Maskiner i lantbruk anpassas för ett ändrat klimat

I ett klimat med mer nederbörd blir det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken genom markpackning. En lantbrukare i Falkenberg kan nu genom nya typer av lantbruksmaskiner minska riskerna vid blöta förhållanden.

Blöta marker ställer till stora problem för lantbrukarna. När tunga maskiner kör på blöt mark ökar risken för att köra fast, att arbetet tar längre tid samt att dieselåtgången och maskinslitaget blir högre.

Risken för markpackning ökar vid hög vattenhalt eftersom hållfastheten i jorden då försämras. Markpackning påverkar bland annat jordens vatteninfiltrationsförmåga och växternas rotutveckling vilket kan leda till sämre skörderesultat.  

Markpackningen kan minskas genom användning av lättare jordbruksmaskiner. En större anläggningsyta mot marken ger högre bärighet och minskar också packningen av jorden. Det kan åstadkommas med maskiner med dubbelmontage – två däck bredvid varandra, eller att byta ut hjul mot så kallade bandställ.

Bandtröska och lättare gödselspridare

Lantbrukaren Örjan Svensson med en gård utanför Falkenberg investerade i en tröska med bandställ år 2013 efter flera blöta höstar. Den nya tröskan har extra breda bandställ med en trekantig utformning som ska ge extra bärighet.

En lättare typ av flytgödselspridare med ett släpslangsystem började användas på gården 2014. Anordningen väger cirka sju ton, vilket är 30-40 ton mindre än den tidigare gödselspridaren.

Traktor med påkopplad slangspridningsramp kör på åker
Gödslingsarbete med slangspridningsramp. I bakgrunden syns en röd matarslang. Traktorn är utrustad med dubbelmontage. Foto Mikael Olsson

Lite mer jobb men snabbare och mer ekonomiskt

Det är något mer jobb med det nya gödslingssystemet, men det är snabbare och mer ekonomiskt än det gamla. Nu pumpas 100-150 kubikmeter gödsel ut i timmen, vilket kan jämföras mot tidigare maximalt 75 kubikmeter.

Nypriset för tröskan är nästan 3 miljoner och en ny gödselspridare av jämförbar modell kostar cirka 1,5 miljon. Investeringarna betalar sig troligtvis på 6-7 år eftersom skördarna blir större när markpackning undviks. Det har märkts en betydande skillnad i avkastning på de första fyra åren.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.