Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Vattenflöden 2019

Hydrologi

Årets vårflod i norra Sverige kom ovanligt tidigt, men var lugn på de flesta håll. Under sommaren var vattenflödena i södra Sverige låga, medan flödena under årets sista månader var höga i delar av Götaland och Svealand.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2020

Hydrologi

Under 2020 har det varit rekordhöga nivåer för årstiden i Siljan i februari och mars. I Hjälmaren var det rekordlåga nivåer för september, senast det var så lågt var 1976 då den tidigare vattendomen gällde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2018

Oceanografi

Växtplanktonårets början fångade in en fin vårblomning i Västerhavet i mars, och ungefär en månad senare i delar av Östersjön, vilket är normalt. Under den varma sommaren observerades en omfattande och långvarig cyanobakterieblomning i Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2018-2019

Hydrologi

Isen på sjöar lade sig senare än normalt och gick upp tidigare än normalt. I Götaland och södra Svealand var perioden med is ca 2 månader kortare än normalt. Längst i söder skedde ingen isläggning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2018-2019

Oceanografi

Varm sommar, mild höst och tidvis mild och blåsig vinter resulterade så småningom i en  lindrig isvinter både vad gäller längd och maxisutbredning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2018

Oceanografi

I början av året passerade några lågtryck med kraftiga vindar som skapade höga vågor. Därefter var vågorna lägre, fram till den 10 augusti då stormen Johanne slog till med vårens och sommarens högsta vågor. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten. Den 21 september sattes ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2018

Oceanografi

År 2018 startade med höga vattenstånd med nivåer på flera decimeter över det normala på samtliga platser runt Sveriges kust. Under våren sjönk nivåerna till långt under det normala för i stort sett alla platser på grund av det kalla högtrycksbetonade väderläget. Årets högsta vattenstånd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2018

Hydrologi

Vattenflödena var under 2018 var extrema med både höga flöden och låga flöden. Vårfloden var extremt höga i delar av norra Svealand och Norrland. Därefter följde en sommar och höst med torka som gav mycket låga flöden i nästan hela Sverige. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2018

Hydrologi

Mälarens vattennivåer har under året varit de lägsta sedan 1989. Vänern hade lägsta vattennivå sedan 2003. Vättern och Hjälmaren har varit låga men något högre än under 2017. Vattennivån Siljan var normal fram till slutet på året, men i december sjönk vattennivåerna till mycket under det normala. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2018

Oceanografi

Årets summerade utflöde var 645 km3, vilket är något större än medelvärdet för perioden 1977-2017 (623 km³). Under 2018 skedde två inflöden som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier