågt vattenstånd. I sydligaste Sverige nådde pegeln 110 cm över och längst i norr 99 cm under årets medelvattenstånd*. För året som helhet observerades både årets lägsta och högsta vattenstånd i Bottenviken. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2019-2020

Oceanografi

En strid ström av lågtryck över Nordatlanten mot norra Skandinavien gav en isvinter som aldrig riktigt tog sig

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2019

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier