Forskningsnyheter

Lärdomar från pandemin kan användas vid klimatomställning

KlimatSMHI Rossby CentreLuftmiljö

Trots att Coronapandemin fortfarande pågår har forskare börjat dra slutsatser från de studier som startade när samhällen stängde ner för att begränsa smittspridningen. De har bland annat analyserat förändringar i utsläpp och påverkan på klimat och luftmiljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Grunden till modern klimatmodellering i årets Nobelpris

KlimatSMHI Rossby Centre

Årets Nobelpristagare i fysik, Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann, var pionjärerna som lade grunden till den moderna klimatmodelleringen. Idag är klimatmodeller ett centralt verktyg för att bedöma hur klimatet förändras utifrån samhällets utsläpp av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny populärvetenskaplig skrift om klimatet

KlimatSMHI Rossby Centre

Vetenskapen säger om klimatet är en ny skrift från Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & kultur. SMHI har bidragit i arbetet med skriften som vill nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör alla.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Ökande halter koldioxid i atmosfären äventyrar målen i Parisavtalet

KlimatSMHI Rossby Centre

WMO rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Halten av koldioxid nådde 413,2 ppm 2020, 149 procent av förindustriell nivå. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen som är fortsatt mycket stora.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodellering uppmärksammas genom årets Nobelpris i fysik

KlimatSMHI Rossby Centre

”Det här är ett Nobelpris som är jätteviktigt för den klimatmodellering som vi på SMHI arbetar med och som ligger till grund för samhällets hantering av klimatfrågan”. Så kommenterar Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, nyheten om att 2021 års Nobelpris i fysik tilldelats forskning som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårt livsviktiga vatten och klimat i fokus på World Water Week

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Under nästa vecka pågår World Water Week, en årlig konferens som sätter fokus på det livsviktiga vattnet. Konferensen hålls i år online och det går fortfarande att registrera sig som deltagare för att lyssna på seminarier. SMHI medverkar i ett av seminarierna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare visar snabbare minskning av Arktis havsis i framtiden med ny metod

KlimatSMHI Rossby Centre

Arktis minskande havsis kan smälta bort tidigare än vad forskning hittills visat. Redan så snart som omkring år 2035 kan Arktis vara helt isfritt på sommaren vid höga klimatpåverkande utsläpp, före 2050 vid låga klimatpåverkande utsläpp. Det har två av SMHIs forskare kommit fram till när de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: ökad sannolikhet att den globala medeltemperaturen överstiger 1,5-gradersmålet inom fem år

KlimatSMHI Rossby Centre

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO publicerar idag en uppdatering om det globala klimatet under de kommande fem åren. De konstaterar att det är ungefär 40 procents risk att åtminstone ett av de kommande fem åren kommer att ha en global temperaturökning på 1,5 grader jämfört med förindustriell …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utökat antal klimatsimuleringar ökar kunskap om Europas framtida klimat

KlimatSMHI Rossby Centre

En stor mängd nya regionala klimatsimuleringar för Europa finns nu tillgängliga via Copernicus klimattjänst C3S. Klimatsimuleringarna visar framtida klimatförändringar i ett regionalt perspektiv och bidrar till ökad kunskap om hur det förändrade klimatet kan komma att påverka samhälle och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Väsentligt varmare i Sverige – oavsett vädersituation

MeteorologiKlimatSMHI Rossby Centre

I en ny analys har forskare från SMHI undersökt om högre temperaturer och ändrad nederbörd i Sverige under de senaste 30 åren enbart beror på vilket väder det har varit under perioden. När de jämför vädret de två senaste trettioårsperioderna kan de se att det har blivit varmare i stort sett oavsett …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden