Gustav Strandberg är ny ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Regeringen utser Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI, till ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har till uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Inom ramen för detta uppdrag ska rådet vart femte år lämna underlag till den nationella klimatanpassningsstrategin. 

Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI
Gustav Strandberg, SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är oberoende ansvarigt för sina beslut i rapportering till regeringen. Ordförande och ledamöter för rådet utses av regeringen för en bestämd tid. 

I januari 2023 utsåg regeringen Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre vid SMHI, till ny ledamot, med förordnande till och med 31 december 2025.

Jag är glad över att som ledamot i expertrådet få bidra med mina kunskaper om klimat och klimatanpassning. Vi vet att vi måste anpassa oss till ett klimat som onekligen förändras. Det är en viktig uppgift att bidra med kunskap till den processen, säger Gustav Strandberg.
 

Vill sprida kunskap om klimatsystemet

Gustav Strandberg har arbetat på SMHI sedan 2004. I sin forskning arbetar Gustav med att öka kunskapen om klimatsystemet, bland annat för att förbättra beräkningarna av framtidens klimat. Den egna forskningen handlar mycket om paleoklimat och interaktionen mellan växtlighet och klimat. Ett annat spår är hur den klimatdata som produceras av klimatmodellerna kan göras till något intressant för andra forskare och användare. Gustav har också arbetat med att utveckla SMHIs klimatinformation sedan den första klimatscenariotjänsten lanserades 2007.