Forskningsnyheter

Grunden till modern klimatmodellering i årets Nobelpris

KlimatSMHI Rossby Centre

Årets Nobelpristagare i fysik, Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann, var pionjärerna som lade grunden till den moderna klimatmodelleringen. Idag är klimatmodeller ett centralt verktyg för att bedöma hur klimatet förändras utifrån samhällets utsläpp av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Interaktivt verktyg ger vattenkraftsektorn beslutsunderlag om sediment

Hydrologi

Sedimentering i vattenkraftsdammar är ett av de största problemen för vattenkraftsproducenter runt om i Europa och globalt. Nu finns en första utgåva av en helt ny webbportal som ger kraftproducenter möjlighet att enkelt kombinera satellitdata med modelldata och observationer för att utvärdera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Hydrologi

Berit Arheimer tillträder 1 december 2021 som SMHIs professor i hydrologi. "Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskning med blick mot framtiden

MeteorologiLuftmiljö

Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar, trots det uppskattar forskare att över 7 000 personer i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Under många år har SMHI forskat om luftföroreningar och bidragit med kunskap värdefull för både människor och miljö. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-utvecklad global klimattjänst lanseras på COP26

HydrologiKlimat

SMHI och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) lanserar i samband med COP26 en ny klimattjänst för att bistå låg- och medelinkomstländer med global klimatinformation. Tjänsten har utvecklats av SMHIs hydrologiska forskningsenhet på uppdrag av FN:s Gröna klimatfond.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny populärvetenskaplig skrift om klimatet

KlimatSMHI Rossby Centre

Vetenskapen säger om klimatet är en ny skrift från Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & kultur. SMHI har bidragit i arbetet med skriften som vill nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör alla.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

MeteorologiLuftmiljö

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Ökande halter koldioxid i atmosfären äventyrar målen i Parisavtalet

KlimatSMHI Rossby Centre

WMO rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Halten av koldioxid nådde 413,2 ppm 2020, 149 procent av förindustriell nivå. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen som är fortsatt mycket stora.

Publicerad: Senast uppdaterad:

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar

Klimat

ForskarFredag visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Det här webbsända eventet handlade om klimatförändringar, vad de betyder för oss och hur vi kan anpassa oss till dem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodellering uppmärksammas genom årets Nobelpris i fysik

KlimatSMHI Rossby Centre

”Det här är ett Nobelpris som är jätteviktigt för den klimatmodellering som vi på SMHI arbetar med och som ligger till grund för samhällets hantering av klimatfrågan”. Så kommenterar Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, nyheten om att 2021 års Nobelpris i fysik tilldelats forskning som …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden