Forskningsnyheter

Så påverkas rennäringen av klimatförändringen – ny forskning presenteras

KlimatSMHI Rossby Centre

Den pågående klimatförändringen i norra Sverige utgör en allt mer påtaglig utmaning för rennäringen. Under Swedish Climate Symposium kommer ny forskning presenteras om både hur rennäringen påverkats av klimatförändringen och den gröna omställningen i norra Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare utvärderar funktion av grön infrastruktur i utveckling av ny stadsatlas

MeteorologiHydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Grön infrastruktur är en typ av naturbaserad lösning som används allt oftare i våra städer. I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, SLU och Lunds universitet göra en utvärdering av hur grön infrastruktur kan vara effektivt mot både översvämning och värmestress – samtidigt. Resultatet ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mindre sannolikt med extrem kyla i Norge, Sverige och Finland i ett förändrat klimat

MeteorologiKlimatSMHI Rossby Centre

Klimatförändringar orsakade av människan gör att extremt kalla temperaturer blir mycket mindre sannolika i Norge, Sverige och Finland. Detta enligt en studie som 19 forskare från the World Weather Attribution group publicerar idag. Studien visar att mindre frekventa köldknäppar kan vara farligare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska öka förståelsen för tippningspunkter

KlimatSMHI Rossby Centre

Förra veckan deltog SMHI på ett uppstartsmöte för ett europeiskt forskningsprojekt om klimattippningspunkter. Projektet samlar forskare från en rad olika discipliner för att förbättra vår förståelse för tippningspunkter, och hur de påverkar både ekosystem och samhällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare bidrar till EGU 2024

MeteorologiOceanografiSMHI Rossby Centre

I april 2024 kommer några av SMHIs forskare att delta i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General (EGU) Assembly i Wien. Fram till den 10 januari är det möjligt att skicka in abstrakt (sammanfattningar av forskning) som relaterar till konferensens olika sessioner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du skicka in ditt bidrag till det svenska klimatsymposiet

KlimatSMHI Rossby Centre

Våren 2022 var SMHI med och anordnande The Swedish Climate Symposium som var det första i sitt slag. Symposiet bjöd på intressanta sessioner, tillfällen att mötas och ett besök av H.K.H kronprinsessan Victoria. I maj 2024 är det dags för ett nytt symposium och redan nu kan du skicka in ditt bidrag …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Projekt ska bidra med information som underlättar klimatanpassning

KlimatSMHI Rossby Centre

SMHI deltar i ett Horisont Europa-projekt vars syfte är att undersöka och tillhandahålla klimatinformation för upp till 30 år framåt, för att underlätta beslut om klimatanpassning inom en rad sektorer. Forskningsprojektet innebär bland annat att samla in enkätsvar från hela Europa.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regional klimatinformation som beslutsunderlag – internationell konferens arrangeras av SMHI

KlimatSMHI Rossby Centre

Den 25 – 29 september samlas forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation till internationell konferens. Syftet är att sätta fokus på den viktiga klimatinformation som finns tillgänglig och öka kunskapen om hur informationen kan användas som beslutsunderlag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europas klimat förändrades av avskogningen under bronsåldern

KlimatSMHI Rossby Centre

Vegetationen i Europa har inte alltid sett ut som den gör idag. Just som inlandsisen drog sig tillbaka i norra Europa och populationen ökade började människan påverka landskapet i större utsträckning genom att hugga ner skog. Till en början småskaligt för att bland annat underlätta för jakt, för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden