Snösituationen vintern 2020-2021

På de flesta håll fanns mindre snö än normalt under vintern 2020–2021. Ett undantag var delar av östra Norrland som fick mer snö än normalt efter rikligt med snö i januari. Snön låg kvar länge i de norra fjälltrakterna och när snön väl smälte ledde det till höga flöden i vissa vattendrag.

Snösituationen 2020-21 Vattenåret foto

Snöfattig inledning

I mitten av oktober la sig ett snötäcke över stora delar av Norrland, men det smälte bort och en månad senare fanns snö endast i de norra fjälltrakterna. I slutet av november och i december föll en del snö i Norrland och norra Svealand, men snötäcket var mindre än normalt för årstiden.

Mycket snö i östra Norrland

Under januari föll snö i stora delar av landet. Snötäcket i norra Sverige byggdes på 11–13 och 21–23 januari när det föll stora mängder i delar av östra Norrland. Snötäcket i dessa delar blev större än normalt.

Hela landet snötäckt

Även Götaland och södra Svealand fick snö och i början av februari var nästan hela landet snötäckt. Snön låg kvar några veckor, men i slutet av februari var det åter barmark. Under maj och april hade södra Sverige bara sporadiskt med snö.

Karta snödjup 20210204
Det observerade snödjupet i Sverige 20210204. Analysen baseras på de snödjupsobservationer som gjorts klockan 8 på morgonen. Förstora Bild

Snösmältning i norr

I slutet av april startade snösmältningen på allvar i norra Sverige och i slutet av maj fanns snö kvar bara i de norra fjälltrakterna.

Vårflod

I de södra delarna av landet blev vårfloden lugn eftersom snön smälte i en långsam takt. I delar av Norrbottens vattendrag blev flödena höga bland annat i Torneälven, Kalixälven och Råneälven. Maj var över lag kylig och snösmältningen i Lapplandsfjällen kom inte igång förrän i slutet av maj med höga flöden i vissa vattendrag som följd.