Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Snösituationen vintern 2021-2022

Hydrologi

Över lag fanns mindre snö än normalt under vintern 2021–2022. I de norra fjälltrakterna fanns dock mer snö än normalt och där blev flödena höga i många vattendrag i samband med vårfloden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2021

Oceanografi

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2021

Oceanografi

Årets högsta vattenstånd observerades vid tre separata tillfällen, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn uppmätte 95 cm över medelvattenståndet* i januari, mars och oktober. Det är den blygsammaste årshögstanoteringen under detta århundradet, närmast var 2010 då Kungsvik hade +98 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2021

Hydrologi

Året inleddes med högre flöden än normalt i stora delar av Sverige. Maj var nederbördsrik i södra Sverige med höga flöden i små vattendrag i östra Götaland och Svealand. I mitten av augusti gav ett nederbördsområde mycket stora nederbördsmängder över delar av Gävleborgs och Dalarnas län som ledde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2021-2022

Oceanografi

Trots en mild höst med långsam avkylning, gav en köldknäpp den första tunna isen i inre vikar i norra Bottenviken, redan i slutet av oktober. Därefter fanns det is i mindre eller större omfattning fram till den första veckan i juni, då den sista isen hade smält bort. Den maximala isutbredningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2021

Oceanografi

Under 2021 inträffade tre inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön, däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2021

Hydrologi

I maj 2021 var vattennivån i Hjälmaren det högsta sedan den nya vattendomen infördes 1988. Vättern nivåer har varit under det normala hela året. Siljans och Storsjöns nivåer var över det normala i början av året och i slutet av året. Vänerns och Mälarens nivåer har varit nära de normala hela året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2020-2021

Hydrologi

Isen la sig senare än normalt i hela landet, men även i södra Sverige fanns is på sjöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2020

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl a växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare, s k intensivstationer. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2020-2021

Hydrologi

På de flesta håll fanns mindre snö än normalt under vintern 2020–2021. Ett undantag var delar av östra Norrland som fick mer snö än normalt efter rikligt med snö i januari. Snön låg kvar länge i de norra fjälltrakterna och när snön väl smälte ledde det till höga flöden i vissa vattendrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier