Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Östersjöns in- och utflöden 2018

Oceanografi

Årets summerade utflöde var 645 km3, vilket är något större än medelvärdet för perioden 1977-2017 (623 km³). Under 2018 skedde två inflöden som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växplanktonsituationen 2017

Oceanografi

Växtplanktonåret på västkusten var lite ovanligt. Den vanliga vårblomningen med dominans av kiselager ersattes av det för fisk skadliga flagellatsläktet Pseudochattonella. Släktet fortsatte förekomma i höga tätheter fram till april-maj. Årets cyanobakterieblomning började rekordtidigt. Som helhet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2017-18

Hydrologi

På sjöar i södra Sverige la sig isen ovanligt sent issäsongen 2017-2018 och i norra Sverige gick isen upp ovanligt tidigt. Det gjorde att perioden med is på sjöar blev kortare än normalt i hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2017-2018

Hydrologi

Snötäcket i norra Sverige var ovanligt stort, speciellt längs den södra Norrlandskusten och i Dalarna. En mycket snabb snösmältning i maj ledde till en rejäl vårflod i stora delar av norra Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2017-2018

Oceanografi

Isvintern 2017-2018 inleddes redan i början av november, då den första isen lade sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken. Maxisutbredningen nåddes den 5 mars med nära 175 000 km2. Isvintern får anses som normal både vad gäller längd och maxisutbredning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2017

Oceanografi

Årets summerade utflöde var 736 km3, ungefär 100 km3 större än medelvärdet för perioden 1977-2016 (625 km³). Under 2017 skedde inga inflöden som var så pass stora och salta att de nådde Östersjöns djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2017

Hydrologi

Första delen av året var flödena mycket låga i södra Sverige, främst i nordöstra Götaland och östra Svealand. I slutet av året steg dock flödena snabbt efter rikligt med regn.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2017

Hydrologi

Både Vättern och Hjälmaren hade mycket låga nivåer under 2017. Vätterns nivåer var de lägsta sedan 1976 och Hjälmarens de lägsta sedan 1989.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2017

Oceanografi

I början av året passerade många lågtryck med efterföljande kraftiga vindar som skapade höga vågor. Våren och sommaren innehöll även en hel del lågtryck med några månadsrekord i våghöjd i juni. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten som höll i sig in i december. Årets högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2017

Oceanografi

År 2017 inleddes med mycket höga vattenstånd. De höga nivåerna slog ett flertal rekord i södra Östersjön och orsakades av ett kraftigt lågtryck med efterföljande nordostlig vind. Innan vintern var över hann även ihållande ostliga vindar längs västkusten sänka vattenståndet rejält. Efter dessa stora …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier