Regeringen utser SMHIs professor till ledamot i Klimatpolitiska rådet

Regeringen utser Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, till ledamot i nämnden för Klimatpolitiska rådet. Rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på, och bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat, bland annat målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Rådet ska ha ett oberoende förhållande till regeringen och föreslår därför själv sina ledamöter. I början på november föreslog de Erik Kjellström till ny ledamot, och nu har regeringen fattat beslutet om hans förordnande, som börjar den 1 januari och gäller under tre år. 

"Viktigt att följa upp hur politiken bidrar"

Erik Kjellström
Erik Kjellström

– Klimatfrågan är en av de stora samhällsfrågorna och det är viktigt att följa upp hur politiken bidrar till att vi kan nå klimatmålen, säger Erik Kjellström och fortsätter:

– Klimatomställningen måste utgå från aktuell kunskap och grundas på vetenskapliga underlag – exempelvis FNs klimatpanels IPCC:s klimatrapporter och IPBES rapporter om biologisk mångfald. Min roll i rådet blir att bidra med kunskap som klimatforskare.

Professor Erik Kjellström har arbetet på SMHI sedan 2003, tidigare som forskare och chef för klimatforskningsenheten Rossby Centre. Eriks forskningsfokus är regionala klimatmodeller och klimatinformation för samhällets klimatanpassningsarbete, och han forskar bland annat om hur klimatscenarier kan användas för att leverera användbara klimattjänster. Erik är också adjungerad professor vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet och fram till årsskiftet medlem i det Nationella expertrådet för klimatanpassning.