Forskningsnyheter

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs klimatforskning lyfts fram av Europeiska kommissionen

KlimatSMHI Rossby Centre

Europeiska kommissionen lyfter fram SMHIs forskningsbidrag till den naturvetenskapliga grunden för IPCC:s rapporter. Kommissionen har publicerat en översikt över ett tjugotal EU-finansierade forskningsprojekt vars resultat bidragit till IPCC:s arbetsgrupp I rapport. SMHIs klimatforskningsenhet har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

KlimatSMHI Rossby Centre

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående  klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatforskning med stor bredd på nationellt symposium

KlimatSMHI Rossby Centre

Under tre dagar fick forskare och andra samhällsaktörer från hela Sverige prata om pågående klimatforskning, vad som händer med klimatet och vilken roll klimatforskningen har för samhället. Swedish Climate Symposium, som genomfördes för första gången i mitten av maj, samlade hundratals intresserade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

KlimatSMHI Rossby Centre

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. Pågående forskning, i ett projekt som forskare från SMHI deltar i, använder …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodell som ”ser” stormar: ett steg mot mer användbar information om klimat och klimatextremer

KlimatSMHI Rossby Centre

Sverige har de senaste åren upplevt en spännvidd av extrema väderhändelser som troligtvis kommer vara starkare och ske oftare i ett varmare klimat. Med hjälp av den nya generationens klimatmodeller kan vi vara ett steg närmare mer användbar information om klimat och klimatextremer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig mänsklig påverkan på klimatet i Europa

KlimatSMHI Rossby Centre

Långt före industrialiseringen har människor huggit ned skog för att ge plats åt åker- och betesmark eller för att förbättra jaktmöjligheterna. Sådana förändringar i växtligheten påverkar det lokala klimatet, och därför finns det skäl att tro att människan har påverkat klimatet i Europa så tidigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

KlimatSMHI Rossby Centre

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Projektet ARCPATH avslutat: på god väg mot resilienta och hållbara samhällen

KlimatSMHI Rossby Centre

Forskningsprojektet ARCPATH (Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies) är avslutat efter fyra år. Syftet med projektet har varit att undersöka vägar till resilienta och hållbara samhällen genom att ta fram klimatprojektioner i Arktis och att tolka effekterna av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lärdomar från pandemin kan användas vid klimatomställning

MeteorologiKlimatSMHI Rossby CentreLuftmiljö

Trots att Coronapandemin fortfarande pågår har forskare börjat dra slutsatser från de studier som startade när samhällen stängde ner för att begränsa smittspridningen. De har bland annat analyserat förändringar i utsläpp och påverkan på klimat och luftmiljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden