Exempel på klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har byggt upp en samling av exempel. De syftar till att ge inspiration, sprida erfarenheter och ge idéer till alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver hur olika aktörer i olika sektorer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till både nuvarande och kommande klimatförändringar.

Högflödesrening på Västra strandens reningsverk, Halmstad

AvloppsvattenDagvattenNaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Flygbild över Västra strandens avloppsreningsverk, Nissans mynning och Laholmsbukten.

Kraftiga regn och översvämningar leder till stor påfrestning på reningsverken. Stora inkommande flöden i reningsverken bidrar till att avloppsvattnet inte hinner renas och åker direkt ut i sjöar och vattendrag. Vid höga inkommande flöden på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad påbörjas en …

Publicerad:
Områden
Områden