Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Snösituationen vintern 2019-2020

Hydrologi

I södra Sverige fanns ovanligt lite snö denna vinter. I norra Sverige fanns ett rejält snötäcke och kyligt väder under maj gjorde att snön låg kvar länge.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2019

Oceanografi

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och drev upp höga vågor. På Bottenhavet uppmättes den största våghöjden någonsin med nära åtta meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2019

Oceanografi

Året rivstartade med stormen Alfrida som berörde hela Sverige och orsakade både högt och lågt vattenstånd. I sydligaste Sverige nådde pegeln 110 cm över och längst i norr 99 cm under årets medelvattenstånd*. För året som helhet observerades både årets lägsta och högsta vattenstånd i Bottenviken. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2019-2020

Oceanografi

En strid ström av lågtryck över Nordatlanten mot norra Skandinavien gav en isvinter som aldrig riktigt tog sig

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2019

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2019

Hydrologi

Årets vårflod i norra Sverige kom ovanligt tidigt, men var lugn på de flesta håll. Under sommaren var vattenflödena i södra Sverige låga, medan flödena under årets sista månader var höga i delar av Götaland och Svealand.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2019

Hydrologi

Vattenstånden i de stora sjöarna var överlag låga i början av året och steg under året för att vara över eller nära det normala i december. Vättern var mycket låg ända fram i november då den regnrika hösten gjorde att vattenståndet började stiga och i slutet av december var vattenståndet nära …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2018

Oceanografi

Växtplanktonårets början fångade in en fin vårblomning i Västerhavet i mars, och ungefär en månad senare i delar av Östersjön, vilket är normalt. Under den varma sommaren observerades en omfattande och långvarig cyanobakterieblomning i Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2018-2019

Hydrologi

Isen på sjöar lade sig senare än normalt och gick upp tidigare än normalt. I Götaland och södra Svealand var perioden med is ca 2 månader kortare än normalt. Längst i söder skedde ingen isläggning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2018-2019

Hydrologi

Över lag fanns mindre snö än normalt vintern 2018/2019, men vissa delar av de norra fjälltrakterna hade dock ett rejält snötäcke. Vårfloden blev lugn i hela landet och kom ovanligt tidigt i delar av Norrland.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier